Намирате се в: Начало > Обучение > Заявка за обучения

Заявка за участие в обучение на ДКСИ

В случай, че желаете да се включите в курс за обучение по защита на класифицираната информация от графика на ДКСИ, попълнете и изпратете заявка.

Заявки се приемат най-късно 15 работни дни преди започването на заявения курс.

Курсът за текущо обучение на завеждащи регистратури от 01 - 03 април 2019 г. е запълнен.

Лица за контакти в отдел „Учебно-методическа дейност“:

Милена Николова, тел. 02 8015 121, GSМ 0879 592 793

Стоян Денчев, тел. 02 8015 122, GSМ 0879 592 861

Силвио Стоименов, тел. 02 8015 123, GSМ 0879 626 734

Име и адрес на организационната единица:
 
Ръководител на организационната единица:
 
Тел./факс/e-mail на организационната единица:
 
Име:
 
Презиме:
 
Фамилия:
 
Длъжност по ЗЗКИ:
 
Тел./e-mail на кандидата за обучение:
 
Вид обучение:
 
от дата:
 
до дата:
 
До дирекция:
“Човешки ресурси и учебно-методическа дейност”, отдел "Учебно-методическа дейност"
 

* Всички полета са задължителни