РЕГИСТЪР от 2019г.

РЕГИСТЪР от 2019 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията

име, презиме, фамилия длъжност вид на декларацията входящ номер дата декларация за несъвместимост декларация за промяна в декларацията за несъвместимост декларация за имущество и интереси декларация за промяна в декларацията за интереси Част ||
Част | имущество Част || интереси
Албена Кръстева Боцева главен експерт ежегодна Д-112 13.05.2019 г. Д-522
06.06.2018 г.
не да Д-521
06.06.2018 г.
не
Александър Димитров Благов младши експерт ежегодна Д-282 15.05.2019 г. Д-624
06.06.2018 г.
не да Д-623
06.06.2018 г.
не
Александър Илиев Пантелеев главен специалист ежегодна Д-251 15.05.2019 г. Д-636
06.06.2018 г.
не да Д-635
06.06.2018 г.
не
Анатоли Стефанов Андонов главен специалист ежегодна Д-222 14.05.2019 г. Д-745
08.06.2018 г.
не да Д-741
08.06.2018 г.
не
Ангел Стоянов Ангелов ССО, той и ВА ежегодна Д-169 13.05.2019 г. Д-246
23.05.2018 г.
не да Д-245
23.05.2018 г.
не
Ангел Томов Тошев главен специалист ежегодна Д-281 15.05.2019 г. Д-699
07.06.2018 г.
не да Д-698
07.06.2018 г.
не
Ангел Трендафилов Шилев ССО, той и ВА ежегодна Д-157 13.05.2019 г. Д-788
05.09.2018 г.
не да не не
Андон Иванов Кесяков главен специалист ежегодна Д-42 08.05.2019 г. Д-537
06.06.2018 г.
не да Д-536
06.06.2018 г.
не
Андрей Емилов Каменов главен експерт ежегодна Д-140 13.05.2019 г. Д-474
05.06.2018 г.
не да Д-473
05.06.2018 г.
не
Анелия Страхилова Владимирова главен експерт ежегодна Д-130 13.05.2019 г. Д-462
05.06.2018 г.
не да Д-130
13.05.2019 г.
не
Антоанета Любенова Григорова главен експерт ежегодна Д-27 07.05.2019 г. Д-510
06.06.2018 г.
не да Д-509
06.06.2018 г.
не
Антон Иванов Борисов Директор на дирекция ежегодна Д-243 14.05.2019 г. Д-714
08.06.2018 г.
не да Д-713
08.06.2018 г.
не
Антон Петров Андонов младши специалист ежегодна Д-58 09.05.2019 г. Д-90
14.05.2018 г.
не да Д-89
14.05.2018 г.
не
Антонио Тодоров Георгиев специалист ежегодна Д-212 14.05.2019 г. Д-396
04.06.2018 г.
не да Д-395
04.06.2018 г.
не
Аспарух Анастасов Хвойнев ВА, той и СО ежегодна Д-166 13.05.2019 г. Д-240
23.05.2018 г.
не да Д-239
23.05.2018 г.
не
Атанас Иванов Анастасов сътрудник по охраната ежегодна Д-69 09.05.2019 г. Д-6
14.05.2018 г.
не да Д-5
14.05.2018 г.
не
Атанас Гришев Момчев младши специалист ежегодна Д-167 13.05.2019 г. Д-243
23.05.2018 г.
не да Д-242
23.05.2018 г.
не
Ахмед Исмаилов Исмаилов сътрудник, охрана ежегодна Д-94 10.05.2019 г. Д-755
08.06.2018 г.
не да Д-728
08.06.2018 г.
не
Бисер Йорданов Пармаков ВА, той и СО ежегодна Д-280 15.05.2019 г. Д-291
29.05.2018 г.
не да Д-290
29.05.2018 г.
не
Бойко Димитров Нетев главен експерт ежегодна Д-187 13.05.2019 г. Д-546
06.06.2018 г.
не да Д-545
06.06.2018 г.
не
Борислав Георгиев Борисов СО, той и ВА ежегодна Д-266 15.05.2019 г. Д-306
29.05.2018 г.
не да Д-305
29.05.2018 г.
не
Боряна Андреева Трайкова главен експерт ежегодна Д-28 07.05.2019 г. Д-666
07.06.2018 г.
не да Д-665
07.06.2018 г.
не
Боян Димов Димов ССО, той и ВА ежегодна Д-60 09.05.2019 г. Д-87
14.05.2018 г.
не да Д-86
14.05.2018 г.
не
Валентин Благов Велинов ССО, той и ВА ежегодна Д-165 13.05.2019 г. Д-150
18.05.2018 г.
не да Д-149
18.05.2018 г.
не
Валентин Димитров Митков главен специалист ежегодна Д-202 14.05.2019 г. Д-702
07.06.2018 г.
не да Д-701
07.06.2018 г.
не
Валентин Колев Димитров младши специалист ежегодна Д-191 13.05.2019 г. Д-186
22.05.2018 г.
не да Д-185
22.05.2018 г.
не
Валентин Стоянов Павлов специалист ежегодна Д-190 13.05.2019 г. Д-405
04.06.2018 г.
не да Д-404
04.06.2018 г.
не
Валери Петров Симеонов главен експерт ежегодна Д-29 07.05.2019 г. Д-705
07.06.2018 г.
не да Д-704
07.06.2018 г.
не
Валерий Георгиев Трайков младши специалист ежегодна Д-88 10.05.2019 г. Д-120
16.05.2018 г.
не да Д-119
16.05.2018 г.
не
Ваня Веселинова Мирчева главен специалист ежегодна Д-198 13.05.2019 г. Д-570
06.06.2018 г.
не да Д-569
06.06.2018 г.
не
Васил Иванов Иванов ССО, той и ВА ежегодна Д-68 09.05.2019 г. Д-12
14.05.2018 г.
не да Д-11
14.05.2018 г.
