Намирате се в: Начало > Обучение > Видове обучения > Тематични

Обучение по защита на класифицираната и чуждестранната класифицирана информация

ПРОГРАМА за тематично обучение по „Защита на автоматизирани информационни системи или мрежи”

ПРОГРАМА за тематично обучение по защита на класифицираната информация на Европейския съюз

ПРОГРАМА за провеждане на тематично обучение по индустриална сигурност

ПРОГРАМА за тематично обучение по документална и физическа сигурност на служители с достъп до класифицирана информация

Примерен тест за проверка на знанията по защита на класифицираната информация