Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между госпожа Цвета Маркова - ...

Работна среща между госпожа Цвета Маркова - председател на Държавната комисия по сигурността на информацията и Н. Пр. господин Марк Михилсен – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в Република България

Днес, 19.10.09 г., в гр. София бе проведена среща между Н.Пр. господин Марк Михилсен – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в Република България и госпожа Цвета Маркова - председател на ДКСИ.

На срещата бе представена дейността на комисията и бе изразено желание за ускоряване процедурите по подписване на двустранното споразумение за обмен и взаимна защита на класифицирана информация. Г-жа Маркова подчерта необходимостта от подписването и влизането в сила на споразумението, с оглед взаимодействието и сътрудничеството на двете държави в различни сфери на обществения живот.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в приятелска атмосфера.