не
Васил Мирчов Стоянов главен специалист ежегодна Д-234 14.05.2019 г. Д-696
07.06.2018 г.
не да Д-695
07.06.2018 г.
не
Васил Кирилов Божилов главен специалист ежегодна Д-135 13.05.2019 г. Д-612
06.06.2018 г.
не да Д-611
06.06.2018 г.
не
Васил Петров Василев главен специалист ежегодна Д-204 14.05.2019 г. Д-34
08.05.2019 г.
не да не не
Венцислав Димитров Петров ръководител на ЗВО ежегодна Д-117 13.05.2019 г. Д-654
07.06.2018 г.
не да Д-653
07.06.2018 г.
не
Венцислав Николаев Пеков ССО, той и ВА ежегодна Д-54 09.05.2019 г. Д-24
14.05.2018 г.
не да Д-23
14.05.2018 г.
не
Весела Стоичкова Белчева главен експерт ежегодна Д-77 09.05.2019 г. Д-606
06.06.2018 г.
не да Д-605
06.06.2018 г.
не
Веселин Димов Василев специалист ежегодна Д-95 10.05.2019 г. Д-111
15.05.2018 г.
не да Д-110
15.05.2018 г.
не
Веселин Илиев Теменлиев началник на сектор ежегодна Д-50 09.05.2019 г. Д-75
14.05.2018 г.
не да Д-74
14.05.2018 г.
не
Веселин Стамов Кичуков СО, той и ВА ежегодна Д-156 13.05.2019 г. Д-204
22.05.2018 г.
не да Д-203
22.05.2018 г.
не
Веселин Цветанов Статков главен специалист ежегодна Д-109 13.05.2019 г. Д-600
06.06.2018 г.
не да Д-599
06.06.2018 г.
не
Веселина Софрониева Георгиева главен специалист ежегодна Д-197 13.05.2019 г. Д-486
05.06.2018 г.
не да Д-485
05.06.2018 г.
не
Веселинка Михайлова Сарайдарова изпълнител, хигиенист ежегодна Д-39 08.05.2019 г. Д-444
05.06.2018 г.
не да Д-443
05.06.2018 г.
не
Виктор Костов Киров младши специалист ежегодна Д-52 09.05.2019 г. Д-30
14.05.2018 г.
не да Д-29
14.05.2018 г.
не
Владимир Апостолов Николаев ВА, той и СО ежегодна Д-93 10.05.2019 г. Д-129
17.05.2018 г.
не да Д-128
17.05.2018 г.
не
Владимир Господинов Монев ВПД директор ежегодна Д-201 13.05.2019 г. Д-767
12.07.2018 г.
не да не не
Генчо Ненов Минков специалист Встъпителна Д-4 Д-5 23.01.2019 г. Д-774
05.09.2018 г.
не да Д-5
23.01.2019 г.
не
Д-171 13.05.2019 г. да
Генчо Петров Донов ВА, той и СО ежегодна Д-143 13.05.2019 г. Д-270
28.05.2018 г.
не да Д-269
28.05.2018 г.
не
Георги Дражев Стоянов специалист ежегодна Д-51 09.05.2019 г. Д-3
14.05.2018 г.
не да Д-2
14.05.2018 г.
не
Георги Друмев Петков началник на отдел ежегодна Д-120 13.05.2019 г. Д-561
06.06.2018 г.
не да Д-560
06.06.2018 г.
не
Георги Павлов Панов Директор на дирекция ежегодна Д-134 13.05.2019 г. Д-609
06.06.2018 г.
не да Д-608
06.06.2018 г.
не
Георги Петров Петров ВА, той и СО ежегодна Д-193 13.05.2019 г. Д-195
22.05.2018 г.
не да Д-194
22.05.2018 г.
не
Георги Василев Топалов младши специалист ежегодна Д-53 09.05.2019 г. Д-27
14.05.2018 г.
не да Д-26
14.05.2018 г.
не
Георги Кирилов Георгиев ВА, той и СО ежегодна Д-277 15.05.2019 г. Д-228
23.05.2018 г.
не да Д-227
23.05.2018 г.
не
Георги Красимиров Кощров главен експерт ежегодна Д-116 13.05.2019 г. Д-480
05.06.2018 г.
не да Д-479
05.06.2018 г.
не
Георги Светлозаров Дошев ВА, той и СО ежегодна Д-161 13.05.2019 г. Д-213
22.05.2018 г.
не да Д-212
22.05.2018 г.
не
Георги Христов Китанов главен експерт ежегодна Д-110 13.05.2019 г. Д-453
05.06.2018 г.
не да Д-452
05.06.2018 г.
не
Гергана Недева Иванова старши експерт ежегодна Д-22 07.05.2019 г. Д-540
06.06.2018 г.
не да Д-539
06.06.2018 г.
не
Гергана Николаева Лазарова главен експерт ежегодна Д-25 07.05.2019 г. Д-708
07.06.2018 г.
не да Д-707
07.06.2018 г.
не
Гергина Мирославова Дукова главен специалист ежегодна Д-129 13.05.2019 г. Д-615
06.06.2018 г.
не да Д-614
06.06.2018 г.
не
Господин Манев Манев главен специалист встъпителна Д-221 14.05.2019 г. Д-7
15.02.2019 г.
не да Д-221
14.05.2019 г.
не
Даниел Парушев Дяков младши специалист ежегодна Д-96 10.05.2019 г. Д-252
25.05.2018 г.
не да Д-251
25.05.2018 г.
не
Даниела Божидарова Георгиева младши специалист ежегодна Д-214 14.05.2019 г. Д-255
25.05.2018 г.
не да Д-254
25.05.2018 г.
не
Даниела Красимирова Вънгева главен експерт ежегодна Д-133 13.05.2019 г. Д-552
06.06.2018 г.
не да Д-551
06.06.2018 г.
