РЕГИСТЪР от 2018 г.

РЕГИСТЪР от 2018 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията

Име Длъжност чл. 35,
ал. 1, т. 1
чл. 35,
ал. 1, т. 2
чл. 35,
ал. 1, т. 2
Албена Кръстева Боцева главен експерт Д-520
06.06.2018 г.
Д-521
06.06.2018 г.
Д-522
06.06.2018 г.
Александър Димитров Благов младши експерт Д-622
06.06.2018 г.
Д-623
06.06.2018 г.
Д-624
06.06.2018 г.
Александър Илиев Пантелеев главен специалист Д-634
06.06.2018 г.
Д-635
06.06.2018 г.
Д-636
06.06.2018 г.
Александър Стоянов Младенов главен специалист Д-734
08.06.2018 г.
Д-735
08.06.2018 г.
Д-744
08.06.2018 г.
Анатоли Стефанов Андонов главен специалист Д-740
08.06.2018 г.
Д-741
08.06.2018 г.
Д-745
08.06.2018 г.
Ангел Георгиев Пешев главен експерт Д-601
06.06.2018 г.
Д-602
06.06.2018 г.
Д-603
06.06.2018 г.
Ангел Стоянов Ангелов ССО, той и ВА Д-244
23.05.2018 г.
Д-245
23.05.2018 г.
Д-246
23.05.2018 г.
Ангел Томов Тошев главен специалист Д-697
07.06.2018 г.
Д-698
07.06.2018 г.
Д-699
07.06.2018 г.
Андон Иванов Кесяков главен специалист Д-535
06.06.2018 г.
Д-536
06.06.2018 г.
Д-537
06.06.2018 г.
Андрей Емилов Каменов главен експерт Д-472
05.06.2018 г.
Д-473
05.06.2018 г.
Д-474
05.06.2018 г.
Анелия Страхилова Владимирова главен експерт Д-460
05.06.2018 г.
Д-461
05.06.2018 г.
Д-462
05.06.2018 г.
Антоанета Любенова Григорова главен експерт Д-508
06.06.2018 г.
Д-509
06.06.2018 г.
Д-510
06.06.2018 г.
Антон Иванов Борисов директор на дирекция Д-712
08.06.2018 г.
Д-713
08.06.2018 г.
Д-714
08.06.2018 г.
Антон Петров Андонов младши специалист Д-88
14.05.2018 г.
Д-89
14.05.2018 г.
Д-90
14.05.2018 г.
Антонио Тодоров Георгиев специалист Д-394
04.06.2018 г.
Д-395
04.06.2018 г.
Д-396
04.06.2018 г.
Аспарух Анастасов Хвойнев ВА, той и СО Д-238
23.05.2018 г.
Д-239
23.05.2018 г.
Д-240
23.05.2018 г.
Атанас Гришев Момчев младши специалист Д-241
23.05.2018 г.
Д-242
23.05.2018 г.
Д-243
23.05.2018 г.
Атанас Иванов Анастасов сътрудник по охраната Д-4
14.05.2018 г.
Д-5
14.05.2018 г.
Д-5 Д-6
14.05.2018 г.
Ахмед Исмаилов Исмаилов сътрудник, охрана Д-727
08.06.2018 г.
Д-728
08.06.2018 г.
Д-755
08.06.2018 г.
Бисер Йорданов Пармаков ВА, той и СО Д-289
29.05.2018 г.
Д-290
29.05.2018 г.
Д-291
29.05.2018 г.
Бойко Димитров Нетев главен експерт Д-544
06.06.2018 г.
Д-545
06.06.2018 г.
Д-546
06.06.2018 г.
Борислав Георгиев Борисов СО, той и ВА Д-304
29.05.2018 г.
Д-305
29.05.2018 г.
Д-306
29.05.2018 г.
Боряна Андреева Трайкова главен експерт Д-664
07.06.2018 г.
Д-665
07.06.2018 г.
Д-666
07.06.2018 г.
Боян Венев Ненков главен специалист Д-619
06.06.2018 г.
Д-620
06.06.2018 г.
Д-621
06.06.2018 г.
Боян Димов Димов ССО, той и ВА Д-85
14.05.2018 г.
Д-86
14.05.2018 г.
Д-87
14.05.2018 г.
Валентин Благов Велинов ССО, той и ВА Д-148
18.05.2018 г.
Д-149
18.05.2018 г.
Д-150
18.05.2018 г.
Валентин Димитров Митков главен специалист Д-700
07.06.2018 г.
Д-701
07.06.2018 г.
Д-702
07.06.2018 г.
Валентин Колев Димитров младши специалист Д-184
22.05.2018 г.
Д-185
22.05.2018 г.
Д-186
22.05.2018 г.
Валентин Стоянов Павлов специалист Д-403
04.06.2018 г.
Д-404
04.06.2018 г.
Д-405
04.06.2018 г.
Валери Петров Симеонов главен експерт Д-703
07.06.2018 г.
Д-704
07.06.2018 г.
Д-705
07.06.2018 г.
Валерий Георгиев Трайков младши специалист Д-118
16.05.2018 г.
