Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена работна среща за обсъждане на ...

Проведена работна среща за обсъждане на законовото понятие “служебна тайна”

На 6 април 2011 год., от 15.00 ч., в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) на ул. “Черковна” № 90 се проведе работна среща за обсъждане на законовото понятие “служебна тайна”. На срещата присъстваха представители на ДКСИ и Фондация “Програма Достъп до информация”.

Повод за срещата е стартиралата през 2010 год. инициатива на ДКСИ, съвместно с Фондация “Програма Достъп до информация”, по събиране на информация от всички общини и областни администрации относно списъците за „служебната тайна” по чл. 26, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Приоритетна цел за реализиране пред ДКСИ е постигането на унифициране на тези списъци за общините и областните администрации, с оглед поставянето на ясно разграничение между “служебна тайна” по ЗЗКИ, служебна обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, професионална тайна, търговска тайна и лични данни.