Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Прессъобщение

Прессъобщение

По повод публикуваната в сайта на „Правен свят” информация за проведена среща, ДКСИ опровергава информацията, изложена в сайта, за промяна на принципната позиция на Комисията.

На проведената среща бяха обменени мнения на двете страни. Срещата приключи без постигане на решение, различно от официално оповестеното и имаше за цел да обсъди техническите детайли в случаите на работа на Висшия съдебен съвет относно кадровата политика или дисциплинарните преписки, които налагат работа с класифицирана информация.