РЕГИСТЪР от 2021 г.

РЕГИСТЪР от 2021 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията

№ по ред име, презиме, фамилия длъжност
вид на декларацията
входящ номер дата декларация за несъвместимост декларация за промяна в декларацията за несъвместимост декларация
за имущество и интереси
декларация за промяна в декларацията за интереси ЧастII  
Част I
имущество
Част II
интереси
 
1 Албена Кръстева Боцева главен експерт ежегодна     Д-58 27.04.2021 г. Д-522
06.06.2018 г.
не да Д-521
06.06.2018 г.
не  
2 Александър Димитров Благов старши експерт ежегодна         Д-178 11.05.2021 г. Д-624
06.06.2018 г.
не да Д-623
06.06.2018 г.
не  
3 Александър Илиев Пантелеев главен специалист ежегодна         Д-145 07.05.2021 г. Д-636
06.06.2018 г.
не да Д-635
06.06.2018 г.
не  
4 Александър Антонов Ангелов главен специалист встъпителна       ежегодна   Д-287                 Д-27 17.09.2020г.                       21.04.2021 г.               Д-282
20.08.2020 г.
не да Д-287    17.09.2020 г. не  
5 Анатоли Стефанов Андонов главен специалист ежегодна         Д-171 11.05.2021 г. Д-745
08.06.2018 г.
не да Д-741
08.06.2018 г.
не  
6 Ангел Стоянов Ангелов ССО, той и ВА ежегодна         Д-136 07.05.2021 г. Д-246
23.05.2018 г.
не да Д-245
23.05.2018 г.
не  
7 Ангел Трендафилов
Шилев
ССО, той и ВА ежегодна     Д-110 05.05.2021 г. Д-788
05.09.2018 г.
не да Д-175    11.05.2021 г. не  
8 Андон Иванов Кесяков главен специалист ежегодна         Д-170 10.05.2021 г. Д-537
06.06.2018 г.
не да Д-536
06.06.2018 г.
не  
9 Андрей
Емилов Каменов
главен експерт ежегодна         Д-174 11.05.2021 г. Д-474
05.06.2018 г.
не да Д-473
05.06.2018 г.
не  
10 Анелия Страхилова Владимирова главен експерт ежегодна         Д-168 10.05.2021 г. Д-462
05.06.2018 г.
не да Д-130
13.05.2019 г.
не  
11 Анелия Светлинова Добрева главен експерт встъпителна Д-4 21.01.2021 г. Д-3                    11.01.2021 г. не да Д-4 21.01.2021 г. не  
12 Анна Симеонова Петрова главен експерт встъпителна       ежегодна   Д-308            Д-225 20.11.2020 г. 12.05.2021 г. Д-292
20.10.2020 г.
не да Д-308     20.11.2020 г. не  
13 Антоанета Любенова Григорова главен експерт ежегодна         Д-238     12.05.2021 г. Д-510
06.06.2018 г.
не да Д-509
06.06.2018 г.
не  
14 Антон Иванов Борисов директор на дирекция ежегодна         Д-287     14.05.2021 г. Д-714
08.06.2018 г.
не да Д-713
08.06.2018 г.
не  
15 Антон Петров Андонов младши специалист ежегодна         Д-49 26.04.2021 г. Д-90
14.05.2018 г.
не да Д-89
14.05.2018 г.
не  
16 Антонио Тодоров Георгиев специалист ежегодна         Д-194 11.05.2021 г. Д-396
04.06.2018 г.
не да Д-395
04.06.2018 г.
не  
17 Ася Иванова Будинова главен експерт встъпителна       ежегодна   Д-289                 Д-187 28.09.2020 г. 11.05.2021 г. Д-284
10.09.2020 г.
не да Д-289  28.09.2020 г. не  
18 Аспарух Анастасов Хвойнев ВА, той и СО ежегодна         Д-135 07.05.2021 г. Д-240
23.05.2018 г.
не да Д-239
23.05.2018 г.
не  
19 Атанас Гришев Момчев младши специалист ежегодна         Д-138 07.05.2021 г. Д-243
23.05.2018 г.
не да Д-242
23.05.2018 г.
не  
20 Атанас Стоянов Найденов СО , той и ВА встъпителна       ежегодна Д-2                     Д-92    07.01.2021 г.                   05.05.2021 г. Д-311
15.12.2020 г.
не да Д-2   07.01.2021 г. не  
21 Ахмед Исмаилов Исмаилов сътрудник, охрана ежегодна         Д-70 27.04.2021 г. Д-755
08.06.2018 г.
не да Д-728
08.06.2018 г.
не  
22 Бисер Йорданов Пармаков ВА, той и СО ежегодна         Д-284      13.05.2021 г. Д-291
29.05.2018 г.
не да Д-290
29.05.2018 г.
не  
23 Бойко Димитров Нетев главен експерт ежегодна         Д-90 05.05.2021 г. Д-546
06.06.2018 г.
не да Д-545
06.06.2018 г.
не  
24 Борислав Георгиев Борисов СО, той и ВА не подадена, поради продължителен болничен Д-193 05.06.2020 г. Д-306
29.05.2018 г.
не да Д-305
29.05.2018 г.
не  
25 Боряна Андреева Трайкова главен експерт ежегодна         Д-19 20.04.2021 г. Д-666
07.06.2018 г.
не да Д-665
07.06.2018 г.
не  
26 Боян Димов
Димов
ССО, той и ВА ежегодна         Д-51 26.04.2021 г. Д-87
14.05.2018 г.
не да Д-86
14.05.2018 г.
не  
27 Валентин Димитров Митков главен специалист ежегодна         Д-157 10.05.2021 г. Д-702
07.06.2018 г.
не да Д-701
07.06.2018 г.
не  
28 Валентин Колев Димитров младши специалист ежегодна         Д-202 11.05.2021 г. Д-186
22.05.2018 г.
не да Д-185
22.05.2018 г.
не  
29 Валентин Стоянов Павлов специалист ежегодна         Д-203 11.05.2021 г. Д-405
04.06.2018 г.
не да Д-404
04.06.2018 г.
не  
30 Валери Петров Симеонов главен експерт ежегодна         Д-234 12.05.2021 г. Д-705
07.06.2018 г.
не да Д-704
07.06.2018 г.
не  
31 Валерий Георгиев Трайков младши специалист ежегодна         Д-74 27.04.2021 г. Д-120
16.05.2018 г.
не да Д-119
16.05.2018 г.