не
Даниела Спирова Карушева главен експерт ежегодна Д-284 23.05.2019 г.
ИЗВЪН СРОК
Д-750
15.06.2018 г.
не да Д-741
15.06.2018 г.
не
Делчо Иванов Въртийски главен специалист ежегодна Д-37 08.05.2019 г. Д-447
05.06.2018 г.
не да Д-446
05.06.2018 г.
не
Десислава Иванова Комова главен експерт ежегодна Д-43 08.05.2019 г. Д-588
06.06.2018 г.
не да Д-587
06.06.2018 г.
не
Деян Георгиев Димитров ССО, той и ВА ежегодна Д-97 10.05.2019 г. Д-782
01.11.2018 г.
не да Д-781
30.11.2018 г.
не
Димитър Атанасов Иванов ССО, той и ВА ежегодна Д-267 15.05.2019 г. Д-309
29.05.2018 г.
не да Д-308
29.05.2018 г.
не
Димитър Георгиев Димитров ССО, той и ВА ежегодна Д-91 10.05.2019 г. Д-132
17.05.2018 г.
не да Д-131
17.05.2018 г.
не
Димитър Кирилов Мичев старши експерт ежегодна Д-113 13.05.2019 г. Д-630
06.06.2018 г.
не да Д-629
06.06.2018 г.
не
Димитър Никодимов Димитров ССО, той и ВА ежегодна Д-265 15.05.2019 г. Д-312
29.05.2018 г.
не да Д-311
29.05.2018 г.
не
Димитър Николов Барзилов ВА, той и СО ежегодна Д-270 15.05.2019 г. Д-339
30.05.2018 г.
не да Д-338
30.05.2018 г.
не
Димитър Николов Найденов началник на сектор ежегодна Д-253 15.05.2019 г. Д-162
21.05.2018 г.
не да Д-161
21.05.2018 г.
не
Димитър Николов Шопов главен специалист ежегодна Д-236 14.05.2019 г. Д-726
08.06.2018 г.
не да Д-725
08.06.2018 г.
не
Димитър Пламенов Ралчев специалист ежегодна Д-254 15.05.2019 г. Д-360
01.06.2018 г.
не да Д-359
01.06.2018 г.
не
Димитър Светославов Александров началник на сектор ежегодна Д-207 14.05.2019 г. Д-165
21.05.2018 г.
не да Д-164
21.05.2018 г.
не
Димо Русев Димов специалист ежегодна Д-65 09.05.2019 г. Д-60
14.05.2018 г.
не да Д-59
14.05.2018 г.
не
Добромир Александров Господинов специалист ежегодна Д-57 09.05.2019 г. Д-93
14.05.2018 г.
не да Д-92
14.05.2018 г.
не
Добромир Димитров Пеев ВА, той и СО ежегодна Д-82 10.05.2019 г. Д-117
15.05.2018 г.
не да Д-116
15.05.2018 г.
не
Добромир Димитров Райков ССО, той и ВА ежегодна Д-90 10.05.2019 г. Д-138
17.05.2018 г.
не да Д-137
17.05.2018 г.
не
Добромир Иванов Димитров младши специалист ежегодна Д-89 10.05.2019 г. Д-126
16.05.2018 г.
не да Д-125
16.05.2018 г.
не
Добромир Методиев Анев Директор на дирекция ежегодна Д-189 13.05.2019 г. Д-513
06.06.2018 г.
не да Д-512
06.06.2018 г.
не
Добромир Георгиев Добрев ВА, той и СО ежегодна Д-70 09.05.2019 г. Д-1
03.01.2019 г.
не да Д-70
09.05.2019 г.
не
Драгомир Василев Владимиров ВА, той и СО ежегодна Д-273 15.05.2019 г. Д-381
04.06.2018 г.
не да Д-380
04.06.2018 г.
не
Евгени Любенов Михайлов ССО, той и ВА ежегодна Д-276 15.05.2019 г. Д-222
23.05.2018 г.
не да Д-221
23.05.2018 г.
не
Евгени Стефанов Борисов младши специалист ежегодна Д-138 13.05.2019 г. Д-174
21.05.2018 г.
не да Д-173
21.05.2018 г.
не
Евгени Цветанов Стоянов младши специалист ежегодна Д-275 15.05.2019 г. Д-378
04.06.2018 г.
не да Д-377
04.06.2018 г.
не
Елена Петрова Стоянова старши специалист ежегодна Д-245 15.05.2019 г. Д-660
07.06.2018 г.
не да Д-659
07.06.2018 г.
не
Елена Витанова Петрова главен експерт ежегодна Д-101 10.05.2019 г. Д-675
07.06.2018 г.
не да Д-674
07.06.2018 г.
не
Елена Паунова Младенова главен специалист ежегодна Д-194 13.05.2019 г. Д-543
06.06.2018 г.
не да Д-542
06.06.2018 г.
не
Елеонора Стоянова Лашкова главен експерт ежегодна Д-107 13.05.2019 г. Д-216
22.05.2018 г.
не да Д-215
22.05.2018 г.
не
Емануил Недев Епитропов ССО, той и ВА ежегодна Д-172 13.05.2019 г. Д-321
29.05.2018 г.
не да Д-320
29.05.2018 г.
не
Емил Георгиев Метахчев ВА, той и СО ежегодна Д-159 13.05.2019 г. Д-207
22.05.2018 г.
не да Д-206
22.05.2018 г.
не
Емил Николаев Чавдаров ССО, той и ВА ежегодна Д-146 13.05.2019 г. Д-159
19.05.2018 г.
не да Д-158
19.05.2018 г.
не
Заприн Йорданов Запринов младши специалист ежегодна Д-163 13.05.2019 г. Д-141
18.05.2018 г.
не да Д-140
18.05.2018 г.
не
Златан Стойнов Панев младши специалист ежегодна Д-155 13.05.2019 г. Д-183
21.05.2018 г.
