Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Протокол изменящ Анекса по сигурността към ...

Протокол изменящ Анекса по сигурността към Споразумението между страните по Северноатлантическия договор

Днес, 13 септември 2007 г., Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобри Протокола, изменящ Анекса по сигурността към Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация, съставен в Брюксел на 2 юни 1998 г. и упълномощи председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията да го подпише от името на Република България при условията на последваща ратификация.

С Протокола се изменя първото изречение на раздел Х, Проверки на сигурността, точка А, от Приложението за сигурност към Споразумението между Страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация, като се посочва, че комплексни проверки на сигурността във всички военни и цивилни структури на НАТО и държавите членки, получили атомна информация по Споразумението, ще се провеждат редовно, в период, който се определя от Северноатлантическия съвет по препоръка на Комитета по сигурността на НАТО.

Протоколът ще влезе в сила при получаване от правителството на Съединените американски щати на нотификации от всички Страни по Споразумението между Страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната  информация за това, че приемат и ще спазват условията на този Протокол.