не  
32 Ваня Веселинова Мирчева главен специалист ежегодна         Д-228 12.05.2021 г. Д-570
06.06.2018 г.
не да Д-569
06.06.2018 г.
не  
33 Ваня Господинова Попова старши експерт встъпителна Д-146   10.05.2021 г. Д-38
26.04.2021 г.
не да Д-146  10.05.2021 г. не  
34 Васил Иванов
Иванов
ССО, той и ВА ежегодна     Д-102 05.05.2021 г. Д-12
14.05.2018 г.
не да Д-11
14.05.2018 г.
не  
35 Васил Мирчов
Стоянов
главен специалист ежегодна         Д-155 10.05.2021 г. Д-696
07.06.2018 г.
не да Д-695
07.06.2018 г.
не  
36 Васил Кирилов Божилов главен специалист ежегодна         Д-242     13.05.2021 г. Д-280
04.08.2020г.
не да Д-611
06.06.2018 г.
не  
37 Васил Петров Василев СО, той и ВА ежегодна         Д-63 27.04.2021 г. Д-304
01.11.2019 г.
не да Д-611
06.06.2018 г.
не  
38 Венцислав Димитров
Петров
ръководител на ЗВО ежегодна         Д-142 07.05.2021 г. Д-654
07.06.2018 г.
не да Д-653
07.06.2018 г.
не  
39 Венцислав Димитров
Димитров
директор на дирекция ежегодна         Д-18 19.04.2021 г. Д-287
28.05.2019 г.
не да Д-300
24.09.2019 г.
не  
40 Весела Стоичкова Белчева главен експерт ежегодна         Д-164 10.05.2021 г. Д-606
06.06.2018 г.
не да Д-605
06.06.2018 г.
не  
41 Веселин Димов Василев специалист ежегодна         Д-77 27.04.2021 г. Д-111
15.05.2018 г.
не да Д-110
15.05.2018 г.
не  
42 Веселин Илиев Теменлиев началник на сектор ежегодна         Д-40 26.04.2021 г. Д-75
14.05.2018 г.
не да Д-74
14.05.2018 г.
не  
43 Веселин Стамов Кичуков СО, той и ВА ежегодна         Д-113 05.05.2021 г. Д-204
22.05.2018 г.
не да Д-203
22.05.2018 г.
не  
44 Веселин Цветанов Статков главен специалист ежегодна         Д-184 11.05.2021 г. Д-600
06.06.2018 г.
не да Д-599
06.06.2018 г.
не  
45 Веселина Софрониева Георгиева главен експерт ежегодна         Д-147 10.05.2021 г. Д-486
05.06.2018 г.
не да Д-485
05.06.2018 г.
не  
46 Веселинка Михайлова Сарайдарова изпълнител, хигиенист ежегодна         Д-229 12.05.2021 г. Д-444
05.06.2018 г.
не да Д-443
05.06.2018 г.
не  
47 Виктор Костов
Киров
младши специалист ежегодна         Д-43 26.04.2021 г. Д-30
14.05.2018 г.
не да Д-29
14.05.2018 г.
не  
48 Владимир Апостолов Николаев ВА, той и СО ежегодна         Д-72 27.04.2021 г. Д-129
17.05.2018 г.
не да Д-128
17.05.2018 г.
не  
49 Владислав Александров Велинов  главен експерт встъпителна       ежегодна   Д-295                Д-56 26.10.2020 г.          27.04.2021 г. Д-288
28.09.2020 г.
не да Д-295 26.10.2020 г. не  
50 Владимир Господинов
Монев
директор ежегодна         Д-32 21.04.2021 г. Д-767
12.07.2018 г.
не да Д-92
15.05.2020 г.
не  
51 Габриела Валентинова Петрова младши експерт встъпителна       ежегодна   Д-76,                   Д-24 11.05.2020 г.                          20.04.2021 г. Д-41
04.05.2020 г.
не да Д-76
11.05.2020 г.
не  
52 Габриела Георгиева Георгиева главен експерт встъпителна       ежегодна   Д-279                Д-255 20.07.2020 г.                      13.05.2021 г. Д-273
15.06.2020 г.
не да Д-279 20.07.2020 г. не  
53 Генчо Петров
Донов
ВА, той и СО ежегодна         Д-124 05.05.2021 г. Д-270
28.05.2018 г.
не да Д-269
28.05.2018 г.
не  
54 Генчо Ненов
Минков
специалист ежегодна  Д-220 11.05.2021 г. Д-774
05.09.2018 г.
не да Д-5
23.01.2019 г.
не  
55 Георги
Дражев Стоянов
специалист ежегодна         Д-41 26.04.2021 г. Д-3
14.05.2018 г.
не да Д-2
14.05.2018 г.
не  
56 Георги Друмев
Петков
началник на отдел ежегодна         Д-252 13.05.2021 г. Д-561
06.06.2018 г.
не да Д-560
06.06.2018 г.
не  
57 Георги Павлов
Панов
директор на дирекция ежегодна         Д-179 11.05.2021 г. Д-609
06.06.2018 г.
не да Д-608
06.06.2018 г.
не  
58

Георги Василев Топалов

младши специалист ежегодна         Д-42 26.04.2021 г. Д-27
14.05.2018 г.
не да Д-26
14.05.2018 г.
не  
59 Георги Кирилов Георгиев ВА, той и СО ежегодна         Д-281               13.05.2021 г. Д-228
23.05.2018 г.
не да Д-227
23.05.2018 г.
не  
60 Георги Красимиров Кощров главен експерт ежегодна         Д-285 14.05.2021 г. Д-480
05.06.2018 г.
не да Д-479
05.06.2018 г.
не  
61 Георги Светлозаров Дошев ВА, той и СО ежегодна         Д-108 05.05.2021 г. Д-213
22.05.2018 г.
не да Д-212
22.05.2018 г.
не  
62 Георги Златанов  Балджиев младши експерт встъпителна       ежегодна   Д-307             Д-169  18.11.2020 г.      10.05.2021 г. Д-293
20.10.2020 г.
не да Д-307        18.11.2020 г. не  
63 Георги Георгиев Пешев ВА, той и СО встъпителна       ежегодна   Д-300               Д-85  30.10.2020 г.    27.04.2021 г. Д-296
26.10.2020 г.
не да  Д-304            18.11.2020 г. не  
64 Гергана Недева Иванова главен експерт ежегодна         Д-28 21.04.2021 г. Д-540
06.06.2018 г.
не да Д-539
06.06.2018 г.
Д-48
05.05.2020 г.