Д-119
16.05.2018 г.
Д-120
16.05.2018 г.
Ваня Веселинова Мирчева главен специалист Д-568
06.06.2018 г.
Д-569
06.06.2018 г.
Д-570
06.06.2018 г.
Васил Иванов Иванов ССО, той и ВА Д-10
14.05.2018 г.
Д-11
14.05.2018 г.
Д-12
14.05.2018 г.
Васил Кирилов Божилов главен специалист Д-610
06.06.2018 г.
Д-611
06.06.2018 г.
Д-612
06.06.2018 г.
Васил Мирчов Стоянов главен специалист Д-694
07.06.2018 г.
Д-695
07.06.2018 г.
Д-696
07.06.2018 г.
Венцислав Димитров Петров ръководител на ЗВО Д-652
07.06.2018 г.
Д-653
07.06.2018 г.
Д-654
07.06.2018 г.
Венцислав Николаев Пеков ССО, той и ВА Д-22
14.05.2018 г.
Д-23
14.05.2018 г.
Д-24
14.05.2018 г.
Весела Стоичкова Белчева главен експерт Д-604
06.06.2018 г.
Д-605
06.06.2018 г.
Д-606
06.06.2018 г.
Веселин Димов Василев специалист Д-109
15.05.2018 г.
Д-110
15.05.2018 г.
Д-111
15.05.2018 г.
Веселин Илиев Теменлиев началник на сектор Д-73
14.05.2018 г.
Д-74
14.05.2018 г.
Д-75
14.05.2018 г.
Веселин Стамов Кичуков СО, той и ВА Д-202
22.05.2018 г.
Д-203
22.05.2018 г.
Д-204
22.05.2018 г.
Веселин Цветанов Статков главен специалист Д-598
06.06.2018 г.
Д-599
06.06.2018 г.
Д-600
06.06.2018 г.
Веселина Софрониева Георгиева главен специалист Д-484
05.06.2018 г.
Д-485
05.06.2018 г.
Д-486
05.06.2018 г.
Веселинка Михайлова Сарайдарова изпълнител, хигиенист Д-442
05.06.2018 г.
Д-443
05.06.2018 г.
Д-444
05.06.2018 г.
Виктор Костов Киров младши специалист Д-28
14.05.2018 г.
Д-29
14.05.2018 г.
Д-30
14.05.2018 г.
Владимир Апостолов Николаев ВА, той и СО Д-127
17.05.2018 г.
Д-128
17.05.2018 г.
Д-129
17.05.2018 г.
Генчо Петров Донов ВА, той и СО Д-268
28.05.2018 г.
Д-269
28.05.2018 г.
Д-270
28.05.2018 г.
Георги Василев Топалов младши специалист Д-25
14.05.2018 г.
Д-26
14.05.2018 г.
Д-27
14.05.2018 г.
Георги Дражев Стоянов специалист Д-1
14.05.2018 г.
Д-2
14.05.2018 г.
Д-3
14.05.2018 г.
Георги Друмев Петков началник на отдел Д-559
06.06.2018 г.
Д-560
06.06.2018 г.
Д-561
06.06.2018 г.
Георги Йорданов Йорданов главен специалист Д-655
07.06.2018 г.
Д-656
07.06.2018 г.
Д-657
07.06.2018 г.
Георги Кирилов Георгиев ВА, той и СО Д-226
23.05.2018 г.
Д-227
23.05.2018 г.
Д-228
23.05.2018 г.
Георги Павлов Панов директор на дирекция Д-607
06.06.2018 г.
Д-608
06.06.2018 г.
Д-609
06.06.2018 г.
Георги Петров Петров ВА, той и СО Д-193
22.05.2018 г.
Д-194
22.05.2018 г.
Д-195
22.05.2018 г.
Георги Светлозаров Дошев ВА, той и СО Д-211
22.05.2018 г.
Д-212
22.05.2018 г.
Д-213
22.05.2018 г.
Георги Христов Китанов главен експерт Д-451
05.06.2018 г.
Д-452
05.06.2018 г.
Д-453
05.06.2018 г.
Гергана Недева Иванова старши експерт Д-538
06.06.2018 г.
Д-539
06.06.2018 г.
Д-540
06.06.2018 г.
Гергана Николаева Лазарова главен експерт Д-706
07.06.2018 г.
Д-707
07.06.2018 г.
Д-708
07.06.2018 г.
Гергина Мирославова Дукова главен специалист Д-613
06.06.2018 г.
Д-614
06.06.2018 г.
Д-615
06.06.2018 г.
Горги Красимиров Кощров главен експерт Д-478
05.06.2018 г.
Д-479
05.06.2018 г.
Д-480
05.06.2018 г.
Даниел Парушев Дяков младши специалист Д-250
25.05.2018 г.
Д-251
25.05.2018 г.
Д-252
25.05.2018 г.
Даниела Божидарова Георгиева младши специалист Д-253
25.05.2018 г.
Д-254
25.05.2018 г.
Д-255
25.05.2018 г.
