Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Споразумение между Правителството на ...

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Молдова за взаимна защита на класифицираната информация

Днес, 14 февруари 2008 г., в Кишинев, в рамките на посещението на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев в Република Молдова, беше подписано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

Споразумението установява нормативната рамка на сътрудничеството в областта на защитата на класифицирана информация между двете държави и създава условия за ефективно взаимодействие между тях в различни области на обществения живот, налагащи обмен на класифицирана информация.

За правителството на Република България Споразумението подписа г-жа Цвета Маркова, Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а за правителството на Република Молдова – г-н Артур Решетников, Директор на Службата за сигурност и разузнаване на Република Молдова.