Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на г-жа Цвета Маркова, ...

Работна среща на г-жа Цвета Маркова, председател на ДКСИ, с Ади Хартомо, министър-съветник в Индонезийското посолство

На 26 август 2008 г. се проведе работна среща на г-жа Цвета Маркова, председател на ДКСИ,  с Ади Хартомо, министър-съветник в Индонезийското посолство, с цел представяне дейността на ДКСИ и нейните функции и компетенции в областта на защитата на класифицираната информация, обмен на идеи за взаимно сътрудничество между компетентните български органи и съответните такива индонезийски с цел установяване на контакти и задълбочаване на сътрудничеството.