Даниела Красимирова Вънгева главен експерт Д-550
06.06.2018 г.
Д-551
06.06.2018 г.
Д-552
06.06.2018 г.
Даниела Спирова Карушева главен експерт Д-748
15.06.2018 г.
Д-749
15.06.2018 г.
Д-750
15.06.2018 г.
Делчо Иванов Въртийски главен специалист Д-445
05.06.2018 г.
Д-446
05.06.2018 г.
Д-447
05.06.2018 г.
Десислава Иванова Комова главен експерт Д-586
06.06.2018 г.
Д-587
06.06.2018 г.
Д-588
06.06.2018 г.
Диана Филипова Михайлова-Първанова главен експерт Д-637
06.06.2018 г.
Д-638
06.06.2018 г.
Д-639
06.06.2018 г.
Димитрина Цветанова Ерменкова изпълнител, хигиенист Д-715
08.06.2018 г.
Д-716
08.06.2018 г.
Д-717
08.06.2018 г.
Димитър Атанасов Иванов ССО, той и ВА Д-307
29.05.2018 г.
Д-308
29.05.2018 г.
Д-309
29.05.2018 г.
Димитър Георгиев Димитров ССО, той и ВА Д-130
17.05.2018 г.
Д-131
17.05.2018 г.
Д-132
17.05.2018 г.
Димитър Кирилов Мичев старши експерт Д-628
06.06.2018 г.
Д-629
06.06.2018 г.
Д-630
06.06.2018 г.
Димитър Никодимов Димитров ССО, той и ВА Д-310
29.05.2018 г.
Д-311
29.05.2018 г.
Д-312
29.05.2018 г.
Димитър Николов Барзилов ВА, той и СО Д-337
30.05.2018 г.
Д-338
30.05.2018 г.
Д-339
30.05.2018 г.
Димитър Николов Найденов началник на сектор Д-160
21.05.2018 г.
Д-161
21.05.2018 г.
Д-162
21.05.2018 г.
Димитър Николов Шопов главен специалист Д-724
08.06.2018 г.
Д-725
08.06.2018 г.
Д-726
08.06.2018 г.
Димитър Пламенов Ралчев специалист Д-358
01.06.2018 г.
Д-359
01.06.2018 г.
Д-360
01.06.2018 г.
Димитър Светославов Александров началник на сектор Д-163
21.05.2018 г.
Д-164
21.05.2018 г.
Д-165
21.05.2018 г.
Димитър Стоилов Гуцалски директор на дирекция Д-409
04.06.2018 г.
Д-410
04.06.2018 г.
Д-411
04.06.2018 г.
Димо Русев Димов специалист Д-58
14.05.2018 г.
Д-59
14.05.2018 г.
Д-60
14.05.2018 г.
Добромир Александров Господинов специалист Д-91
14.05.2018 г.
Д-92
14.05.2018 г.
Д-93
14.05.2018 г.
Добромир Димитров Пеев ВА, той и СО Д-115
15.05.2018 г.
Д-116
15.05.2018 г.
Д-117
15.05.2018 г.
Добромир Димитров Райков ССО, той и ВА Д-136
17.05.2018 г.
Д-137
17.05.2018 г.
Д-138
17.05.2018 г.
Добромир Иванов Димитров младши специалист Д-124
16.05.2018 г.
Д-125
16.05.2018 г.
Д-126
16.05.2018 г.
Добромир Методиев Анев директор на дирекция Д-511
06.06.2018 г.
Д-512
06.06.2018 г.
Д-513
06.06.2018 г.
Драгомир Василев Владимиров ВА, той и СО Д-379
04.06.2018 г.
Д-380
04.06.2018 г.
Д-381
04.06.2018 г.
Евгени Любенов Михайлов ССО, той и ВА Д-220
23.05.2018 г.
Д-221
23.05.2018 г.
Д-222
23.05.2018 г.
Евгени Стефанов Борисов младши специалист Д-172
21.05.2018 г.
Д-173
21.05.2018 г.
Д-174
21.05.2018 г.
Евгени Цветанов Стоянов младши специалист Д-376
04.06.2018 г.
Д-377
04.06.2018 г.
Д-378
04.06.2018 г.
Евгений Аврамов Аврамов директор на дирекция Д-640
07.06.2018 г.
Д-641
07.06.2018 г.
Д-642
07.06.2018 г.
Елена Витанова Петрова главен експерт Д-673
07.06.2018 г.
Д-674
07.06.2018 г.
Д-675
07.06.2018 г.
Елена Паунова Младенова главен специалист Д-541
06.06.2018 г.
Д-542
06.06.2018 г.
Д-543
06.06.2018 г.
Елена Петрова Стоянова старши специалист Д-658
07.06.2018 г.
Д-659
07.06.2018 г.
Д-660
07.06.2018 г.
Елеонора Стоянова Лашкова главен експерт Д-214
22.05.2018 г.
Д-215
22.05.2018 г.
Д-216
22.05.2018 г.
Емануил Недев Епитропов ССО, той и ВА Д-319
29.05.2018 г.
Д-320
29.05.2018 г.
