Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ОСИГУРЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ...

ОСИГУРЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА СЛУЖИТЕЛИ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

 Решение рег. № АИ-419/28.01.2020 г. - 28.01.2020 г.

 Становище на АОП - 02.03.2020 г.

 Договор с рег. № Дог-14/30.03.2020 г. - 03.04.2020 г.

 Обявление с рег. № АИ-1479/03.04.2020 г. - 03.04.2020 г.