Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписано е Споразумение за взаимна защита ...

Подписано е Споразумение за взаимна защита на класифицираната информация между Република България и Република Албания

На 27 февруари 2008 г. в София, в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Съвета на министрите на Република Албания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От името на Република България, Споразумението беше подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.  За Република Албания то беше подписано от г-н Шикири Декавели - Директор на Националния орган по сигурността на информацията на Република Албания.

Споразумението между Република България и Република Албания за взаимна защита и обмен на класифицирана информация представлява поредният етап в развитието на международнодоговорната регулаторна рамка по защитата на класифицираната информация. Приоритет в дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията е сключването на двустранни споразумения със страни, с които Република България поддържа активни политически и икономически отношения. Сключеното споразумение създава нормативна основа за предоставяне и използване на класифицирана информация между двете страни, необходима както за нуждите на органите на държавно управление, така и за реализирането на редица инвестиционни проекти от страна на частно-правни субекти.