Д-321
29.05.2018 г.
Емил Георгиев Метахчев ВА, той и СО Д-205
22.05.2018 г.
Д-206
22.05.2018 г.
Д-207
22.05.2018 г.
Емил Николаев Чавдаров ССО, той и ВА Д-157
19.05.2018 г.
Д-158
19.05.2018 г.
Д-159
19.05.2018 г.
Заприн Йорданов Запринов младши специалист Д-139
18.05.2018 г.
Д-140
18.05.2018 г.
Д-141
18.05.2018 г.
Златан Стойнов Панев младши специалист Д-181
21.05.2018 г.
Д-182
21.05.2018 г.
Д-183
21.05.2018 г.
Зоя Георгиева Миланова главен специалист Д-688
07.06.2018 г.
Д-689
07.06.2018 г.
Д-690
07.06.2018 г.
Ива Димитрова Павлова-Минкова старши експерт Д-562
06.06.2018 г.
Д-563
06.06.2018 г.
Д-564
06.06.2018 г.
Ива Николаева Начева главен експерт Д-349
31.05.2018 г.
Д-350
31.05.2018 г.
Д-351
31.05.2018 г.
Ивайло Йорданов Георгиев специалист Д-415
05.06.2018 г.
Д-416
05.06.2018 г.
Д-417
05.06.2018 г.
Иван Атанасов Бутев младши специалист Д-151
18.05.2018 г.
Д-152
18.05.2018 г.
Д-153
18.05.2018 г.
Иван Атанасов Стивасарев специалист Д-256
25.05.2018 г.
Д-257
25.05.2018 г.
Д-258
25.05.2018 г.
Иван Георгиев Иванов ВА, той и СО Д-82
14.05.2018 г.
Д-83
14.05.2018 г.
Д-84
14.05.2018 г.
Иван Господинов Иванов началник на сектор Д-16
14.05.2018 г.
Д-17
14.05.2018 г.
Д-18
14.05.2018 г.
Иван Драгомиров Найденов ВА, той и СО Д-298
29.05.2018 г.
Д-299
29.05.2018 г.
Д-300
29.05.2018 г.
Иван Йорданов Велчев старши експерт Д-753
15.06.2018 г.
Д-754
15.06.2018 г.
Д-759
15.06.2018 г.
Иван Любенов Сергиев главен експерт Д-571
06.06.2018 г.
Д-572
06.06.2018 г.
Д-573
06.06.2018 г.
Иван Недялков Матушев младши специалист Д-43
14.05.2018 г.
Д-44
14.05.2018 г.
Д-45
14.05.2018 г.
Иван Петров Арабаджийски специалист Д-145
18.05.2018 г.
Д-146
18.05.2018 г.
Д-147
18.05.2018 г.
Иван Христев Златарев ВА, той и СО Д-208
22.05.2018 г.
Д-209
22.05.2018 г.
Д-210
22.05.2018 г.
Ивелина Христова Начева главен експерт Д-487
05.06.2018 г.
Д-488
05.06.2018 г.
Д-489
05.06.2018 г.
Йордан Георгиев Златев главен специалист Д-625
06.06.2018 г.
Д-626
06.06.2018 г.
Д-627
06.06.2018 г.
Йордан Стефчов Стоянов специалист Д-388
04.06.2018 г.
Д-389
04.06.2018 г.
Д-390
04.06.2018 г.
Йрданка Стефанова Василева главен експерт Д-592
06.06.2018 г.
Д-593
06.06.2018 г.
Д-594
06.06.2018 г.
Калин Василев Филипов ВА, той и СО Д-265
28.05.2018 г.
Д-266
28.05.2018 г.
Д-267
28.05.2018 г.
Калин Иванов Върбанов младши специалист Д-259
28.05.2018 г.
Д-260
28.05.2018 г.
Д-261
28.05.2018 г.
Калоян Ивайлов Стоичков ССО, той и ВА Д-292
29.05.2018 г.
Д-293
29.05.2018 г.
Д-294
29.05.2018 г.
Камелия Георгиева Михова главен експерт Д-667
07.06.2018 г.
Д-668
07.06.2018 г.
Д-669
07.06.2018 г.
Камелия Дакова Василева началник на отдел Д-768
15.06.2018 г.
Д-769
15.06.2018 г.
Д-770
15.06.2018 г.
Камен Георгиев Енчев ВА, той и СО Д-418
05.06.2018 г.
Д-419
05.06.2018 г.
Д-420
05.06.2018 г.
Катя Димитрова Фидошева старши експерт Д-756
15.06.2018 г.
Д-757
15.06.2018 г.
Д-758
15.06.2018 г.
Кирил Валентинов Милушев ССО, той и ВА Д-169
21.05.2018 г.
Д-170
21.05.2018 г.
Д-171
21.05.2018 г.
Кирил Веселинов Илиев специалист Д-316
29.05.2018 г.
Д-317
29.05.2018 г.
Д-318
29.05.2018 г.
Кирил Войславов Бубев специалист Д-175
21.05.2018 г.
Д-176
21.05.2018 г.
Д-177
21.05.2018 г.
