История на ДКСИ

Кои сме ние

История на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)

Закон за защита на класифицираната информация, наредби и нормативни актове

Нормативна уредба

Закон за защита на класифицираната информация, наредби и нормативни актове

ДКСИ допринася пряко за укрепване на Националната система за защита на класифицираната информация

Обучения

ДКСИ допринася пряко за укрепване на Националната система за защита на класифицираната информация