Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведен семинар в Перник

Проведен семинар със служители по сигурността на информацията и завеждащите регистратури от областните администрации в Перник, 15-17.02.2006 г.

В съответствие с плана на Държавната комисия по сигурността на информацията, за обучение на служителите по сигурността на информацията (ССИ) и завеждащите регистратури за класифицирана информация (КИ) от териториалната администрация на Република България, по защита на КИ, от 15.02 до 17.02.2006 г. в гр. Перник се проведе семинар на тема “Място, роля и задачи на ССИ и завеждащите регистратури за КИ при изпълнение изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, по видовете защита на КИ”. На семинара присъстваха ССИ и завеждащи регистратури за КИ от областните администрации.
На семинара бяха изслушани лекции и проведени дискусии по основни въпроси, свързани със системата от органи за защита на КИ, статута на ССИ, изискванията на различните видове защита на КИ, контрола по защита на КИ и правните последици от него.