Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП > ЗАСТРАХОВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, АВТОМОБИЛИ ...

ЗАСТРАХОВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, АВТОМОБИЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Образци на документи в PDF формат

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП   - 17.11.2016 г.

Документация  - 17.11.2016 г.

 

Образци на документи в WORD формат


Образци на документи- Приложения №1,4,5,6,7,8,9,10,11

Tехническо предложение - Приложение №2-1

Tехническо предложение - Приложение №2-2

Tехническо предложение - Приложение №2-3

Ценово предложение - Приложение №3-1

Ценово предложение - Приложение №3-2

Ценово предложение - Приложение №3-3

Списък № 1.1., Списък № 1.2., Списък № 1.3.

Списък № 2

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - 25.11.2016 г.

Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците - 25.11.2016 г.

Протокол №2 от дейността на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците - 30.11.2016 г.

Протокол №3 от дейността на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците - 01.12.2016 г.

Протокол №4 от дейността на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците - 08.12.2016 г.

Договор № 66/08.12.2016 г. с предмет "Застраховка на сгради, предоставени в управление на ДКСИ" - 08.12.2016 г.

Договор № 67/08.12.2016 г. с предмет "Застраховане на служебните автомобили в управление на ДКСИ и за автомобилите в управление на Дирекция "Специална куриерска служба" - за последните при предоставянето им в управление на ДКСИ, с влизане в сила на ЗИД на ЗМВР, ДВ брой 81/2016 г., със застраховка "Автокаско", "Злополука на местата" и "Гражданска отговорност на автомобилистите" - 08.12.2016 г.

Договор № 68/14.12.2016 г. с предмет "Застраховка "Злополука" за служители от Дирекция "Специална куриерска служба" при преминаването им в ДКСИ, с влизане в сила на ЗИД на ЗМВР, ДВ брой 81/2016г." - 14.12.2016 г.