 
65 Гергина Мирославова Дукова главен специалист ежегодна     Д-67 27.04.2021 г. Д-615
06.06.2018 г.
не да Д-614
06.06.2018 г.
не  
66 Господин Манев
Манев

главен експерт
ежегодна         Д-65 27.04.2021 г. Д-286
03.06.2019 г.
не да Д-221
14.05.2019 г.
не  
67 Даниел Парушев Дяков младши специалист ежегодна         Д-78 27.04.2021 г. Д-252
25.05.2018 г.
не да Д-251
25.05.2018 г.
не  
68 Даниела Божидарова Георгиева младши специалист ежегодна         Д-197 11.05.2021 г. Д-255
25.05.2018 г.
не да Д-254
25.05.2018 г.
не  
69 Даниела Красимирова Вънгева главен експерт ежегодна         Д-163 10.05.2021 г. Д-552
06.06.2018 г.
не да Д-551
06.06.2018 г.
не  
70 Даниела Спирова
Карушева
главен експерт ежегодна         Д-183 11.05.2021 г. Д-750
15.06.2018 г.
не да Д-741
15.06.2018 г.
не  
71 Делчо
Иванов Въртийски
главен специалист ежегодна         Д-17 16.04.2021 г. Д-447
05.06.2018 г.
не да Д-446
05.06.2018 г.
не  
72 Десислава Иванова Комова главен експерт ежегодна         Д-167 10.05.2021 г. Д-588
06.06.2018 г.
не да Д-587
06.06.2018 г.
не  
73 Деян Георгиев
Димитров
ССО, той и ВА ежегодна         Д-76 27.04.2021 г. Д-782
01.11.2018 г.
не да Д-781
30.11.2018 г.
не  
74 Димитър Атанасов Иванов ССО, той и ВА ежегодна         Д-271 13.05.2021 г. Д-309
29.05.2018 г.
не да Д-308
29.05.2018 г.
не  
75 Димитър Георгиев Димитров ССО, той и ВА ежегодна         Д-69 27.04.2021 г. Д-132
17.05.2018 г.
не да Д-131
17.05.2018 г.
не  
76 Димитър Кирилов
Мичев
старши експерт ежегодна         Д-132 07.05.2021 г. Д-630
06.06.2018 г.
не да Д-629
06.06.2018 г.
не  
77 Димитър Милчев Миланов СО, той и ВА ежегодна         Д-268 13.05.2021 г. Д-3
03.02.2020 г.
не да Д-6
05.02.2020 г.
не  
78 Димитър Николов Барзилов ВА, той и СО ежегодна         Д-274 13.05.2021 г. Д-339
30.05.2018 г.
не да Д-338
30.05.2018 г.
не  
79 Димитър Николов Найденов началник на сектор ежегодна         Д-256 13.05.2021 г. Д-162
21.05.2018 г.
не да Д-161
21.05.2018 г.
не  
80 Димитър Николов Шопов главен специалист ежегодна     Д-249 13.05.2021 г. Д-726
08.06.2018 г.
не да Д-725
08.06.2018 г.
не  
81 Димитър Пламенов Ралчев специалист ежегодна         Д-257 13.05.2021 г. Д-360
01.06.2018 г.
не да Д-359
01.06.2018 г.
не  
82 Димитър Светославов Александров началник на сектор ежегодна         Д-192 11.05.2021 г. Д-165
21.05.2018 г.
не да Д-164
21.05.2018 г.
не  
83 Димитър Тодоров Георгиев СО, той и ВА ежегодна     Д-266             Д-267  13.05.2021 г.                  13.05.2021 г. Д-1
20.01.2020 г.
не да Д-7 06.02.2020 г. не  
84 Димитър Иванов Калъчев ВА, той и СО встъпителна Д-13 09.03.2021 г. Д-7
25.02.2021 г.
не да Д-13 09.03.2021 г. не  
85 Димо Русев
Димов
специалист ежегодна     Д-103 05.05.2021 г. Д-60
14.05.2018 г.
не да Д-59
14.05.2018 г.
не  
86 Диян Иванов
Стоянов
ВА, той и СО ежегодна     Д-47 26.04.2021 г. Д-298
21.08.2019 г.
не не Д-246   13.05.2021 г. не  
87 Добромир Александров Господинов специалист ежегодна         Д-48 26.04.2021 г. Д-93
14.05.2018 г.
не да Д-92
14.05.2018 г.
не  
88 Добромир Димитров Пеев ВА, той и СО ежегодна         Д-81 27.04.2021 г. Д-117
15.05.2018 г.
не да Д-116
15.05.2018 г.
не  
89 Добромир Димитров Райков ССО, той и ВА ежегодна         Д-68 27.04.2021 г. Д-138
17.05.2018 г.
не да Д-137
17.05.2018 г.
не  
90 Добромир Методиев Анев директор на дирекция ежегодна         Д-151 10.05.2021 г. Д-513
06.06.2018 г.
не да Д-512
06.06.2018 г.
не  
91 Добромир Георгиев
Добрев
ВА, той и СО ежегодна     Д-100 05.05.2021 г. Д-1
03.01.2019 г.
не да Д-70
09.05.2019 г.
не  
92 Драгомир Василев Владимиров ВА, той и СО ежегодна         Д-276 13.05.2021 г. Д-381
04.06.2018 г.
не да Д-380
04.06.2018 г.
не  
93 Евгени Любенов Михайлов ССО, той и ВА ежегодна         Д-280                 13.05.2021 г. Д-222
23.05.2018 г.
не да Д-221
23.05.2018 г.
не  
94 Евгени Стефанов Борисов младши специалист ежегодна         Д-117 05.05.2021 г. Д-174
21.05.2018 г.
не да Д-173
21.05.2018 г.
не  
95 Евгени Цветанов Стоянов младши специалист      ежегодна   Д-279                 13.05.2021 г. Д-378
04.06.2018 г.
не да Д-377
04.06.2018 г.
не  
96 Екатерина Веселинова Гърнева младши експерт ежегодна     Д-310                       Д-224 11.12.2020 г.  12.05.2021 г. Д-303
13.11.2020 г.
не да Д-310      11.12.2020 г. не  
97

Елена Петрова Стоянова

старши експерт встъпителна       ежегодна   Д-298                 Д-181 27.10.2020 г.  11.05.2021 г. Д-290
01.10.2020 г.
не да Д-298      27.10.2020 г. не  
98 Елена Витанова Петрова главен експерт ежегодна         Д-30 21.04.2021 г. Д-675
07.06.2018 г.
