Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЧРЕЗ КАРТИ ЗА ...

ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНО ГОРИВО ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Покана с рег. № АИ-3312/11.12.2019 г. - 11.12.2019 г.

Протокол с рег. № Пр-7/06.01.2020 г. - 06.01.2020 г.

Доклад с рег. № ДФ-4/06.01.2020 г. - 06.01.2020 г.

Решение с рег. № З-4/07.01.2020 г. - 07.01.2020 г.

Договор с рег. № Дог-7/07.02.2020 г. - 07.02.2020 г.

Обявление за възложена поръчка № АИ-690/10.02.2020 г. - 12.02.2020 г.