Кирил Николов Янков специалист Д-46
14.05.2018 г.
Д-47
14.05.2018 г.
Д-48
14.05.2018 г.
Кирил Тодоров Пинджуров ССО Д-397
04.06.2018 г.
Д-398
04.06.2018 г.
Д-399
04.06.2018 г.
Кирилка Ганчева Петкова главен експерт Д-154
18.05.2018 г.
Д-155
18.05.2018 г.
Д-156
18.05.2018 г.
Кольо Стоянов Колев ВА, той и СО Д-7
14.05.2018 г.
Д-8
14.05.2018 г.
Д-8 Д-9
14.05.2018 г.
Константин Андонов Костов главен специалист Д-732
08.06.2018 г.
Д-733
08.06.2018 г.
Д-746
08.06.2018 г.
Костадин Иванов Калъчев ВА, той и СО Д-19
14.05.2018 г.
Д-20
14.05.2018 г.
Д-21
14.05.2018 г.
Костадин Петков Хвойнев специалист Д-247
23.05.2018 г.
Д-248
23.05.2018 г.
Д-249
23.05.2018 г.
Красимир Георгиев Марков ВА, той и СО Д-382
04.06.2018 г.
Д-383
04.06.2018 г.
Д-384
04.06.2018 г.
Кристиян Любомиров Ценков главен експерт Д-547
06.06.2018 г.
Д-548
06.06.2018 г.
Д-549
06.06.2018 г.
Лилия Стоянова Яшова младши експерт Д-34
14.05.2018 г.
Д-35
14.05.2018 г.
Д-36
14.05.2018 г.
Лиляна Красимирова Карчева главен експерт Д-406
04.06.2018 г.
Д-407
04.06.2018 г.
Д-408
04.06.2018 г.
Лина Любомирова Пазова главен експерт Д-514
06.06.2018 г.
Д-515
06.06.2018 г.
Д-516
06.06.2018 г.
Лора Славеева Етова начални на отдел Д-565
06.06.2018 г.
Д-566
06.06.2018 г.
Д-567
06.06.2018 г.
Лъчезар Златков Стоянов младши специалист Д-295
29.05.2018 г.
Д-296
29.05.2018 г.
Д-297
29.05.2018 г.
Лъчезар Петров Диков ВА, той и СО Д-340
30.05.2018 г.
Д-341
30.05.2018 г.
Д-342
30.05.2018 г.
Любен Тодоров Лазаров младши специалист Д-232
23.05.2018 г.
Д-233
23.05.2018 г.
Д-234
23.05.2018 г.
Любомир Петров Величков СО, той и ВА Д-430
05.06.2018 г.
Д-431
05.06.2018 г.
Д-432
05.06.2018 г.
Любомир Теодоров Недялков специалист Д-355
01.06.2018 г.
Д-356
01.06.2018 г.
Д-357
01.06.2018 г.
Любомира Емилова Владова младши експерт Д-670
07.06.2018 г.
Д-671
07.06.2018 г.
Д-672
07.06.2018 г.
Людмила Радкова Тодорова главен експерт Д-37
14.05.2018 г.
Д-38
14.05.2018 г.
Д-39
14.05.2018 г.
Мария Георгиева Кирова директор на дирекция Д-490
05.06.2018 г.
Д-491
05.06.2018 г.
Д-492
05.06.2018 г.
Мария Лъчезарова Минева старши специалист Д-529
06.06.2018 г.
Д-530
06.06.2018 г.
Д-531
06.06.2018 г.
Милан Христов Ценев главен специалист Д-643
07.06.2018 г.
Д-644
07.06.2018 г.
Д-645
07.06.2018 г.
Милен Бориславов Илиев ССО, той и ВА Д-166
21.05.2018 г.
Д-167
21.05.2018 г.
Д-168
21.05.2018 г.
Милен Димов Господинов ССО, той и ВА Д-229
23.05.2018 г.
Д-230
23.05.2018 г.
Д-231
23.05.2018 г.
Милена Емилова Николова главен експерт Д-574
06.06.2018 г.
Д-575
06.06.2018 г.
Д-576
06.06.2018 г.
Милена Иванова Стоичкова началник на отдел Д-721
08.06.2018 г.
Д-722
08.06.2018 г.
Д-723
08.06.2018 г.
Милена Иванова Христова главен експерт Д-454
05.06.2018 г.
Д-455
05.06.2018 г.
Д-456
05.06.2018 г.
Милена Огнемирова Димитрова главен експерт Д-412
04.06.2018 г.
Д-413
04.06.2018 г.
Д-414
04.06.2018 г.
Мирослав Иванов Малчев ВА, той и СО Д-223
23.05.2018 г.
Д-224
23.05.2018 г.
Д-225
23.05.2018 г.
Мирослав Цветанов Димитров младши специалист Д-385
04.06.2018 г.
Д-386
04.06.2018 г.
Д-387
04.06.2018 г.
Мирослава Александрова Семкова началник на отдел Д-760
15.06.2018 г.
Д-761
15.06.2018 г.
Д-762
15.06.2018 г.