не да Д-674
07.06.2018 г.
не  
99 Елена Паунова Младенова сътрудник по  охрана встъпителна       ежегодна   Д-16                     Д-185 06.04.2020 г. 11.05.2021 г. Д-11
02.03.2020 г.
не да Д-16
06.04.2020 г.
не  
100 Елеонора Стоянова
Лашкова
главен експерт ежегодна         Д-62 27.04.2021 г. Д-216
22.05.2018 г.
не да Д-215
22.05.2018 г.
не  
101 Ели Петрова
Въльовска
главен експерт ежегодна     Д-150 10.05.2021 г. Д-285
28.05.2019 г.
не не Д-150 10.05.2021 г. не  
102 Емануил Недев Епитропов ССО, той и ВА ежегодна         Д-213 11.05.2021 г. Д-321
29.05.2018 г.
не да Д-320
29.05.2018 г.
не  
103 Емил Георгиев Метахчев ВА, той и СО ежегодна         Д-109 05.05.2021 г. Д-207
22.05.2018 г.
не да Д-206
22.05.2018 г.
не  
104 Емил Николаев Чавдаров ССО, той и ВА ежегодна         Д-118 05.05.2021 г. Д-159
19.05.2018 г.
не да Д-158
19.05.2018 г.
не  
105 Емил Димитров
Петров
главен експерт ежегодна         Д-173  11.05.2021 г. Д-293
15.07.2019 г.
не не  Д-173 11.05.2021 г. не   
106 Заприн Йорданов Запринов младши специалист ежегодна         Д-97 05.05.2021 г. Д-141
18.05.2018 г.
не да Д-140
18.05.2018 г.
не  
107 Златан Стойнов Панев младши специалист ежегодна         Д-111 05.05.2021 г. Д-183
21.05.2018 г.
не да Д-182
21.05.2018 г.
не  
108 Зоя Георгиева Миланова главен специалист ежегодна         Д-34 22.04.2021 г. Д-690
07.06.2018 г.
не да Д-689
07.06.2018 г.
не  
109 Ива Николаева Начева главен експерт ежегодна         Д-39 26.04.2021 г. Д-351
31.05.2018 г.
не да Д-350
31.05.2018 г.
не  
110 Ивайло Йорданов Георгиев специалист ежегодна         Д-190 11.05.2021 г. Д-417
05.06.2018 г.
не да Д-416
05.06.2018 г.
не  
111 Иван Атанасов
Бутев
младши специалист ежегодна         Д-114 05.05.2021 г. Д-153
18.05.2018 г.
не да Д-152
18.05.2018 г.
не  
112 Иван Атанасов Стивасарев специалист ежегодна         Д-112 05.05.2021 г. Д-258
25.05.2018 г.
не да Д-257
25.05.2018 г.
не  
113 Иван Георгиев Иванов ВА, той и СО ежегодна         Д-53 26.04.2021 г. Д-84
14.05.2018 г.
не да Д-83
14.05.2018 г.
не  
114 Иван Любенов Сергиев главен експерт ежегодна     Д-36 23.04.2021 г. Д-573
06.06.2018 г.
не да Д-572
06.06.2018 г.
не  
115 Иван Петров Арабаджийски специалист ежегодна         Д-95 05.05.2021 г. Д-147
18.05.2018 г.
не да Д-146
18.05.2018 г.
не  
116 Иван Господинов Иванов началник на сектор ежегодна     Д-104 05.05.2021 г. Д-18
14.05.2018 г.
не да Д-17
14.05.2018 г.
не  
117 Иван Драгомиров Найденов ВА, той и СО ежегодна         Д-275 13.05.2021 г. Д-300
29.05.2018 г.
не да Д-299
29.05.2018 г.
не  
118 Иван Недялков Матушев младши специалист ежегодна     Д-106 05.05.2021 г. Д-45
14.05.2018 г.
не да Д-44
14.05.2018 г.
не  
119 Иван Божидаров
Стойчев
специалист ежегодна     Д-277 13.05.2021 г. Д-778
01.11.2018 г.
не да Д-278 13.05.2021 г. не  
120 Ивелина Христова Начева главен експерт ежегодна         Д-241     13.05.2021 г. Д-489
05.06.2018 г.
не да Д-488
05.06.2018 г.
не  
121 Иво Димитров
Куздов
СО, той и ВА ежегодна     Д-127 05.05.2021 г. Д-290
01.07.2019 г.
не не Д-230 12.05.2021 г. не  
122 Изидора Александрова
Петкова
директор на дирекция ежегодна         Д-129 07.05.2021 г. Д-12
04.03.2020 г.
не да Д-38
27.04.2020 г.
не  
123 Илия Георгиев
Димитров
главен специалист ежегодна     Д-227 12.05.2021 г. Д-305
01.11.2019 г.
не не Д-227 12.05.2021 г. не  
124 Йордан Георгиев
Златев
главен специалист ежегодна         Д-223 11.05.2021 г. Д-627
06.06.2018 г.
не да Д-626
06.06.2018 г.
не  
125 Йрданка Стефанова Василева главен експерт ежегодна         Д-243     13.05.2021 г. Д-594
06.06.2018 г.
не да Д-593
06.06.2018 г.
не  
126 Калин
Иванов Върбанов
младши специалист ежегодна         Д-126 05.05.2021 г. Д-261
28.05.2018 г.
не да Д-260
28.05.2018 г.
не  
127 Калин Василев Филипов ВА, той и СО ежегодна         Д-125 05.05.2021 г. Д-267
28.05.2018 г.
не да Д-266
28.05.2018 г.
не  
128 Калин Петров
Борисов
ССО, той и ВА ежегодна     Д-201 11.05.2021 г. Д-779
06.11.2018 г.
не да Д-244    13.05.2021 г. не  
129 Калоян Ивайлов Стоичков ССО, той и ВА ежегодна         Д-283        13.05.2021 г. Д-294
29.05.2018 г.
не да Д-293
29.05.2018 г.
не  
130 Камелия Георгиева Михова главен експерт ежегодна         Д-139 07.05.2021 г. Д-669
07.06.2018 г.
не да Д-668
07.06.2018 г.
не  
131 Камен Георгиев Енчев ВА, той и СО ежегодна         Д-215 11.05.2021 г. Д-420
05.06.2018 г.
не да Д-419
05.06.2018 г.
не  
132 Кирил Тодоров Пинджуров ССО ежегодна         Д-196 11.05.2021 г. Д-399
04.06.2018 г.
