Намирате се в: Начало > Профил на купувача > ОП след 15.04.2016 г. > Процедури по ЗОП > ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ...

ДОСТАВКА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДКСИ В ГР. СОФИЯ НА УЛ. „КОЗЛОДУЙ” № 4 И „ПАРИЖ” № 11А

Решение за откриване на процедура Рег. № АИ-508/31.01.2020 г. - 31.01.2020 г.

Договор с рег. № Дог-15/01.04.2020 г. - 03.04.2020 г.

Договор с рег. № Дог-16/01.04.2020 г. - 03.04.2020 г.

Обявление за възложена поръчка с рег. № АИ-1478/03.04.2020 г. - 03.04.2020 г.