Намирате се в: Начало > Профил на купувача > Вътрешни правила

Вътрешни правила

На основание чл. 5, ал. 2, т. 11 от Закона за обществените поръчки ДКСИ е възложител на обществени поръчки.

Информация относно обявени и действащи обществени поръчки в ДКСИ може да получите от г-н Антон Борисов директор на дирекция "Правна и международноправна дейност".

Адрес:

София 1202
ул. "Козлодуй" № 4
тел.: 02 9333 600

Е-mail: dksi@dksi.bg

Действащи:

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Държавната комисия по сигурността на информацията 08.06.2017 г.

Отменени:

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Държавната комисия по сигурността на информацията 20.06.2016 г.

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в Държавната комисия по сигурността на информацията 16.10.2015 година, изменени със Заповед №З-21/08.02.2016 г.

Вътрешни правила за управление на „Профила на купувача“ в Държавната комисия по сигурността на информацията 6.02.2015 година

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в Държавната комисия по сигурността на информацията 11.06.2015 година

Вътрешни правила за управление на „Профила на купувача“ в Държавната комисия по сигурността на информацията

Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в Държавната комисия по сигурността на информацията 30.09.2014 година