не да Д-182
21.05.2018 г.
не
Зоя Георгиева Миланова главен специалист ежегодна Д-23 07.05.2019 г. Д-690
07.06.2018 г.
не да Д-689
07.06.2018 г.
не
Ива Димитрова Павлова - Минкова старши експерт ежегодна Д-229 14.05.2019 г. Д-564
06.06.2018 г.
не да Д-563
06.06.2018 г.
не
Ива Николаева Начева главен експерт ежегодна Д-44 09.05.2019 г. Д-351
31.05.2018 г.
не да Д-350
31.05.2018 г.
не
Ивайло Йорданов Георгиев специалист ежегодна Д-210 14.05.2019 г. Д-417
05.06.2018 г.
не да Д-416
05.06.2018 г.
не
Иван Атанасов Бутев младши специалист ежегодна Д-154 13.05.2019 г. Д-153
18.05.2018 г.
не да Д-152
18.05.2018 г.
не
Иван Атанасов Стивасарев специалист ежегодна Д-153 13.05.2019 г. Д-258
25.05.2018 г.
не да Д-257
25.05.2018 г.
не
Иван Георгиев Иванов ВА, той и СО ежегодна Д-63 09.05.2019 г. Д-84
14.05.2018 г.
не да Д-83
14.05.2018 г.
не
Иван Йорданов Велчев старши експерт ежегодна Д-247 15.05.2019 г. Д-759
15.06.2018 г.
не да Д-247
15.05.2019 г.
не
Иван Любенов Сергиев главен експерт ежегодна Д-232 14.05.2019 г. Д-573
06.06.2018 г.
не да Д-572
06.06.2018 г.
не
Иван Петров Арабаджийски специалист ежегодна Д-162 13.05.2019 г. Д-147
18.05.2018 г.
не да Д-146
18.05.2018 г.
не
Иван Христев Златарев ВА, той и СО ежегодна Д-160 13.05.2019 г. Д-210
22.05.2018 г.
не да Д-209
22.05.2018 г.
не
Иван Господинов Иванов началник на сектор ежегодна Д-64 09.05.2019 г. Д-18
14.05.2018 г.
не да Д-17
14.05.2018 г.
не
Иван Драгомиров Найденов ВА, той и СО ежегодна Д-271 15.05.2019 г. Д-300
29.05.2018 г.
не да Д-299
29.05.2018 г.
не
Иван Недялков Матушев младши специалист ежегодна Д-74 09.05.2019 г. Д-45
14.05.2018 г.
не да Д-44
14.05.2018 г.
не
Иван Божидаров Стойчев специалист ежегодна Д-274 15.05.2019 г. Д-778
01.11.2018 г.
не да не не
Ивелина Христова Начева главен експерт ежегодна Д-228 14.05.2019 г. Д-489
05.06.2018 г.
не да Д-488
05.06.2018 г.
не
Изидора Александрова Петкова Директор на дирекция ежегодна Д-246 15.05.2019 г. Д-767
15.06.2018 г.
не да не не
Йордан Георгиев Златев главен специалист ежегодна Д-125 13.05.2019 г. Д-627
06.06.2018 г.
не да Д-626
06.06.2018 г.
не
Йордан Стефчов Стоянов специалист ежегодна Д-258 15.05.2019 г. Д-390
04.06.2018 г.
не да Д-389
04.06.2018 г.
не
Йрданка Стефанова Василева главен експерт ежегодна Д-174 13.05.2019 г. Д-594
06.06.2018 г.
не да Д-593
06.06.2018 г.
не
Калин Иванов Върбанов младши специалист ежегодна Д-148 13.05.2019 г. Д-261
28.05.2018 г.
не да Д-260
28.05.2018 г.
не
Калин Василев Филипов ВА, той и СО ежегодна Д-150 13.05.2019 г. Д-267
28.05.2018 г.
не да Д-266
28.05.2018 г.
не
Калин Петров Борисов ССО, той и ВА ежегодна Д-192 13.05.2019 г. Д-779
06.11.2018 г.
не да не не
Калоян Ивайлов Стоичков ССО, той и ВА ежегодна Д-279 15.05.2019 г. Д-294
29.05.2018 г.
не да Д-293
29.05.2018 г.
не
Камелия Георгиева Михова главен експерт ежегодна Д-149 13.05.2019 г. Д-669
07.06.2018 г.
не да Д-668
07.06.2018 г.
не
Камелия Дакова Василева началник на отдел ежегодна Д-49 09.05.2019 г. Д-770
15.06.2018 г.
не да Д-769
15.06.2018 г.
не
Камен Георгиев Енчев ВА, той и СО ежегодна Д-176 13.05.2019 г. Д-420
05.06.2018 г.
не да Д-419
05.06.2018 г.
не
Кирил Тодоров Пинджуров ССО ежегодна Д-217 14.05.2019 г. Д-399
04.06.2018 г.
не да Д-398
04.06.2018 г.
не
Кирил Валентинов Милушев ССО, той и ВА ежегодна Д-139 13.05.2019 г. Д-171
21.05.2018 г.
не да Д-170
21.05.2018 г.
не
Кирил Веселинов Илиев специалист ежегодна Д-256 15.05.2019 г. Д-318
29.05.2018 г.
не да Д-317
29.05.2018 г.
не
Кирил Войславов Бубев специалист ежегодна Д-151 13.05.2019 г. Д-177
21.05.2018 г.
не да Д-176
21.05.2018 г.
не
Кирил Николов Янков специалист ежегодна Д-73 09.05.2019 г. Д-48
14.05.2018 г.
не да Д-47
14.05.2018 г.
не
Кирилка Ганчева Петкова главен експерт ежегодна Д-108 13.05.2019 г. Д-156
18.05.2018 г.
не да Д-155
18.05.2018 г.