не да Д-398
04.06.2018 г.
не  
133 Кирил Валентинов Милушев ССО, той и ВА ежегодна         Д-119 05.05.2021 г. Д-171
21.05.2018 г.
не да Д-170
21.05.2018 г.
не  
134 Кирил Веселинов Илиев специалист ежегодна         Д-260 13.05.2021 г. Д-318
29.05.2018 г.
не да Д-317
29.05.2018 г.
не  
135 Кирил Войславов Бубев специалист ежегодна         Д-121 05.05.2021 г. Д-48
14.05.2018 г.
не да Д-176
21.05.2018 г.
не  
136 Кирил Николов Янков специалист ежегодна     Д-105 05.05.2021 г. Д-48
14.05.2018 г.
не да Д-47
14.05.2018 г.
не  
137 Кирил Митков Цекин младши експерт встъпителна       ежегодна   Д-306               Д-236 18.11.2020 г.      12.05.2021 г. Д-294
20.10.2020 г.
не да Д-306   18.11.2020 г. не  
138 Кольо Стоянов
Колев
ВА, той и СО встъпителна       ежегодна   Д-101 05.05.2021 г. Д-9
14.05.2018 г.
не да Д-8
14.05.2018 г.
не  
139 Константин Андонов
Костов
главен специалист ежегодна         Д-64 27.04.2021 г. Д-746
08.06.2018 г.
не да Д-733
08.06.2018 г.
не  
140 Костадин Петков Хвойнев специалист ежегодна         Д-137 07.05.2021 г. Д-249
23.05.2018 г.
не да Д-248
23.05.2018 г.
не  
141 Кристина Димитрова Дилова старши експерт встъпителна Д-1 07.01.2021 г. Д-312
15.12.2020 г.
не да Д-1       07.01.2021 г. не  
142 Кристиян Любомиров Ценков главен експерт ежегодна         Д-166 10.05.2021 г. Д-549
06.06.2018 г.
не да Д-548
06.06.2018 г.
не  
143 Лилия Стоянова Яшова старши експерт ежегодна         Д-60 27.04.2021 г. Д-36
14.05.2018 г.
не да Д-99
10.05.2019 г.
не  
144 Лили Делчева Анчева главен експерт встъпителна Д-15 05.04.2021 г. Д-14
15.03.2021 г.
не да Д-15  05.04.2021 г. не  
145 Лина Любомирова Пазова главен експерт ежегодна         Д-159 10.05.2021 г. Д-516
06.06.2018 г.
не да Д-515
06.06.2018 г.
не  
146 Лора Славеева Етова началник на отдел ежегодна         Д-37 23.04.2021 г. Д-567
06.06.2018 г.
не да Д-566
06.06.2018 г.
не  
147 Лорета Кирилова
Горанова
финансов контрольор ежегодна         Д-221 11.05.2021 г. Д-3
11.01.2019 г.
не да Д-238
14.05.2019 г.
не  
148 Лъчезар Златков Стоянов младши специалист ежегодна         Д-282         13.05.2021 г. Д-297
29.05.2018 г.
не да Д-296
29.05.2018 г.
не  
149 Лъчезар Петров
Диков
ВА, той и СО ежегодна         Д-272 13.05.2021 г. Д-342
30.05.2018 г.
не да Д-341
30.05.2018 г.
не  
150 Любен
Тодоров Лазаров
младши специалист ежегодна         Д-218 11.05.2021 г. Д-234
23.05.2018 г.
не да Д-233
23.05.2018 г.
не  
151 Любомир Петров Величков СО, той и ВА ежегодна         Д-207 11.05.2021 г. Д-432
05.06.2018 г.
не да Д-431
05.06.2018 г.
не  
152 Любомир Теодоров Недялков специалист ежегодна         Д-259 13.05.2021 г. Д-357
01.06.2018 г.
не да Д-356
01.06.2018 г.
не  
153 Любомира Емилова Владова младши експерт ежегодна         Д-89 05.05.2021 г. Д-672
07.06.2018 г.
не да Д-671
07.06.2018 г.
не  
154 Магделена Асенова
Стоянова
директор на дирекция ежегодна         Д-248       13.05.2021 г. Д-772
03.08.2018 г.
не да Д-230
14.05.2019 г.
не  
155 Мануела Димитрова Христова старши експерт встъпителна Д-8 25.02.2021 г. Д-5
01.02.2021 г.
не да Д-8 25.02.2021 г. не  
156 Маргарита Руменова Шишкова главен експерт встъпителна Д-12 09.03.2021 г. Д-6
15.02.2021 г.
не да Д-12 09.03.2021 г. не  
157 Мартина Спасова
Спасова
главен експерт ежегодна         Д-26 21.04.2021 г. Д-13
16.03.2020 г.
не да Д-18
12.04.2019 г.
не  
158 Милан Христов
Ценев
главен специалист ежегодна         Д-172 11.05.2021 г. Д-645
07.06.2018 г.
не да Д-644
07.06.2018 г.
не  
159 Милен Димов Господинов ССО, той и ВА ежегодна         Д-214 11.05.2021 г. Д-231
23.05.2018 г.
не да Д-230
23.05.2018 г.
не  
160 Милен Бориславов Георгиев ССО, той и ВА ежегодна         Д-122 05.05.2021 г. Д-168
21.05.2018 г.
не да Д-167
21.05.2018 г.
не  
161 Милена Емилова Николова главен експерт ежегодна         Д-21 20.04.2021 г Д-576
06.06.2018 г.
не да Д-575
06.06.2018 г.
не  
162 Милена Иванова Христова началник на отдел ежегодна         Д-153 10.05.2021 г. Д-456
05.06.2018 г.
не да Д-455
05.06.2018 г.
не  
163 Мирослав Иванов Малчев ВА, той и СО ежегодна         Д-212 11.05.2021 г. Д-225
23.05.2018 г.
не да Д-224
23.05.2018 г.
не  
164 Мирослав Цветанов Димитров младши специалист ежегодна         Д-193 11.05.2021 г. Д-387
04.06.2018 г.
не да Д-386
04.06.2018 г.
не  
165 Мирослава Александрова Семкова началник на отдел ежегодна         Д-33 21.04.2021 г. Д-762
15.06.2018 г.
не да Д-131
13.05.2019 г.
не  
166 Михаела Лъчезарова Иванова ССО ежегодна         Д-199 11.05.2021 г. Д-375
04.06.2018 г.
