Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Среща с делегация от Социалистическа ...

Среща с делегация от Социалистическа Република Виетнам

На 07 август 2007 г. в Държавната комисия по сигурността на информацията се проведе работна среща с представители на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия на Социалистическа Република Виетнам. Виетнамската петчленна делегация се оглавяваше от проф.  Нгуен Ман Хунг, заместник - началник на отдел “Пропаганда” при ЦК на ВКП. От българска страна делегацията беше ръководена от председателя на ДКСИ г-жа Цвета Маркова. От страна на ДКСИ на срещата присъстваха и г-жа Мария Матева и г-н Веселин Целков, членове на ДКСИ, както и представители на дирекция “Правна и международноправна дейност”, дирекция “Защита на класифицираната информация” и дирекция “Канцелария”. В хода на срещата от българска страна беше изнесена презентация за структурата, функциите и правомощията на ДКСИ и се представи информация за системата за защита на класифицираната информация в Република България. Гостите бяха запознати със законовите изисквания за публикуване на информация, към които трябва да се придържат в работата си българските медии и издателства. Постави се акцент върху мястото на ДКСИ в институционалната система на Република България, както и върху координационните и контролни правомощия на Комисията. Отдели се специално внимание на възможностите за достъп на журналисти до класифицирана информация.

Проведените разговори и споделения опит и практики предизвикаха голям интерес, като виетнамските гости поставиха множество въпроси относно критериите за класифициране на информацията, компетентните лица, които имат право да създават класифицирана информация, административно наказателната и наказателната отговорност за публично разкриване на класифицирана информация.

В заключение гостите изразиха положително мнение относно създаването на законова уредба и специализиран орган в областта на защитата на класифицираната информация, оцениха срещата като много позитивна и полезна и отправиха покана към ДКСИ за посещение в Социалистическа Република Виетнам.