не
Кольо Стоянов Колев ВА, той и СО ежегодна Д-72 09.05.2019 г. Д-9
14.05.2018 г.
не да Д-8
14.05.2018 г.
не
Константин Андонов Костов главен специалист ежегодна Д-226 14.05.2019 г. Д-746
08.06.2018 г.
не да Д-733
08.06.2018 г.
не
Костадин Иванов Калъчев ВА, той и СО ежегодна Д-76 09.05.2019 г. Д-21
14.05.2018 г.
не да Д-20
14.05.2018 г.
не
Костадин Петков Хвойнев специалист ежегодна Д-168 13.05.2019 г. Д-249
23.05.2018 г.
не да Д-248
23.05.2018 г.
не
Красимир Георгиев Марков ВА, той и СО ежегодна Д-264 15.05.2019 г. Д-384
04.06.2018 г.
не да Д-383
04.06.2018 г.
не
Кристиян Любомиров Ценков главен експерт ежегодна Д-78 09.05.2019 г. Д-549
06.06.2018 г.
не да Д-548
06.06.2018 г.
не
Лилия Стоянова Яшова младши експерт ежегодна Д-99 10.05.2019 г. Д-36
14.05.2018 г.
не да Д-99
10.05.2019 г.
не
Лиляна Красимирова Карчева главен експерт ежегодна Д-31 07.05.2019 г. Д-408
04.06.2018 г.
не да Д-407
04.06.2018 г.
не
Лина Любомирова Пазова главен експерт ежегодна Д-115 13.05.2019 г. Д-516
06.06.2018 г.
не да Д-515
06.06.2018 г.
не
Лора Славеева Етова началник на отдел ежегодна Д-48 09.05.2019 г. Д-567
06.06.2018 г.
не да Д-566
06.06.2018 г.
не
Лорета Кирилова Горанова финансов контрольор встъпителна Д-238 14.05.2019 г. Д-3
11.01.2019 г.
не да Д-238
14.05.2019 г.
не
Лъчезар Златков Стоянов младши специалист ежегодна Д-278 15.05.2019 г. Д-297
29.05.2018 г.
не да Д-296
29.05.2018 г.
не
Лъчезар Петров Диков ВА, той и СО ежегодна Д-268 15.05.2019 г. Д-342
30.05.2018 г.
не да Д-341
30.05.2018 г.
не
Любен Тодоров Лазаров младши специалист ежегодна Д-206 14.05.2019 г. Д-234
23.05.2018 г.
не да Д-233
23.05.2018 г.
не
Любомир Петров Величков СО, той и ВА ежегодна Д-181 13.05.2019 г. Д-432
05.06.2018 г.
не да Д-431
05.06.2018 г.
не
Любомир Теодоров Недялков специалист ежегодна Д-257 15.05.2019 г. Д-357
01.06.2018 г.
не да Д-356
01.06.2018 г.
не
Любомира Емилова Владова младши експерт ежегодна Д-205 14.05.2019 г. Д-672
07.06.2018 г.
не да Д-671
07.06.2018 г.
не
Людмила Радкова Тодорова главен експерт ежегодна Д-21 13.05.2019 г. Д-39
14.05.2018 г.
не да Д-38
14.05.2018 г.
не
Магделена Асенова Стоянова Директор на дирекция ежегодна Д-230 14.05.2019 г. Д-772
03.08.2018 г.
не да Д-230
14.05.2019 г.
не
Мария Георгиева Кирова Директор на дирекция ежегодна Д-237 14.05.2019 г. Д-492
05.06.2018 г.
не да Д-237
14.05.2019 г.
не
Мария Лъчезарова Минева старши специалист ежегодна Д-26 07.05.2019 г. Д-531
06.06.2018 г.
не да Д-530
06.06.2018 г.
не
Мартина Спасова Спасова главен специалист встъпителна Д-18 12.04.2019 г. Д-12
20.03.2019 г.
не да Д-18
12.04.2019 г.
не
Милан Христов Ценев главен специалист ежегодна Д-249 15.05.2019 г. Д-645
07.06.2018 г.
не да Д-644
07.06.2018 г.
не
Милен Димов Господинов ССО, той и ВА ежегодна Д-173 13.05.2019 г. Д-231
23.05.2018 г.
не да Д-230
23.05.2018 г.
не
Милен Бориславов Георгиев ССО, той и ВА ежегодна Д-142 13.05.2019 г. Д-168
21.05.2018 г.
не да Д-167
21.05.2018 г.
не
Милена Емилова Николова главен експерт ежегодна Д-36 08.05.2019 г. Д-576
06.06.2018 г.
не да Д-575
06.06.2018 г.
не
Милена Иванова Стоичкова началник на отдел ежегодна Д-227 14.05.2019 г. Д-723
08.06.2018 г.
не да Д-722
08.06.2018 г.
не
Милена Иванова Христова главен експерт ежегодна Д-103 10.05.2019 г. Д-456
05.06.2018 г.
не да Д-455
05.06.2018 г.
не
Мирослав Иванов Малчев ВА, той и СО ежегодна Д-177 13.05.2019 г. Д-225
23.05.2018 г.
не да Д-224
23.05.2018 г.
не
Мирослав Цветанов Димитров младши специалист ежегодна Д-261 15.05.2019 г. Д-387
04.06.2018 г.
не да Д-386
04.06.2018 г.
не
Мирослава Александрова Семкова началник на отдел ежегодна Д-131 13.05.2019 г. Д-762
15.06.2018 г.
не да Д-131
13.05.2019 г.
не
Михаела Антонова Христова главен експерт ежегодна Д-40 08.05.2019 г. Д-483
05.06.2018 г.
не да Д-482
05.06.2018 г.
не
Михаела Лъчезарова Иванова ССО ежегодна Д-218 14.05.2019 г. Д-375
04.06.2018 г.
