Намирате се в: Начало > Обучение > Видове обучения > ЗР

Завеждащи регистратури

ПРОГРАМА за първоначално обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация - Учебен център на ДКСИ в град Банкя

ПРОГРАМА за текущо обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация - Учебен център на ДКСИ в град Банкя

Примерен тест за проверка на знанията по защита на класифицираната информация