Михаела Антонова Христова главен експерт Д-481
05.06.2018 г.
Д-482
05.06.2018 г.
Д-483
05.06.2018 г.
Михаела Лъчезарова Иванова ССО Д-373
04.06.2018 г.
Д-374
04.06.2018 г.
Д-375
04.06.2018 г.
Момчил Светославов Предов ВА, той и СО Д-427
05.06.2018 г.
Д-428
05.06.2018 г.
Д-429
05.06.2018 г.
Надежда Тодорова Вачева главен експерт Д-676
07.06.2018 г.
Д-677
07.06.2018 г.
Д-678
07.06.2018 г.
Надя Ангелова Коларова старши експерт Д-526
06.06.2018 г.
Д-527
06.06.2018 г.
Д-528
06.06.2018 г.
Надя Иванова Върбанова старши експерт Д-100
14.05.2018 г.
Д-101
14.05.2018 г.
Д-102
14.05.2018 г.
Неделина Събева Георгиева началник на отдел Д-556
06.06.2018 г.
Д-557
06.06.2018 г.
Д-558
06.06.2018 г.
Недялко Асенов Миленков ССО Д-280
28.05.2018 г.
Д-281
28.05.2018 г.
Д-282
28.05.2018 г.
Никола Георгиев Петров главен специалист Д-646
07.06.2018 г.
Д-647
07.06.2018 г.
Д-648
07.06.2018 г.
Николай Асенов Начев главен специалист Д-649
07.06.2018 г.
Д-650
07.06.2018 г.
Д-651
07.06.2018 г.
Николай Атанасов Карталов специалист Д-328
30.05.2018 г.
Д-329
30.05.2018 г.
Д-330
30.05.2018 г.
Николай Бисеров Иванов ССО, той и ВА Д-235
23.05.2018 г.
Д-236
23.05.2018 г.
Д-237
23.05.2018 г.
Николай Василев Върбанов младши специалист Д-31
14.05.2018 г.
Д-32
14.05.2018 г.
Д-33
14.05.2018 г.
Николай Димитров Колев ССО, той и ВА Д-331
30.05.2018 г.
Д-332
30.05.2018 г.
Д-333
30.05.2018 г.
Николай Кирилов Константинов сътрудник, охрана Д-322
29.05.2018 г.
Д-323
29.05.2018 г.
Д-324
29.05.2018 г.
Николай Минчев Вълчански главен специалист Д-661
07.06.2018 г.
Д-662
07.06.2018 г.
Д-663
07.06.2018 г.
Николай Митков Стойков ССО, той и ВА Д-439
05.06.2018 г.
Д-440
05.06.2018 г.
Д-441
05.06.2018 г.
Николай Съйков Ненов специалист Д-370
04.06.2018 г.
Д-371
04.06.2018 г.
Д-372
04.06.2018 г.
Николай Тодоров Костадинов ВА, той и СО Д-55
14.05.2018 г.
Д-56
14.05.2018 г.
Д-57
14.05.2018 г.
Николай Тодоров Тосев началник на сектор Д-199
22.05.2018 г.
Д-200
22.05.2018 г.
Д-201
22.05.2018 г.
Огнян Георгиев Николов главен експерт Д-283
28.05.2018 г.
Д-284
28.05.2018 г.
Д-285
28.05.2018 г.
Огнян Жечев Аврамов началник на отдел Д-469
05.06.2018 г.
Д-470
05.06.2018 г.
Д-471
05.06.2018 г.
Павел Тошев Вълков СО, той и ВА Д-274
28.05.2018 г.
Д-275
28.05.2018 г.
Д-276
28.05.2018 г.
Павлина Георгиева Миланова главен експерт Д-718
08.06.2018 г.
Д-719
08.06.2018 г.
Д-720
08.06.2018 г.
Петко Антонов Силянов ССО, той и ВА Д-196
22.05.2018 г.
Д-197
22.05.2018 г.
Д-198
22.05.2018 г.
Петко Апостолов Николов младши специалист Д-64
14.05.2018 г.
Д-65
14.05.2018 г.
Д-66
14.05.2018 г.
Петко Бориславов Петков СО, той и ВА Д-400
04.06.2018 г.
Д-401
04.06.2018 г.
Д-402
04.06.2018 г.
Петко Георгиев Арабаджиев ССО, той и ВА Д-49
14.05.2018 г.
Д-50
14.05.2018 г.
Д-51
14.05.2018 г.
Петко Димитров Маринов ВА, той и СО Д-142
18.05.2018 г.
Д-143
18.05.2018 г.
Д-144
18.05.2018 г.
Петър Атанасов Димитров младши специалист Д-112
15.05.2018 г.
Д-113
15.05.2018 г.
Д-114
15.05.2018 г.
Петър Симеонов Петров ВА, той и СО Д-106
15.05.2018 г.
Д-107
15.05.2018 г.
Д-108
15.05.2018 г.
Петър Тинев Петров главен специалист Д-583
06.06.2018 г.
Д-584
06.06.2018 г.
Д-585
06.06.2018 г.
