Намирате се в: Начало > Обучение > Заявка за обучения

Заявка за участие в обучение на ДКСИ

В случай, че желаете да се включите в курс за обучение по защита на класифицираната информация от графика на ДКСИ, попълнете и изпратете заявка.

Заявки се приемат най-късно 15 работни дни преди започването на заявения курс.

Курсовете за първоначално обучение на завеждащи регистратури от 01 - 04 октомври и от 12-15 ноември са запълнени.

Лица за контакти в отдел „Учебно-методическа дейност“:

Милена Николова, тел. 02/ 9333 675
GSМ 0879 592 793

Стоян Денчев, тел. 02/ 9333 677
GSМ 0879 592 861

Силвио Стоименов, тел. 02/ 9333 676
GSМ 0879 626 734

Име и адрес на организационната единица:
 
Ръководител на организационната единица:
 
Тел./факс/e-mail на организационната единица:
 
Име:
 
Презиме:
 
Фамилия:
 
Длъжност по ЗЗКИ:
 
Тел./e-mail на кандидата за обучение:
 
Вид обучение:
 
от дата:
 
до дата:
 
До дирекция:
“Човешки ресурси и учебно-методическа дейност”, отдел "Учебно-методическа дейност"
 

* Всички полета са задължителни