Декларации по ЗПКОНПИ

РЕГИСТЪР от 2024 г.

РЕГИСТЪР от 2024 г. на подадените декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията.

РЕГИСТЪР от 2023 г.

РЕГИСТЪР от 2023 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията.

РЕГИСТЪР от 2022 г.

РЕГИСТЪР от 2022 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията.

РЕГИСТЪР от 2021 г.

РЕГИСТЪР от 2021 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията.

РЕГИСТЪР от 2020 г.

РЕГИСТЪР от 2020 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията

РЕГИСТЪР от 2019 г.

РЕГИСТЪР от 2019 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията

РЕГИСТЪР от 2018 г.

РЕГИСТЪР от 2018 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията