Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представител на ДКСИ в заседание ...

Участие на представител на ДКСИ в заседание на Комитета по сигурността на НАТО

В периода от 20.06.2016 г. до 21.06.2016 г. в Главната квартира на НАТО в град Брюксел, Кралство Белгия се проведе редовно заседание на Комитета по сигурността на НАТО. Заседанието бе във формат Политика за сигурност и в него от българска страна участие взе г-н Васил Ризов, заместник-председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. По време на заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с общата политика за сигурност, както и актуални въпроси по приложението на отделните директиви на НАТО по видовете сигурност на класифицираната информация.