Намирате се в: Начало > Обучение > График на обученията - 2020 г.

Курсовете за обучение по ЗКИ до края на м. юни 2020 г. са запълнени.

Графикът за обучение за периода м. септември - декември ще бъде публикуван в края на м. юли.