Намирате се в: Начало > Нормативна уредба > Проекти на нормативни актове

Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Доклад до Министерски съвет по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията

Предварителна частична oценка на въдействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 18.07.2017 г.

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Доклад до Министерски съвет по Проект на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Предварителна частична oценка на въдействието

Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"

Дата на публикуване: 11.05.2017 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 10.06.2017 г.

 

СПРАВКА за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на постановление на министерския съвет за приемане на устройствен правилник на държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Проект на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация

Доклад

Частична оценка на въздействието

Дата на публикуване: 21.12.2016 г.
Дата на приключване на обществената консултация: 21.01.2017 г.