Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представител на Държавната ...

Участие на представител на Държавната комисия по сигурността на информацията в първоначално обучение по защита на класифицираната информация на Министерството на околната среда и водите

В периода от 29 до 31 октомври 2009 г. Министерството на околната среда и водите организира семинар за  първоначално обучение по защита на класифицираната информация на своя политически кабинет и директорите на дирекции.

По покана на министър Нона Караджова, от страна на Държавната комисия по сигурността на информацията в семинара ще вземе участие Димитър Гуцалски, директор на дирекция „Вътрешна сигурност”, който ще изнесе лекция на тема: „Служител по сигурността на информацията – статут, права и задължения”.