Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Семинар с журналисти от централни печатни и ...

Семинар с журналисти от централни печатни и електронни медии

На 9 февруари 2007 г. приключи семинарът, организиран от Държавната комисия по сигурността на информацията с журналисти от централни печатни и електронни медии, акредитирани да отразяват дейността на Комисията през 2007 г. Основна тема бе “Достъп до национална и чуждестранна класифицирана информация”, като акцент беше поставен на устройството, функциите, ролята и основните направления в дейността на ДКСИ като национален орган по защита на класифицираната информация в Република България. Участниците в семинара бяха запознати с националната нормативна уредба за защита на класифицираната информация, както и на  видовете сигурност, в съответствие с директивите на НАТО и регламентите на Европейския съюз.

Мероприятието завърши с посещение на кремиковския манастир.