Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Приветствие на госпожа Цвета Маркова към ...

Приветствие на госпожа Цвета Маркова към участниците в Националната конференция, свързана със защита на критична инфраструктура в ситуация на многостранна терористична заплаха

На 27 октомври 2011 г. председателят на ДКСИ, г-жа Цвета Маркова приветства участниците в Националната конференция с международно участие на тема:

”Разработване на необходимите инструменти за координиране на вътрешно-секторните дейности за защита на критична инфраструктура в ситуация  на многостранна терористична заплаха. Повишаване способността за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура в България”.

Конференцията бе открита от д.т.н. Стефан Воденичаров - член-кореспондент на БАН и директор на Института по металознание, съоръжения и технологии ”Акад. Ангел Балевски” и се проведе в сградата на Военна академия „Г.С.Раковски”.

Тя е част от проект, в рамките на програма на Европейската комисия „Превенция, готовност и ликвидиране на последствията от тероризъм и други заплахи за сигурността”. Проектът е с продължителност две години – 08.06.2011 г. до 08.06.2013 г.