Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Обществени поръчки на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП > ЗАСТРАХОВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, АВТОМОБИЛИ ...

ЗАСТРАХОВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, АВТОМОБИЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Образци на документи в PDF формат


ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - 16.11.2016 г.

Документация - 16.11.2016 г.

Приложения - №1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-1, 12-2, 12-3

Списъци - 1.1, 1.2, 1.3, 2

 

Образци на документи в WORD формат


Образци на документи - Приложения №1,4,5,6,7,8,9,10,11

Tехническо предложение - Приложение №2-1

Tехническо предложение - Приложение №2-2

Tехническо предложение - Приложение №2-3

Ценово предложение - Приложение №3-1

Ценово предложение - Приложение №3-2

Ценово предложение - Приложение №3-3

Списък № 1.1., Списък № 1.2., Списък № 1.3.

Списък № 2

Съобщение относно прекратяване на обществена поръчка по чл.187 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Застраховане на недвижими имоти, автомобили и служители на Държавната комисия по сигурността на информацията" - 17.11.2016 г.