Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представител на ДКСИ в заседание ...

Участие на представител на ДКСИ в заседание на Комитета по сигурността на НАТО

В периода от 22.06. 2016 г. до 23.06.2016 г. в Главната квартира на НАТО в град Брюксел, Кралство Белгия се проведе редовно заседание на Комитета по сигурността на НАТО. Заседанието бе във формат Сигурност на комуникационните и информационни системи. Участие в заседанието взе г-н Иван Иванов, член на Държавната комисия по сигурността на информацията. Този формат има практическа насоченост на обсъжданите въпроси, свързани със защитата на автоматизираните информационни и комуникационни системи и мрежи. С оглед на бързото развитие на технологиите в тази област, той придобива все по-голямо значение. На базата на неговите предложения се вземат решения, както за изменение на нормативната база, така и за практическото прилагане на мерките за сигурност на комуникационните системи.