Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Извършване на проверки на регистратурите за ...

Извършване на проверки на регистратурите за класифицирана информация на Европейския съюз за оценка на мерките за нейната защита

В изпълнение на функциите си по организация, координация и контрол на дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация на ЕС, на основание чл. 9, т. 5 и т. 6 от Закона за защита на класифицираната информация и т. VІІ от Приложение ІІІ на Решение 2013/488/ЕС на Съвета на Европейския съюз, от началото на месец юни тази година, ДКСИ започна провеждане на периодичните проверки във всички регистратури за класифицираната информация на ЕС в организационните единици в Република България.

Целта на проверките е установяване на съответствието на приложените мерки с установените минимални стандарти за сигурност на класифицираната информация на ЕС.

В периода от 07 до 30 юни 2016 г. комисии от експерти от ДКСИ провериха регистратурите за класифицирана информация на ЕС в Народното събрание, Министерския съвет, Администрацията на президента, Военноморските сили, Сухопътните войски, АЕЦ „Козлодуй“ и Комисията за защита на личните данни.