Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Среща по индустриална сигурност

Среща по индустриална сигурност

На 25.01.2006 г. Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ със съдействието на фирма „Самел-90” – Самоков, проведе традиционната работна среща по индустриална сигурност. В срещата взеха участие представители на над 30 фирми, включени в базата данни на Министерство на икономиката и енергетиката и дружества – доставчици на стоки и услуги от отбранителната промишленост, както и представители на Министерски съвет, Министерство на икономиката и енергетиката и служби за сигурност.
Под председателството на г-жа Цвета Маркова в конструктивен и делови порядък бяха обсъдени въпроси, свързани с изискванията към българските фирми по защита на класифицираната информация, при участието им в търгове на Алианса.
Особен интерес предизвика презентацията на бригаден генерал Симитчиев от Генералния щаб на Българската армия за Агенцията на НАТО за консултации, командване и контрол /NC3А/ и възможностите които тя предоставя на български фирми в областта на информационните технологии.
От страна на домакините, изпълнителният директор на „Самел-90”, г-н Петър Георгиев представи технологичните възможности и продукти на фирмата и готовността й да участва в предстоящи търгове на НАТО.