Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща по индустриална сигурност

Работна среща по индустриална сигурност

На 22.11.2006 г., в Информационния център на Министерство на отбраната, Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ проведе традиционна работна среща по индустриална сигурност. Срещата се явява продължение на възприетата политика от ДКСИ за своевременна подготовка на българския бизнес за успешно бъдещо участие в международни проекти и процедури на НАТО.

В работната среща взеха участие представители на около двадесет български фирми в сферата на комуникационните и информационните технологии, Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на икономиката и енергетиката и службите за сигурност.

Изнесените презентации от г-н Веселин Целков, член на ДКСИ и г-н Димитър Димитров от Дирекция „Защита средствата за връзка” – МВР, запознаха участниците с проекта за защитен протокол за съвместимост на комуникациите /SCIP/ и ролята на българската индустрия за неговата реализация. Двамата лектори участват в Комитета на НАТО по информационна сигурност, както и в Международната работна група за контрол на съвместимостта на комуникациите, ръководена от Агенцията за сигурност на САЩ.