Намирате се в: Начало > Обучение > Заявка за обучения

Заявка за участие в обучение на ДКСИ

В случай, че желаете да се включите в курс за обучение по защита на класифицираната информация от графика на ДКСИ, попълнете и изпратете заявка.

Заявки се приемат най-късно 15 работни дни преди започването на заявения курс.

Всички курсове за първоначално обучение на завеждащи регистратури до края на 2019 година са запълнени.

Курсът за функционално обучение на куриери (14-15.10.2019 г.) е запълнен.

Лица за контакти в отдел „Учебно-методическа дейност“:

Милена Николова, 02 9333 675; GSМ 0879 592 793

Силвио Стоименов, 02 9333 676; GSМ 0879 626 734

Име и адрес на организационната единица:
 
Ръководител на организационната единица:
 
Тел./факс/e-mail на организационната единица:
 
Име:
 
Презиме:
 
Фамилия:
 
Длъжност по ЗЗКИ:
 
Тел./e-mail на кандидата за обучение:
 
Вид обучение:
 
от дата:
 
до дата:
 
До дирекция:
“Човешки ресурси и учебно-методическа дейност”, отдел "Учебно-методическа дейност"
 

* Всички полета са задължителни