Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Преговори с Италия

Преговори с Италия

През м. март 2005 г., в гр. София, се проведе вторият кръг от експертни разговори между представители на ДКСИ, Дирекция "НСС"-МВР, Служба “Сигурност – ВП и ВКР”-МО и представители на италианския Национален орган по сигурността на информацията по проект на Споразумение между Република България и Италианската република за взаимна защита на обменяната класифицирана информация. Преговорите протекоха в конструктивен дух, като текстът на проекта беше договорен на експертно ниво.

В изпълнение на подписан протокол за проведените разговори двете страни стартираха националните си процедури по одобряване на текста и упълномощаване на ръководителите на националните органи по сигурността на информацията за подписването му.