не да Д-374
04.06.2018 г.
не  
167 Михаил Рангелов
Янакиев
главен специалист ежегодна         Д-154 10.05.2021 г. Д-294
22.07.2019 г.
не не Д-276
16.06.2020 г.
не  
168 Младен Иванов Йовков ВА, той и СО встъпителна       ежегодна   Д-301             Д-87 30.10.2020 г. 27.04.2021 г. Д-297
26.10.2020 г.
не да  Д-305   18.11.2020 г. не  
169 Момчил Светославов Предов ВА, той и СО ежегодна         Д-208 11.05.2021 г. Д-429
05.06.2018 г.
не да Д-428
05.06.2018 г.
не  
170 Надежда Тодорова Вачева главен експерт ежегодна         Д-239     12.05.2021 г. Д-678
07.06.2018 г.
не да Д-677
07.06.2018 г.
не  
171 Неделина Събева Георгиева началник на отдел ежегодна         Д-253 13.05.2021 г. Д-558
06.06.2018 г.
не да Д-557
06.06.2018 г.
не  
172 Никола Георгиев Петров главен специалист ежегодна         Д-152 10.05.2021 г. Д-648
07.06.2018 г.
не да Д-647
07.06.2018 г.
не  
173 Николай Асенов
Начев
главен специалист ежегодна         Д-131 07.05.2021 г. Д-651
07.06.2018 г.
не да Д-650
07.06.2018 г.
не  
174 Николай Атанасов Карталов специалист ежегодна         Д-198 11.05.2021 г. Д-330
30.05.2018 г.
не да Д-329
30.05.2018 г.
не  
175 Николай Василев Върбанов младши специалист ежегодна         Д-50 26.04.2021 г. Д-33
14.05.2018 г.
не да Д-32
14.05.2018 г.
не  
176 Николай Димитров Колев ССО, той и ВА ежегодна         Д-217 11.05.2021 г. Д-333
30.05.2018 г.
не да Д-332
30.05.2018 г.
не  
177 Николай Динев               Колев ВА, той и СО ежегодна         Д-55 26.04.2021 г. Д-286
16.09.2020 г.
не да Д-247   13.05.2021 г. не  
178 Николай Кирилов Константинов сътрудник, охрана ежегодна         Д-25 20.04.2021 г. Д-324
29.05.2018 г.
не да Д-323
29.05.2018 г.
не  
179 Николай Минчев
Вълчански
главен специалист ежегодна         Д-156 10.05.2021 г. Д-663
07.06.2018 г.
не да Д-662
07.06.2018 г.
не  
180 Николай Митков Стойков ССО, той и ВА ежегодна         Д-206 11.05.2021 г. Д-441
05.06.2018 г.
не да Д-440
05.06.2018 г.
не  
181 Николай Съйков
Ненов
специалист ежегодна         Д-211 11.05.2021 г. Д-372
04.06.2018 г.
не да Д-371
04.06.2018 г.
не  
182 Николай Тодоров
Тосев
началник на сектор ежегодна         Д-115 05.05.2021 г. Д-201
22.05.2018 г.
не да Д-200
22.05.2018 г.
не  
183 Николай Тодоров Костадинов ВА, той и СО ежегодна         Д-84 27.04.2021 г. Д-57
14.05.2018 г.
не да Д-56
14.05.2018 г.
не  
184 Николай Иванов
Кръстев
главен специалист ежегодна         Д-226 12.05.2021 г. Д-9
12.03.2019 г.
не да Д-226  12.05.2021 г. не  
185 Николай Стефанов
Абаджиев
младши експерт ежегодна         Д-29 21.04.2021 г. Д-301
01.10.2019 г.
не да Д-302
04.10.2019 г.
не  
186 Нина Дитрова
Зарева
директор на дирекция ежегодна         Д-160 10.05.2021 г. Д-747
15.06.2018 г.
не да Д-160 10.05.2021 г. не  
187 Огнян Георгиев Николов главен експерт ежегодна         Д-128 07.05.2021 г. Д-285
28.05.2018 г.
не да Д-284
28.05.2018 г.
не  
188 Павел Тошев
Вълков
СО, той и ВА ежегодна         Д-265 13.05.2021 г. Д-276
28.05.2018 г.
не да Д-275
28.05.2018 г.
не  
189 Павлина Георгиева Миланова главен експерт ежегодна         Д-254 13.05.2021 г. Д-720
08.06.2018 г.
не да Д-719
08.06.2018 г.
не  
190 Петко Антонов Силянов ССО, той и ВА ежегодна         Д-264 13.05.2021 г. Д-198
22.05.2018 г.
не да Д-197
22.05.2018 г.
не  
191 Петко Апостолов Николов младши специалист ежегодна         Д-98 05.05.2021 г. Д-66
14.05.2018 г.
не да Д-65
14.05.2018 г.
не  
192 Петко Бориславов Петков СО, той и ВА ежегодна         Д-209 11.05.2021 г. Д-402
04.06.2018 г.
не да Д-401
04.06.2018 г.
не  
193 Петко Георгиев Арабаджиев ССО, той и ВА ежегодна         Д-107 05.05.2021 г. Д-51
14.05.2018 г.
не да Д-50
14.05.2018 г.
не  
194 Петко Димитров Маринов ВА, той и СО ежегодна         Д-96 05.05.2021 г. Д-144
18.05.2018 г.
не да Д-143
18.05.2018 г.
не  
195 Петър Тинев
Петров
главен специалист ежегодна         Д-158 10.05.2021 г. Д-585
06.06.2018 г.
не да Д-584
06.06.2018 г.
не  
196 Петър Атанасов Димитров младши специалист ежегодна         Д-80 27.04.2021 г. Д-114
15.05.2018 г.
не да Д-113
15.05.2018 г.
не  
197 Петър Симеонов Петров ВА, той и СО ежегодна         Д-75 27.04.2021 г. Д-108
15.05.2018 г.
не да Д-107
15.05.2018 г.
не  
198 Петър Тодоров Петров главен специалист ежегодна         Д-83 27.04.2021 г. Д-752
08.06.2018 г.
не да Д-730
08.06.2018 г.
не  
199 Пламен Недев
Пенчев
главен експерт ежегодна         Д-235 12.05.2021 г. Д-534
06.06.2018 г.
не да Д-533
06.06.2018 г.
не  
200 Пламен Владимиров Маринов  старши специалист ежегодна         Д-130 07.05.2021 г. Д-742
08.06.2018 г.
не да Д-739
08.06.2018 г.
