Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията представи доклада за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2006 г.

На 16 март 2007 г. от 14 00 часа в Централния военен клуб, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) г-жа Цвета Маркова представи пред представители на централните институции на Република България и службите за сигурност и службите за обществен ред основни моменти от годишния Доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация за 2006 г.

 Докладът е изготвен със съдействието на службите за сигурност и службите за обществен ред, в изпълнение на чл. 7, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

Основна цел на доклада е представяне на актуалното състояние на системата за защита на класифицираната информация, анализ на извършената дейност и очертаване на основните насоки за нейното развитие през 2007 г.

Основни акценти в Годишния доклад са:

- функциониране на Националната система за защита на класифицираната информация;
- рисковете и опасностите за сигурността на класифицираната информация и механизмите за тяхното противодействие;
- дейността на ДКСИ, като Национален орган по сигурността на информацията, на службите за сигурност, на службите за обществен ред и на другите организационни единици по прилагане на ЗЗКИ;
- международното сътрудничество на Република България за защитата на класифицираната информация;
- измененията в нормативната уредба, касаещи защитата на класифицираната информация;
- основните дейности по видовете защита на класифицираната информация;
- тенденциите в развитието на Националната система за защита на класифицираната информация, изпълнението на задълженията в областта на сигурността на информацията, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Организацията на северноатлантическия договор и приемането на страната в Европейския съюз;
- основните приоритетни направления в дейността на ДКСИ, службите за сигурност, службите за обществен ред и останалите субекти от Националната система за защита на класифицираната информация през 2007 г.