Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ провежда семинар с експерти от Държавна ...

Държавната комисия по сигурността на информацията провежда семинар с експерти от Държавна агенция “Национална сигурност” и със служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт и съдебната система на Република България

Държавната комисия по сигурността на информацията провежда на 20 и 21 май 2010 г. семинар с експерти от Държавна агенция “Национална сигурност” и със служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт и съдебната система на Република България в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министерството на труда и социалната политика – Кремиковци.

На семинара ще се разглежда практиката по прилагане на нормативната уредба в областта на защитата на класифицираната информация и ще се обсъждат предложения за нейното оптимизиране. Ще се дискутират актуални въпроси за подобряване на координацията и организацията на работа при защитата на класифицираната и чуждестранната класифицирана информация.