не  
201 Пламен Иванов Казаков главен експерт ежегодна         Д-31 21.04.2021 г. Д-693
07.06.2018 г.
не да Д-692
07.06.2018 г.
не  
202 Пламен Йосифов Иванов специалист ежегодна         Д-258 13.05.2021 г. Д-393
04.06.2018 г.
не да Д-392
04.06.2018 г.
не  
203 Пламен Любомиров Тодоров младши специалист ежегодна         Д-210 11.05.2021 г. Д-426
05.06.2018 г.
не да Д-425
05.06.2018 г.
не  
204 Пламена Гаврилова Цекова старши вътрешен одитор ежегодна         Д-149 10.05.2021 г. Д-684
07.06.2018 г.
не да Д-683
07.06.2018 г.
не  
205 Полина Иванова Миланова главен експерт ежегодна         Д-251 13.05.2021 г. Д-501
06.06.2018 г.
не да Д-500
06.06.2018 г.
не  
206 Радмила Савова Сандевва главен експерт ежегодна         Д-188 11.05.2021 г. Д-579
06.06.2018 г.
не да Д-578
06.06.2018 г.
не  
207 Радослав Божидаров Явалиев ССО, той и ВА ежегодна         Д-262 13.05.2021 г. Д-315
29.05.2018 г.
не да Д-314
29.05.2018 г.
не  
208 Радослав Георгиев Петков младши специалист ежегодна         Д-195 11.05.2021 г. Д-495
06.06.2018 г.
не да Д-494
06.06.2018 г.
не  
209 Радослав Радославов
Георгиев
старши специалист ежегодна         Д-134 07.05.2021 г. Д-292
11.07.2019 г.
не да Д-296
29.07.2019 г.
не  
210 Радослава Константинова Китанова сътрудник по  охрана встъпителна       ежегодна   Д-15                 Д-191 02.04.2020 г. 11.05.2021 г. Д-10
17.02.2020 г.
не да Д-15
02.04.2020 г.
не  
211 Радостина Колева Апостолова - Пънчева главен специалист встъпителна       ежегодна   Д-232 12.05.2021 г. Д-711
08.06.2018 г.
не да Д-710
08.06.2018 г.
не  
212 Ралица Велизарова Ранчева главен експерт ежегодна         Д-20 20.04.2020 г. Д-555
06.06.2018 г.
не да Д-554
06.06.2018 г.
не  
213 Ралица Веселинова Ценкова главен експерт ежегодна         Д-165 10.05.2021 г. Д-459
05.06.2018 г.
не да Д-458
05.06.2018 г.
не  
214 Ралица Стелианова Иванова главен експерт встъпителна Д-288 27.05.2021 г. Д-222 11.05.2021 г. не да Д-288
27.05.2021 г.
не  
215 Росен Милчов
Стоев
главен специалист ежегодна         Д-133 07.05.2021 г. Д-498
06.06.2018 г.
не да Д-497
06.06.2018 г.
не  
216 Росен Николов Николов ВА, той и СО ежегодна         Д-263 13.05.2021 г. Д-354
01.06.2018 г.
не да Д-353
01.06.2018 г.
не  
217 Росен Петков Борисов специалист ежегодна         Д-73 27.04.2021 г. Д-123
16.05.2018 г.
не да Д-122
16.05.2018 г.
не  
218 Румяна Иванова Петрова главен експерт ежегодна         Д-61 27.04.2021 г. Д-633
06.06.2018 г.
не да Д-632
06.06.2018 г.
не  
219 Светлин Георгиев Петров ВА, той и СО ежегодна         Д-200 11.05.2021 г. Д-2
27.01.2020 г.
не да Д-9
13.02.2020 г.
не  
220 Светослав Емилов
Петров
сътрудник, охрана ежегодна         Д-270 13.05.2021 г. Д-273
28.05.2018 г.
не да Д-272
28.05.2018 г.
не  
221 Силвио Симеонов Стоименов главен експерт ежегодна         Д-22 20.04.2021 г. Д-465
05.06.2018 г.
не да Д-464
05.06.2018 г.
не  
222 Силвия Стойкова Ташева началник на отдел ежегодна         Д-182 11.05.2021 г. Д-468
05.06.2018 г.
не да Д-467
05.06.2018 г.
не  
223 Силвия Зарева
Костадинова
изпълнител, хигиенист ежегодна         Д-250 13.05.2021 г. Д-790
22.10.2018 г.
не да Д-233
14.05.2019 г.
не  
224 Симеон Николаев
Николаев
началник на отдел ежегодна         Д-16 13.04.2021 г. Д-771
01.08.2018 г.
не да Д-189    11.05.2021 г. не  
225 Славейко Петров Данчев началник на отдел ежегодна         Д-66 27.04.2021 г. Д-369
01.06.2018 г.
не да Д-368
01.06.2018 г.
не  
226 Слави Ангелов
Райков
главен специалист ежегодна         Д-161 10.05.2021 г. Д-743
08.06.2018 г.
не да Д-737
08.06.2018 г.
не  
227 Снежана Чавдарова
Николова
главен специалист ежегодна         Д-148 10.05.2021 г. Д-19
02.05.2019 г.
не да Д-248
15.05.2019 г.
не  
228 Станислав Николаев Староселски ВА, той и СО ежегодна         Д-205 11.05.2021 г. Д-438
05.06.2018 г.
не да Д-437
05.06.2018 г.
не  
229 Станислав Димов
Марков
главен експерт ежегодна         Д-231 12.05.2021 г. Д-291
10.07.2019 г.
не не Д-231 12.05.2021 г. не  
230 Стелиян Йорданов Стоянов началник на сектор ежегодна         Д-219 11.05.2021 г. Д-423
05.06.2018 г.
не да Д-422
05.06.2018 г.
не  
231 Стефан Георгиев Стефанов ВА, той и СО ежегодна         Д-216 11.05.2021 г. Д-336
30.05.2018 г.
не да Д-335
30.05.2018 г.
не  
232 Стефан Киров            Киров ВА, той и СО встъпителна Д-11 02.03.2021 г. Д-9
26.02.2021 г.
не да Д-11 02.03.2021 г. не  
233 Стефан Методиев Станоев главен специалист ежегодна         Д-162 10.05.2021 г. Д-504
06.06.2018 г.
не да Д-503
06.06.2018 г.
не  
234 Стефан Стефанов Туртаров главен специалист ежегодна         Д-237 12.05.2021 г. Д-618
06.06.2018 г.