Петър Тодоров Петров главен специалист Д-729
08.06.2018 г.
Д-730
08.06.2018 г.
Д-752
08.06.2018 г.
Петя Димитрова Ценова главен експерт Д-475
05.06.2018 г.
Д-476
05.06.2018 г.
Д-477
05.06.2018 г.
Пламен Владимиров Маринов старши специалист Д-738
08.06.2018 г.
Д-739
08.06.2018 г.
Д-742
08.06.2018 г.
Пламен Иванов Казаков главен експерт Д-691
07.06.2018 г.
Д-692
07.06.2018 г.
Д-693
07.06.2018 г.
Пламен Йосифов Иванов специалист Д-391
04.06.2018 г.
Д-392
04.06.2018 г.
Д-393
04.06.2018 г.
Пламен Любомиров Тодоров младши специалист Д-424
05.06.2018 г.
Д-425
05.06.2018 г.
Д-426
05.06.2018 г.
Пламен Недев Пенчев главен експерт Д-532
06.06.2018 г.
Д-533
06.06.2018 г.
Д-534
06.06.2018 г.
Пламена Гаврилова Цекова вътрешен одитор Д-682
07.06.2018 г.
Д-683
07.06.2018 г.
Д-684
07.06.2018 г.
Полина Иванова Миланова главен експерт Д-499
06.06.2018 г.
Д-500
06.06.2018 г.
Д-501
06.06.2018 г.
Радмила Савова Сандевва главен експерт Д-577
06.06.2018 г.
Д-578
06.06.2018 г.
Д-579
06.06.2018 г.
Радослав Божидаров Явалиев ССО, той и ВА Д-313
29.05.2018 г.
Д-314
29.05.2018 г.
Д-315
29.05.2018 г.
Радослав Георгиев Петков младши специалист Д-493
06.06.2018 г.
Д-494
06.06.2018 г.
Д-495
06.06.2018 г.
Радостина Колева Апостолова-Пънчева главен специалист Д-709
08.06.2018 г.
Д-710
08.06.2018 г.
Д-711
08.06.2018 г.
Ралица Велизарова Ранчева главен експерт Д-553
06.06.2018 г.
Д-554
06.06.2018 г.
Д-555
06.06.2018 г.
Ралица Веселинова Симеонова главен експерт Д-457
05.06.2018 г.
Д-458
05.06.2018 г.
Д-459
05.06.2018 г.
Росен Милчов Стоев главен специалист Д-496
06.06.2018 г.
Д-497
06.06.2018 г.
Д-498
06.06.2018 г.
Росен Николов Николов ВА, той и СО Д-352
01.06.2018 г.
Д-353
01.06.2018 г.
Д-354
01.06.2018 г.
Росен Петков Борисов специалист Д-121
16.05.2018 г.
Д-122
16.05.2018 г.
Д-123
16.05.2018 г.
Росица Емилова Николова главен технически сътрудник Д-346
31.05.2018 г.
Д-347
31.05.2018 г.
Д-348
31.05.2018 г.
Румен Стоянов Гюров главен експерт Д-217
22.05.2018 г.
Д-218
22.05.2018 г.
Д-219
22.05.2018 г.
Румяна Димитрова Иванова-Велева главен експерт Д-523
06.06.2018 г.
Д-524
06.06.2018 г.
Д-525
06.06.2018 г.
Румяна Иванова Петрова главен експерт Д-631
06.06.2018 г.
Д-632
06.06.2018 г.
Д-633
06.06.2018 г.
Сашо Цветанов Спасов специалист Д-262
28.05.2018 г.
Д-263
28.05.2018 г.
Д-264
28.05.2018 г.
Светослав Емилов Петров сътрудник, охрана Д-271
28.05.2018 г.
Д-272
28.05.2018 г.
Д-273
28.05.2018 г.
Светослав Иванов Господинов ВА, той и СО Д-40
14.05.2018 г.
Д-41
14.05.2018 г.
Д-42
14.05.2018 г.
Силвио Симеонов Стоименов младши експерт Д-463
05.06.2018 г.
Д-464
05.06.2018 г.
Д-465
05.06.2018 г.
Силвия Стойкова Ташева началник на отдел Д-466
05.06.2018 г.
Д-467
05.06.2018 г.
Д-468
05.06.2018 г.
Славейко Петров Данчев началник на отдел Д-367
01.06.2018 г.
Д-368
01.06.2018 г.
Д-369
01.06.2018 г.
Слави Ангелов Райков главен специалист Д-736
08.06.2018 г.
Д-737
08.06.2018 г.
Д-743
08.06.2018 г.
Станислав Николаев Староселски ВА, той и СО Д-436
05.06.2018 г.
Д-437
05.06.2018 г.
Д-438
05.06.2018 г.
Стелиян Йорданов Стоянов началник на сектор Д-421
05.06.2018 г.
Д-422
05.06.2018 г.
Д-423
05.06.2018 г.
Стефан Георгиев Стефанов ВА, той и СО Д-334
30.05.2018 г.
Д-335
30.05.2018 г.
Д-336
30.05.2018 г.
