Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работно посещение на ДКСИ в Република ...

Работно посещение на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Загреб, Република Хърватия

На 16.01 – 18.01.2006 г. в гр. Загреб, Делегация на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), ръководена от председателя на комисията – г-жа Цвета Маркова, осъществи ползотворна и успешна среща с Националния орган по сигурността на Република Хърватия. Предварително набелязаните цели бяха постигнати, като в хода на разговорите бяха обсъдени теми от взаимен интерес свързани с нормативната уредба на класифицираната информация, структурата и ролята на Националните органи по сигурността на информация на двете държави и прилагането на мерките за сигурност на НАТО и ЕС. Споделеният опит установи трайно сътрудничество между двата национални органа по сигурността на информацията.