Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща по индустриална сигурност

Работна среща по индустриална сигурност

На 14.09.2005 г. от 10.00 ч. във Военния информационен център при Министерство на отбраната, ул. “Г.С.Раковски” № 106 се проведе работна среща по Индустриална сигурност,  организирана от Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/, при следния дневен ред:
1. Презентации за:
- Проучване по индустриална сигурност, представена от служител на Национална служба сигурност – МВР;
- Основни акценти в Директивата по индустриална сигурност на НАТО, представена от служител на Служба “Сигурност – ВП и ВКР” – МО ;
- Многонационална група по индустриална сигурност /MISWG/, представена от служител на ДКСИ.
2. Дискусия по въпроси, свързани с темата на срещата.
В срещата взеха участие представители на проучващите органи по индустриална сигурност, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на отбраната и заинтересовани фирми от страната.
Участниците в Работната среща изразиха общо мнение относно полезността на срещи от такъв характер и необходимостта от законодателно облекчаване на процедурите по индустриална сигурност.