Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Обучение от ДКСИ на служители по сигурността ...

Обучение от ДКСИ на служители по сигурността на информацията

На 17 януари 2007 г. в 15:30 часа в Държавната комисия по сигурността на информацията приключи обучението на служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт проведено под формата на еднодневен семинар.

На семинара беше акцентирано на видовете сигурност за защитата на класифицираната информация по регламентите на Европейския съюз.

Участниците изразиха становища и мнения, свързани с повишаване отговорността по защитата на класифицирана информация на Европейския съюз, произтичащи от пълноправното членство на Р. България в Съюза.