Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Студенти от Университета по ...

Студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии бяха запознати с дейността на ДКСИ

Днес, 22.02.2011 г. студенти от Университета по  библиотекознание и информационни технологии от бакалавърска програма “Информационна сигурност”, в рамките на изучаваната от тях учебна дисциплина “Държавни административни институции”, посетиха Държавната комисия по сигурността на информацията. Студентите бяха приети от председателя на ДКСИ г–жа Цвета Маркова, която ги запозна с предмета на дейност на комисията. Запознати бяха и с регулаторната рамка и системата от органи по защита на класифицираната информация.