Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Приключи учебното посещение за обмен на опит ...

Приключи учебното посещение за обмен на опит по документална сигурност на представители на Националния орган по сигурността на Македония

Посещението бе организирано от Европейската комисия със съдействието на Държавната комисия по сигурността на информацията и се проведе на 10 – 11 септември 2013 г. в София.

Експерти на ДКСИ и представители от Дирекцията за защита на класифицираната информация на Македония обмениха опит в областта на защитата на класифицираната информация на ЕС. Македонските колеги дадоха висока оценка на изготвената програма, изнесените презентации и отправените препоръки при провеждане на международни инспекции по документална сигурност. Подчертаха, че проведеното мероприятие, получената информация и дискусиите надхвърлят техните очаквания.

Председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров благодари за активното участие на македонската страна в обсъжданията по отделните теми от програмата и изрази надежда за продължаване на двустранното сътрудничество и в бъдеще.