Иван Венелинов Павлов

Иван Венелинов Павлов – заместник-председател на ДКСИ

Дата на раждане: 21.12.1973 г.
Място на раждане: гр. София

Професионална кариера:

  • На 24 ноември 2017 г. с Решение № 717 на Министерския съвет е определен за заместник-председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.
  • В периода 2008 – 2017 г. е началник на отдел в Държавна агенция „Национална сигурност”.
  • В периода 2002 – 2008 г. е експерт в НСС – Министерство на вътрешните работи.
  • В периода 1993 – 2002 г. е оперативен работник в направление „Криминална полиция“ в СДВР.

Образование и квалификация:

  • Преминава през специализирани курсове – ILEA – Унгария; ILEA – Розуел САЩ.
  • Възпитаник на George C. Marshall – European Center for Security Studies.
  • Висше юридическо образование – магистър – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
  • Висше образование – Академия на МВР „Охрана на обществения ред и противодействие на престъпността”.


Владее английски език.

Женен с три деца.