не да Д-374
04.06.2018 г.
не
Момчил Светославов Предов ВА, той и СО ежегодна Д-186 13.05.2019 г. Д-429
05.06.2018 г.
не да Д-428
05.06.2018 г.
не
Надежда Тодорова Вачева главен експерт ежегодна Д-199 13.05.2019 г. Д-678
07.06.2018 г.
не да Д-677
07.06.2018 г.
не
Надя Иванова Върбанова главен експерт ежегодна Д-100 10.05.2019 г. Д-102
14.05.2018 г.
не да Д-100
10.05.2019 г.
не
Надя Ангелова Коларова старши експерт ежегодна Д-46 09.05.2019 г. Д-528
06.06.2018 г.
не да Д-527
06.06.2018 г.
не
Неделина Събева Георгиева началник на отдел ежегодна Д-195 13.05.2019 г. Д-558
06.06.2018 г.
не да Д-557
06.06.2018 г.
не
Недялко Асенов Миленков ССО ежегодна Д-215 14.05.2019 г. Д-282
28.05.2018 г.
не да Д-281
28.05.2018 г.
не
Никола Георгиев Петров главен специалист ежегодна Д-114 13.05.2019 г. Д-648
07.06.2018 г.
не да Д-647
07.06.2018 г.
не
Николай Асенов Начев главен специалист ежегодна Д-244 15.05.2019 г. Д-651
07.06.2018 г.
не да Д-650
07.06.2018 г.
не
Николай Атанасов Карталов специалист ежегодна Д-208 14.05.2019 г. Д-330
30.05.2018 г.
не да Д-329
30.05.2018 г.
не
Николай Василев Върбанов младши специалист ежегодна Д-59 09.05.2019 г. Д-33
14.05.2018 г.
не да Д-32
14.05.2018 г.
не
Николай Димитров Колев ССО, той и ВА ежегодна Д-175 13.05.2019 г. Д-333
30.05.2018 г.
не да Д-332
30.05.2018 г.
не
Николай Кирилов Константинов сътрудник, охрана ежегодна Д-220 14.05.2019 г. Д-324
29.05.2018 г.
не да Д-323
29.05.2018 г.
не
Николай Минчев Вълчански главен специалист ежегодна Д-203 14.05.2019 г. Д-663
07.06.2018 г.
не да Д-662
07.06.2018 г.
не
Николай Митков Стойков ССО, той и ВА ежегодна Д-182 13.05.2019 г. Д-441
05.06.2018 г.
не да Д-440
05.06.2018 г.
не
Николай Съйков Ненов специалист ежегодна Д-179 13.05.2019 г. Д-372
04.06.2018 г.
не да Д-371
04.06.2018 г.
не
Николай Тодоров Тосев началник на сектор ежегодна Д-152 13.05.2019 г. Д-201
22.05.2018 г.
не да Д-200
22.05.2018 г.
не
Николай Тодоров Костадинов ВА, той и СО ежегодна Д-85 10.05.2019 г. Д-57
14.05.2018 г.
не да Д-56
14.05.2018 г.
не
Николай Иванов Кръстев главен специалист ежегодна Д-224 14.05.2019 г. Д-9
12.03.2019 г.
не да не не
Нина Дитрова Зарева началник на отдел ежегодна Д-252 15.05.2019 г. Д-747
15.06.2018 г.
не да не не
Огнян Жечев Аврамов началник на отдел ежегодна Д-20 02.05.2019 г. Д-471
05.06.2018 г.
не да Д-470
05.06.2018 г.
не
чл.38, ал.2 Д-283 22.05.2019 г. да
Огнян Георгиев Николов главен експерт ежегодна Д-21 03.05.2019 г. Д-285
28.05.2018 г.
не да Д-284
28.05.2018 г.
не
Павел Тошев Вълков СО, той и ВА ежегодна Д-263 15.05.2019 г. Д-276
28.05.2018 г.
не да Д-275
28.05.2018 г.
не
Павлина Георгиева Миланова главен експерт ежегодна Д-242 14.05.2019 г. Д-720
08.06.2018 г.
не да Д-719
08.06.2018 г.
не
Петко Антонов Силянов ССО, той и ВА ежегодна Д-262 15.05.2019 г. Д-198
22.05.2018 г.
не да Д-197
22.05.2018 г.
не
Петко Апостолов Николов младши специалист ежегодна Д-66 09.05.2019 г. Д-66
14.05.2018 г.
не да Д-65
14.05.2018 г.
не
Петко Бориславов Петков СО, той и ВА ежегодна Д-184 13.05.2019 г. Д-402
04.06.2018 г.
не да Д-401
04.06.2018 г.
не
Петко Георгиев Арабаджиев ССО, той и ВА ежегодна Д-75 09.05.2019 г. Д-51
14.05.2018 г.
не да Д-50
14.05.2018 г.
не
Петко Димитров Маринов ВА, той и СО ежегодна Д-164 13.05.2019 г. Д-144
18.05.2018 г.
не да Д-143
18.05.2018 г.
не
Петър Тинев Петров главен специалист ежегодна Д-235 14.05.2019 г. Д-585
06.06.2018 г.
не да Д-584
06.06.2018 г.
не
Петър Атанасов Димитров младши специалист ежегодна Д-81 10.05.2019 г. Д-114
15.05.2018 г.
не да Д-113
15.05.2018 г.
не
Петър Симеонов Петров ВА, той и СО ежегодна Д-98 10.05.2019 г. Д-108
15.05.2018 г.
не да Д-107
15.05.2018 г.
не
Петър Тодоров Петров главен специалист ежегодна Д-84 10.05.2019 г. Д-752
08.06.2018 г.
не да Д-730
08.06.2018 г.
не
Пламен Недев Пенчев главен експерт ежегодна Д-30 07.05.2019 г. Д-534
06.06.2018 г.
не да Д-533
06.06.2018 г.