Стефан Методиев Станоев главен специалист Д-502
06.06.2018 г.
Д-503
06.06.2018 г.
Д-504
06.06.2018 г.
Стефан Стефанов Туртаров главен специалист Д-616
06.06.2018 г.
Д-617
06.06.2018 г.
Д-618
06.06.2018 г.
Стойко Георгиев Стойков ВА, той и СО Д-76
14.05.2018 г.
Д-77
14.05.2018 г.
Д-78
14.05.2018 г.
Стоян Денков Георгиев специалист Д-364
01.06.2018 г.
Д-365
01.06.2018 г.
Д-366
01.06.2018 г.
Стоян Димитров Денчев главен експерт Д-685
07.06.2018 г.
Д-686
07.06.2018 г.
Д-687
07.06.2018 г.
Стоян Димитров Димитров ССО, той и ВА Д-79
14.05.2018 г.
Д-80
14.05.2018 г.
Д-81
14.05.2018 г.
Стоян Кирчев Петров ССО, той и ВА Д-70
14.05.2018 г.
Д-71
14.05.2018 г.
Д-72
14.05.2018 г.
Стоян Пенков Бенков ВА, той и СО Д-67
14.05.2018 г.
Д-68
14.05.2018 г.
Д-69
14.05.2018 г.
Стоян Станкев Въчков специалист Д-361
01.06.2018 г.
Д-362
01.06.2018 г.
Д-363
01.06.2018 г.
Таню Христов Грозев младши специалист Д-61
14.05.2018 г.
Д-62
14.05.2018 г.
Д-63
14.05.2018 г.
Таня Блатоева Богданова-Вранчева главен експерт Д-325
29.05.2018 г.
Д-326
29.05.2018 г.
Д-327
29.05.2018 г.
Таня Колева Пенева главен експерт Д-580
06.06.2018 г.
Д-581
06.06.2018 г.
Д-582
06.06.2018 г.
Татяна Владимирова Ковачева главен експерт Д-94
14.05.2018 г.
Д-95
14.05.2018 г.
Д-96
14.05.2018 г.
Татяна Ивайлова Велкова младши експерт Д-505
06.06.2018 г.
Д-506
06.06.2018 г.
Д-507
06.06.2018 г.
Теодор Николов Николов младши специалист Д-187
22.05.2018 г.
Д-188
22.05.2018 г.
Д-189
22.05.2018 г.
Теодора Тинкова Петкова главен експерт Д-97
14.05.2018 г.
Д-98
14.05.2018 г.
Д-99
14.05.2018 г.
Тихомир Недков Николов ВА, той и СО Д-133
17.05.2018 г.
Д-134
17.05.2018 г.
Д-135
17.05.2018 г.
Тодор Симеонов Теодосиев главен експерт Д-595
06.06.2018 г.
Д-596
06.06.2018 г.
Д-597
06.06.2018 г.
Тотко Иванов Тотев началник на сектор Д-190
22.05.2018 г.
Д-191
22.05.2018 г.
Д-192
22.05.2018 г.
Тотю Нанков Тотев ССО, той и ВА Д-52
14.05.2018 г.
Д-53
14.05.2018 г.
Д-54
14.05.2018 г.
Христо Валентинов Златанов младши специалист Д-343
31.05.2018 г.
Д-344
31.05.2018 г.
Д-345
31.05.2018 г.
Христо Георгиев Вълков главен специалист Д-448
05.06.2018 г.
Д-449
05.06.2018 г.
Д-450
05.06.2018 г.
Христо Димитров Пановски ВА, той и СО Д-286
29.05.2018 г.
Д-287
29.05.2018 г.
Д-288
29.05.2018 г.
Христо Ламбов Енев специалист Д-103
15.05.2018 г.
Д-104
15.05.2018 г.
Д-105
15.05.2018 г.
Христо Любенов Генов ВА, той и СО Д-301
29.05.2018 г.
Д-302
29.05.2018 г.
Д-303
29.05.2018 г.
Христо Станилов Христов ВА, той и СО Д-13
14.05.2018 г.
Д-14
14.05.2018 г.
Д-15
14.05.2018 г.
Христо Стефанов Трифонов началник на сектор Д-178
21.05.2018 г.
Д-179
21.05.2018 г.
Д-180
21.05.2018 г.
Цветалина Николова Щъркова ССО Д-277
28.05.2018 г.
Д-278
28.05.2018 г.
Д-279
28.05.2018 г.
Цветан Стоянов Николов ВА, той и СО Д-433
05.06.2018 г.
Д-434
05.06.2018 г.
Д-435
05.06.2018 г.
Цветелина Валентинова Иванова страрши експерт Д-679
07.06.2018 г.
Д-680
07.06.2018 г.
Д-681
07.06.2018 г.
Щелияна Апостолова Итова главен експерт Д-517
06.06.2018 г.
Д-518
06.06.2018 г.
Д-519
06.06.2018 г.
Юлия Илиева Михалкова главен експерт Д-589
06.06.2018 г.
Д-590
06.06.2018 г.
Д-591
06.06.2018 г.