Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Обучение на служители по сигурността на ...

Обучение на служители по сигурността на информацията и завеждащи регистратури от областните администрации

На 29 и 30 март 2007 г. в гр. Априлци Институтът по публична администрация и европейска интеграция ще проведе паралелно два семинара за обучение на служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратури от областните администрации на страната. Темите на семинарите ще бъдат съответно “Защитата на класифицираната информация в съответствие с регламентите на Европейския съюз” и “Документална сигурност на Европейския съюз”.

Семинарът ще се ръководи от Председателя на  Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова. Лектори ще бъдат утвърдени експерти от специализираната администрация на Комисията.

Програмите предвиждат запознаване на участниците с въпроси, свързани с видовете защита на класифицираната информация на Европейския съюза. Особен акцент ще бъде поставен на практическото прилагане на изискванията на българското законодателство, минималните изисквания на НАТО и регламентите на Европейския съюз по документалната сигурност на класифицираната информация. В тази връзка и на двата семинара ще се проведат практически занятия по изготвяне, маркиране и регистриране на документи, съдържащи национална класифицирана информация и класифицирана информация на Европейския съюз. Обучението ще завърши с дискусии по възникнали въпроси в областта на защитата на класифицираната информация.