Намирате се в: Начало > Обучение > Видове обучения > ССИ

Служители по сигурността на информацията

ПРОГРАМА за първоначално обучение на служители по сигурността на информацията - Учебен център на ДКСИ в град Банкя

ПРОГРАМА за текущо обучение на служители по сигурността на информацията - Учебен център на ДКСИ в град Банкя

Образци на документи

Заповед ключове

Заповед за определяне на зоните за сигурност

Вътрешни правила за работа с КИ

Протокол регистратури

План за защита при бедствия

План за осигуряване на физическата сигурност на КИ

Анализ на риска

Инструкция за сигурността и пропускателния режим

Примерен тест за проверка на знанията по защита на класифицираната информация