Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Пресконференция на ДКСИ по повод четири ...

Пресконференция на Държавната комисия по сигурността на информацията по повод четири години от нейното създаване на тема „Политиката на Република България в областта на защита на класифицираната информация – сътрудничество с НАТО и ЕС”

Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията, г-жа Цвета Маркова представи политиката на Република България за защита на класифицираната информация и сътрудничеството с НАТО и ЕС, на пресконференция, по повод четвъртата годишнина  на ДКСИ.
През 2006г. като присъединителна година ДКСИ извърши значителна по обем работа.
 За периода 2003 –2006 г. комисията е издала общо:
- 1834 броя разрешения за достъп до национална класифицирана информация, като само за 2006 г. издадените са 234 бр.
- 3734 броя сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО, като само за 2006 г. те са 1833 бр.
- 1249 броя сертификати за достъп до класифицирана информация на ЕС, като за 2006 г. те са 1034 бр.
 Общият брой на сертифицираните от ДКСИ регистратури за класифицирана информация са както следва:
- регистратури за класифицирана информация – 1185;
- регистратури в областта на международните отношения с НАТО – 39;
- регистратури в областта на международните отношения с ЕС – 16.
 Съществено направление в дейността на ДКСИ е изпълнението на изискванията в областта на индустриалната сигурност.
 С цел подготовката на българските юридически и физически лица, изразили желание да участват в процедури на НАТО, от месец май 2005 г. ДКСИ инициира и провежда регулярни работни срещи с представители на бизнеса, Министерството на икономиката и енергетиката, МО и службите за сигурност по различни аспекти от защитата на класифицираната информация. Към момента ДКСИ е издала сертификати на 5 фирми, удостоверяващи, че тези юридически лица са преминали процедура по индустриална сигурност и притежават удостоверения за сигурност.
 От създаването на комисията  до 2006 г. са сключени и влезли в сила следните Споразумения за защита на обменяната класифицирана информация със седем държави – Република Латвия, Естония, Украйна, Полша, Република Македония, Италия и Словашка република.
 В настоящия момент в процес на преговори и сключване на Споразумения има със следните държави:Република Гърция; Кралство Испания ; Румъния ; Кралство Норвегия; Френска република; Португалска република ; Република Унгария; Република Литва;Република Молдова; Чешка република; Сърбия и Черна гора; Русия; Финландия; Кипър; Кралство Холандия; Грузия и Албания.
По дипломатически път са връчени проекти на Белгия, Швеция, Дания, Армения, Азербайджан, Швейцария, Турция, Малта, както и на всички останали страни от НАТО и ЕС.
 Като част от международната дейност на ДКСИ в периода 27.09.2006 – 30.09.2006 г. в гр. Варна беше проведената Балканска конференция на тема “Междудържавното сътрудничество при защитата на класифицираната информация, като част от регионалната сигурност на Балканите”.
 В работата на конференцията взеха участие представители на националните органи по сигурността на информацията на Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Черна гора, Сърбия, Словения и Турция.
Обсъдени  бяха актуални въпроси, свързани с изграждането на административен капацитет и прилагането на правилата за защита на класифицираната информация според националните законодателства, както и в правото на НАТО и ЕС.
 Обсъдени  бяха актуални въпроси, свързани с изграждането на административен капацитет и прилагането на правилата за защита на класифицираната информация според националните законодателства, както и в правото на НАТО и ЕС.