не
Пламен Владимиров Маринов старши специалист ежегодна Д-225 14.05.2019 г. Д-742
08.06.2018 г.
не да Д-739
08.06.2018 г.
не
Пламен Иванов Казаков главен експерт ежегодна Д-124 13.05.2019 г. Д-693
07.06.2018 г.
не да Д-692
07.06.2018 г.
не
Пламен Йосифов Иванов специалист ежегодна Д-255 15.05.2019 г. Д-393
04.06.2018 г.
не да Д-392
04.06.2018 г.
не
Пламен Любомиров Тодоров младши специалист ежегодна Д-180 13.05.2019 г. Д-426
05.06.2018 г.
не да Д-425
05.06.2018 г.
не
Пламена Гаврилова Цекова вътрешен одитор ежегодна Д-118 13.05.2019 г. Д-684
07.06.2018 г.
не да Д-683
07.06.2018 г.
не
Полина Иванова Миланова главен експерт ежегодна Д-24 07.05.2019 г. Д-501
06.06.2018 г.
не да Д-500
06.06.2018 г.
не
Радмила Савова Сандевва главен експерт ежегодна Д-241 14.05.2019 г. Д-579
06.06.2018 г.
не да Д-578
06.06.2018 г.
не
Радослав Божидаров Явалиев ССО, той и ВА ежегодна Д-260 15.05.2019 г. Д-315
29.05.2018 г.
не да Д-314
29.05.2018 г.
не
Радослав Георгиев Петков младши специалист ежегодна Д-213 14.05.2019 г. Д-495
06.06.2018 г.
не да Д-494
06.06.2018 г.
не
Радослава Константинова Китанова главен специалист ежегодна Д-196 13.05.2019 г. Д-765
03.07.2018 г.
не да Д-774
03.07.2018 г.
не
Радостина Колева Апостолова - Пънчева главен специалист ежегодна Д-250 15.05.2019 г. Д-711
08.06.2018 г.
не да Д-710
08.06.2018 г.
не
Ралица Велизарова Ранчева главен експерт ежегодна Д-126 13.05.2019 г. Д-555
06.06.2018 г.
не да Д-554
06.06.2018 г.
не
Ралица Веселинова Ценкова главен експерт ежегодна Д-127 13.05.2019 г. Д-459
05.06.2018 г.
не да Д-458
05.06.2018 г.
не
Росен Милчов Стоев главен специалист ежегодна Д-231 14.05.2019 г. Д-498
06.06.2018 г.
не да Д-497
06.06.2018 г.
не
Росен Николов Николов ВА, той и СО ежегодна Д-272 15.05.2019 г. Д-354
01.06.2018 г.
не да Д-353
01.06.2018 г.
не
Росен Петков Борисов специалист ежегодна Д-87 10.05.2019 г. Д-123
16.05.2018 г.
не да Д-122
16.05.2018 г.
не
Румяна Димитрова Иванова - Велева главен експерт ежегодна Д-102 10.05.2019 г. Д-525
06.06.2018 г.
не да Д-524
06.06.2018 г.
не
Румяна Иванова Петрова главен експерт ежегодна Д-111 13.05.2019 г. Д-633
06.06.2018 г.
не да Д-632
06.06.2018 г.
не
Сашо Цветанов Спасов специалист ежегодна Д-147 13.05.2019 г. Д-264
28.05.2018 г.
не да Д-263
28.05.2018 г.
не
Светослав Емилов Петров сътрудник, охрана ежегодна Д-219 14.05.2019 г. Д-273
28.05.2018 г.
не да Д-272
28.05.2018 г.
не
Светослав Иванов Господинов ВА, той и СО ежегодна Д-86 10.05.2019 г. Д-42
14.05.2018 г.
не да Д-41
14.05.2018 г.
не
Силвио Симеонов Стоименов младши експерт ежегодна Д-32 07.05.2019 г. Д-465
05.06.2018 г.
не да Д-464
05.06.2018 г.
не
Силвия Стойкова Ташева началник на отдел ежегодна Д-41 08.05.2019 г. Д-468
05.06.2018 г.
не да Д-467
05.06.2018 г.
не
Силвия Зарева Костадинова изпълнител, хигиенист встъпителна Д-233 14.05.2019 г. Д-790
22.10.2018 г.
не да Д-233
14.05.2019 г.
не
Симеон Николаев Николаев началник на отдел ежегодна Д-200 13.05.2019 г. Д-771
01.08.2018 г.
не да не не
Славейко Петров Данчев началник на отдел ежегодна Д-47 09.05.2019 г. Д-369
01.06.2018 г.
не да Д-368
01.06.2018 г.
не
Слави Ангелов Райков главен специалист ежегодна Д-223 14.05.2019 г. Д-743
08.06.2018 г.
не да Д-737
08.06.2018 г.
не
Славянка Иванова Спасова главен специалист встъпителна Д-239 14.05.2019 г. Д-783
21.11.2018 г.
не да Д-239
14.05.2019 г.
не
Снежана Чавдарова Николова главен специалист встъпителна Д-248 15.05.2019 г. Д-19
02.05.2019 г.
не да Д-248
15.05.2019 г.
не
Станислав Николаев Староселски ВА, той и СО ежегодна Д-188 13.05.2019 г. Д-438
05.06.2018 г.
не да Д-437
05.06.2018 г.
не
Стелиян Йорданов Стоянов началник на сектор ежегодна Д-170 13.05.2019 г. Д-423
05.06.2018 г.
не да Д-422
05.06.2018 г.
не
Стефан Георгиев Стефанов ВА, той и СО ежегодна Д-178 13.05.2019 г. Д-336
30.05.2018 г.
не да Д-335
30.05.2018 г.
не
Стефан Методиев Станоев главен специалист ежегодна Д-128 13.05.2019 г. Д-504
06.06.2018 г.
