Намирате се в: Начало > Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

В изпълнение на § 18 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (обнародван в ДВ, бр. 49 от 19 юни 2007 г.) и въз основа на Заповед № З – 124/ 23.03.2020 г. на Председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ), за служители, отговарящи пряко за предоставянето на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, са определени:

- Теодора Петкова - главен експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност" 

    GSM: 0879 626 722;

- Камелия Михова - главен експерт в дирекция "Правна и международноправна дейност" 

    GSM: 0879 626 702;

- Надя Върбанова - главен експерт в дирекция “Правна и международноправна дейност”

    GSM: 0879 592 815.

Заявления за достъп до обществена информация се приемат:

• На адреса на ДКСИ (гр. София, п.к. 1202, ул. “Козлодуй”  № 4);
• На електронния адрес на Комисията ( dksi@dksi.bg.);
• На ръка, в рамките на работното време за административното обслужване на гражданите:

09.30 ч. до 12.00 ч.
13.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон за контакт в ДКСИ:
02/ 9333 600.

Закон за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията, както и форматите, в които тази информация е достъпна

СПИСЪК на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, за сферата на дейност на Държавната комисия по сигурността на информацията

Вътрешните правила за организацията на дейността в ДКСИ във връзка с приложение на Закона за достъп до обществена информация, може да изтеглите от тук.

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2019 г. може да видите тук.

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2018 г. може да видите тук.

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2017 г. може да видите тук.

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2016 г. може да видите тук.

Годишен отчет на ДКСИ по ЗДОИ за 2015 г. може да видите тук.