Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на споразумение между Република ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация

На 11 септември 2012 година в резиденция “Бояна” се подписа Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация.

От българска страна споразумението бе подписано от госпожа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а от страна на Обединеното кралство, от Н. Пр. господин Джонатан Алън, извънредния и пълномощен посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Република България.

Споразумението е резултат от преговори и консултации на експертно ниво между страните и усъвършенства правната рамка за сътрудничество в областта на обмена и взаимната защита на класифицирана информация.

Настоящето споразумение ще спомогне за развитието на двустранните отношения във всички обществени сфери.

В Споразумението са дефинирани основните понятия в областта на защитата на класифицираната информация, посочени са съответните нива на класификация за сигурност на информацията, компетентните органи по сигурността на страните, мерките за защита на класифицираната информация и правилата за действие при нарушаване на мерките за сигурност, начините на обмен и използване на класифицирана информация. Включени са разпоредби, уреждащи класифицирани договори и процедури за извършване на международни посещения.