не да Д-503
06.06.2018 г.
не
Стефан Стефанов Туртаров главен специалист ежегодна Д-104 10.05.2019 г. Д-618
06.06.2018 г.
не да Д-617
06.06.2018 г.
не
Стойко Георгиев Стойков ВА, той и СО ежегодна Д-62 09.05.2019 г. Д-78
14.05.2018 г.
не да Д-77
14.05.2018 г.
не
Стоян Денков Георгиев специалист ежегодна Д-211 14.05.2019 г. Д-366
01.06.2018 г.
не да Д-365
01.06.2018 г.
не
Стоян Димитров Денчев началник на отдел ежегодна Д-132 13.05.2019 г. Д-687
07.06.2018 г.
не да Д-686
07.06.2018 г.
не
Стоян Кирчев Петров ССО, той и ВА ежегодна Д-55 09.05.2019 г. Д-72
14.05.2018 г.
не да Д-71
14.05.2018 г.
не
Стоян Пенков Бенков ВА, той и СО ежегодна Д-56 09.05.2019 г. Д-69
14.05.2018 г.
не да Д-68
14.05.2018 г.
не
Стоян Станкев Въчков специалист ежегодна Д-209 14.05.2019 г. Д-363
01.06.2018 г.
не да Д-362
01.06.2018 г.
не
Стоян Димитров Димитров ССО, той и ВА ежегодна Д-61 09.05.2019 г. Д-81
14.05.2018 г.
не да Д-80
14.05.2018 г.
не
Стоян Захариев Стоянов ССО, той и ВА ежегодна Д-158 13.05.2019 г. Д-2
07.01.2019 г.
не да не не
Таню Христов Грозев младши специалист ежегодна Д-67 09.05.2019 г. Д-63
14.05.2018 г.
не да Д-62
14.05.2018 г.
не
Таня Благоева Богданова - Вранчева главен експерт ежегодна Д-106 13.05.2019 г. Д-327
29.05.2018 г.
не да Д-326
29.05.2018 г.
не
Таня Колева Пенева главен експерт ежегодна Д-123 13.05.2019 г. Д-582
06.06.2018 г.
не да Д-581
06.06.2018 г.
не
Татяна Владимирова Ковачева главен експерт ежегодна Д-33 07.05.2019 г. Д-96
14.05.2018 г.
не да Д-95
14.05.2018 г.
не
Татяна Ивайлова Велкова младши експерт ежегодна Д-183 13.05.2019 г. Д-507
06.06.2018 г.
не да Д-506
06.06.2018 г.
не
Татяна Колева Кръстева главен специалист ежегодна Д-119 13.05.2019 г. Д-789
10.09.2018 г.
не да Д-119
13.05.2019 г.
не
Теодор Николов Николов младши специалист ежегодна Д-145 13.05.2019 г. Д-189
22.05.2018 г.
не да Д-188
22.05.2018 г.
не
Теодора Тинкова Петкова главен експерт ежегодна Д-141 13.05.2019 г. Д-99
14.05.2018 г.
не да Д-141
13.05.2019 г.
не
Тихомир Недков Николов ВА, той и СО ежегодна Д-92 10.05.2019 г. Д-135
17.05.2018 г.
не да Д-134
17.05.2018 г.
не
Тотко Иванов Тотев началник на сектор ежегодна Д-79 10.05.2019 г. Д-192
22.05.2018 г.
не да Д-191
22.05.2018 г.
не
Тотю Нанков Тотев ССО, той и ВА ежегодна Д-83 10.05.2019 г. Д-54
14.05.2018 г.
не да Д-53
14.05.2018 г.
не
Христо Ламбов Енев специалист ежегодна Д-80 10.05.2019 г. Д-105
15.05.2018 г.
не да Д-101
15.05.2018 г.
не
Христо Валентинов Златанов младши специалист ежегодна Д-259 15.05.2019 г. Д-345
31.05.2018 г.
не да Д-344
31.05.2018 г.
не
Христо Георгиев Вълков главен специалист ежегодна Д-38 08.05.2019 г. Д-450
05.06.2018 г.
не да Д-449
05.06.2018 г.
не
Христо Димитров Пановски ВА, той и СО ежегодна Д-144 13.05.2019 г. Д-288
29.05.2018 г.
не да Д-287
29.05.2018 г.
не
Христо Любенов Генов ВА, той и СО ежегодна Д-269 15.05.2019 г. Д-303
29.05.2018 г.
не да Д-302
29.05.2018 г.
не
Христо Станилов Христов ВА, той и СО ежегодна Д-71 09.05.2019 г. Д-15
14.05.2018 г.
не да Д-14
14.05.2018 г.
не
Христо Стефанов Трифонов началник на сектор ежегодна Д-137 13.05.2019 г. Д-180
21.05.2018 г.
не да Д-179
21.05.2018 г.
не
Цветалина Николова Щъркова ССО ежегодна Д-216 14.05.2019 г. Д-279
28.05.2018 г.
не да Д-278
28.05.2018 г.
не
Цветан Стоянов Николов ВА, той и СО ежегодна Д-185 13.05.2019 г. Д-435
05.06.2018 г.
не да Д-434
05.06.2018 г.
не
Цветелина Валентинова Иванова страрши експерт ежегодна Д-105 10.05.2019 г. Д-681
07.06.2018 г.
не да Д-680
07.06.2018 г.
не
Щелияна Апостолова Итова главен експерт ежегодна Д-122 13.05.2019 г. Д-519
06.06.2018 г.
не да Д-518
06.06.2018 г.
не
Юлия Илиева Михалкова главен експерт ежегодна Д-45 09.05.2019 г. Д-591
06.06.2018 г.
не да Д-590
06.06.2018 г.
не
Юлия Любенова Хубенова главен секретар ежегодна Д-240 14.05.2019 г. Д-751
15.06.2018 г.
не да не не