Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и посланика на Федерална Република Германия господин Матиас Хьопфнер

На 18 ноември 2009 г. в гр. София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с посланика на Федерална Република Германия господин Матиас Хьопфнер.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като Национален орган по сигурността на информацията. Беше обсъден и въпросът относно възможността за стартиране на преговорен процес за преразглеждане на действащото Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална Република Германия за взаимна защита на секретната информация или за евентуално сключване на ново такова.

Госпожа Маркова информира посланика, че от страна на Република България по дипломатически път е връчен на германската страна проект на споразумение за обмен и взаимна защита на класифицирана информация и очакваме бележки. Подчерта, че необходимостта от преразглеждане на действащото споразумение е породена от обстоятелството, че то е сключено преди влизане в сила на новата нормативна уредба в областта на защитата на класифицираната информация и в този смисъл е необходимо неговото актуализиране.

Господин Хьопфнер изрази интереса на германската страна от този процес и се ангажира да проучи възможностите за неговото ускоряване.

Подчертана бе важната роля на подобен род споразумения, доколкото те установяват правната рамка за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, необходима в процеса на сътрудничество в различни сфери на обществения живот.

И двете страни потвърдиха своята готовност за продължаване на установеното добро сътрудничество.

Срещата се състоя в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.