не да Д-617
06.06.2018 г.
не  
235 Стойко Георгиев Стойков ВА, той и СО ежегодна         Д-54 26.04.2021 г. Д-78
14.05.2018 г.
не да Д-77
14.05.2018 г.
не  
236 Стоян Денков Георгиев специалист ежегодна         Д-186 11.05.2021 г. Д-366
01.06.2018 г.
не да Д-365
01.06.2018 г.
не  
237 Стоян Кирчев
Петров
ССО, той и ВА ежегодна         Д-44 26.04.2021 г. Д-72
14.05.2018 г.
не да Д-71
14.05.2018 г.
не  
238 Стоян Пенков
Бенков
ВА, той и СО ежегодна         Д-45 26.04.2021 г. Д-69
14.05.2018 г.
не да Д-68
14.05.2018 г.
не  
239 Стоян Станкев
Въчков
специалист ежегодна         Д-91 05.05.2021 г. Д-363
01.06.2018 г.
не да Д-362
01.06.2018 г.
не  
240 Стоян Димитров Димитров ССО, той и ВА ежегодна         Д-52 26.04.2021 г. Д-81
14.05.2018 г.
не да Д-80
14.05.2018 г.
не  
241 Стоян Димитров
Денчев
началник на отдел ежегодна         Д-59 27.04.2021 г. Д-687
07.06.2018 г.
не да Д-686
07.06.2018 г.      
Д-81
13.05.2020 г.
 
242 Таню Христов Грозев младши специалист ежегодна         Д-93    05.05.2021 г. Д-63
14.05.2018 г.
не да Д-62
14.05.2018 г.
не  
243 Таня Благоева Богданова - Вранчева главен експерт ежегодна         Д-233    12.05.2021 г. Д-327
29.05.2018 г.
не да Д-326
29.05.2018 г.
не  
244 Таня Колева Пенева главен експерт ежегодна         Д-144 07.05.2021 г. Д-582
06.06.2018 г.
не да Д-581
06.06.2018 г.
не  
245 Татяна Владимирова Ковачева главен експерт ежегодна         Д-140 07.05.2021 г. Д-96
14.05.2018 г.
не да Д-95
14.05.2018 г.
не  
246 Татяна Ивайлова Кощрова старши експерт ежегодна         Д-286   14.05.2021 г. Д-507
06.06.2018 г.
не да Д-506
06.06.2018 г.
не  
247 Татяна Колева
Кръстева
главен специалист ежегодна         Д-141 07.05.2021 г. Д-789
10.09.2018 г.
не да Д-119
13.05.2019 г.
не  
248 Теодор Николов Николов младши специалист ежегодна         Д-123 05.05.2021 г. Д-189
22.05.2018 г.
не да Д-188
22.05.2018 г.
не  
249 Теодора Тинкова Петкова главен експерт ежегодна         Д-240     13.05.2021 г. Д-99
14.05.2018 г.
не да Д-141
13.05.2019 г.
не  
250 Тихомир Недков Николов ВА, той и СО ежегодна         Д-71 27.04.2021 г. Д-135
17.05.2018 г.
не да Д-134
17.05.2018 г.
не  
251 Тодор Павлов                        Куцев СО, той и ВА встъпителна  ежегодна   Д-302                Д-94 10.11.2020 г. 05.05.2021 г. Д-291
12.10.2020 г.
не да Д-176    11.05.2021 г. не  
252 Тотко Иванов
Тотев
началник на сектор ежегодна         Д-86 27.04.2021 г. Д-192
22.05.2018 г.
не да Д-191
22.05.2018 г.
не  
253 Тотю Нанков
Тотев 
ССО, той и ВА ежегодна         Д-82 27.04.2021 г. Д-54
14.05.2018 г.
не да Д-53
14.05.2018 г.
не  
254 Христо Ламбов
Енев
специалист ежегодна         Д-79 27.04.2021 г. Д-105
15.05.2018 г.
не да Д-101
15.05.2018 г.
не  
255 Христо Юриев Дамянов СО, той и ВА ежегодна         Д-269 13.05.2021 г. Д-4
03.02.2020 г.
не да Д-8
10.02.2020 г.
не  
256 Христо Валентинов Златанов младши специалист ежегодна         Д-261 13.05.2021 г. Д-345
31.05.2018 г.
не да Д-344
31.05.2018 г.
не  
257 Христо Димитров Пановски ВА, той и СО ежегодна         Д-120 05.05.2021 г. Д-288
29.05.2018 г.
не да Д-287
29.05.2018 г.
не  
258 Христо Любенов
Генов
ВА, той и СО ежегодна         Д-273 13.05.2021 г. Д-303
29.05.2018 г.
не да Д-302
29.05.2018 г.
не  
259 Христо Станилов Христов ВА, той и СО ежегодна         Д-99 05.05.2021 г. Д-15
14.05.2018 г.
не да Д-14
14.05.2018 г.
не  
260 Христо Стефанов Трифонов началник на сектор ежегодна         Д-116 05.05.2021 г. Д-180
21.05.2018 г.
не да Д-179
21.05.2018 г.
не  
261 Цветалина Николова Щъркова ССО ежегодна         Д-180 11.05.2021 г. Д-279
28.05.2018 г.
не да Д-278
28.05.2018 г.
не  
262 Цветелина Михайлова Тошева главен експерт встъпителна       ежегодна   Д-285              Д-177 11.09.2020 г.          11.05.2021 г. Д-283
20.08.2020 г.
не да Д-285    11.09.2020 г. не  
263 Цветан Стоянов Николов ВА, той и СО ежегодна         Д-204 11.05.2021 г. Д-435
05.06.2018 г.
не да Д-434
05.06.2018 г.
не  
264 Цветан Илиев
Атанасов
ВА, той и СО ежегодна         Д-46 26.04.2021 г. Д-295
22.07.2019 г.
не не Д-245   13.05.2021 г. не  
265 Цветелин Григоров Пеянков младши експерт встъпителна       ежегодна   Д-281               Д-23 07.08.2020 г.  20.04.2021 г.    Д-278
20.07.2020 г.
не да Д-281
07.08.2020 г.
не  
266 Цветелина Валентинова Иванова страрши експерт ежегодна         Д-57 27.04.2021 г. Д-681
07.06.2018 г.
не да Д-680
07.06.2018 г.
не  
267 Щелияна Апостолова Итова главен експерт ежегодна         Д-143 07.05.2021 г. Д-519
06.06.2018 г.
не да Д-518
06.06.2018 г.
не