РЕГИСТЪР от 2020 г.

РЕГИСТЪР от 2020 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията

име, презиме, фамилия длъжност вид на декларацията входящ номер дата декларация за несъвместимост декларация за промяна в декларацията за несъвместимост декларация за имущество и интереси декларация за промяна в декларацията за интереси Част ||
Част | имущество Част || интереси
Албена Кръстева Боцева главен експерт ежегодна Д-36 27.04.2020 г Д-522
06.06.2018 г.
не да Д-521
06.06.2018 г.
не
Албена Цветанова Александрова началник на отдел ежегодна Д-88 15.05.2020 г Д-288
17.06.2019 г.
не да не не
Александър Димитров Благов старши експерт ежегодна Д-213 09.06.2020 г Д-624
06.06.2018 г.
не да Д-623
06.06.2018 г.
не
Александър Илиев Пантелеев главен специалист ежегодна Д-272 12.06.2020 г Д-636
06.06.2018 г.
не да Д-635
06.06.2018 г.
не
Анатоли Стефанов Андонов главен специалист ежегодна Д-53 08.05.2020 г Д-745
08.06.2018 г.
не да Д-741
08.06.2018 г.
не
Ангел Стоянов Ангелов ССО, той и ВА ежегодна Д-180 05.06.2020 г Д-246
23.05.2018 г.
не да Д-245
23.05.2018 г.
не
Ангел Трендафилов Шилев ССО, той и ВА ежегодна Д-221 09.06.2020 г Д-788
05.09.2018 г.
не да не не
Андон Иванов Кесяков главен специалист ежегодна Д-17 08.04.2020 г Д-537
06.06.2018 г.
не да Д-536
06.06.2018 г.
не
Андрей Емилов Каменов главен експерт ежегодна Д-89 15.05.2020 г Д-474
05.06.2018 г.
не да Д-473
05.06.2018 г.
не
Анелия Страхилова Владимирова главен експерт ежегодна част1 и част 2 Д-226 09.06.2020 г Д-462
05.06.2018 г.
не да Д-130
13.05.2019 г.
не
Антоанета Любенова Григорова главен експерт ежегодна Д-21 10.04.2020 Д-510
06.06.2018 г.
не да Д-509
06.06.2018 г.
не
Антон Иванов Борисов директор на дирекция ежегодна Д-269 12.06.2020 г Д-714
08.06.2018 г.
не да Д-713
08.06.2018 г.
не
Антон Петров Андонов младши специалист ежегодна Д-114 15.05.2020 г Д-90
14.05.2018 г.
не да Д-89
14.05.2018 г.
не
Антонио Тодоров Георгиев специалист ежегодна Д-136 27.05.2020 г Д-396
04.06.2018 г.
не да Д-395
04.06.2018 г.
не
Аспарух Анастасов Хвойнев ВА, той и СО ежегодна Д-177 05.06.2020 г Д-240
23.05.2018 г.
не да Д-239
23.05.2018 г.
не
Атанас Гришев Момчев младши специалист ежегодна Д-178 05.06.2020 г Д-243
23.05.2018 г.
не да Д-242
23.05.2018 г.
не
Ахмед Исмаилов Исмаилов сътрудник, охрана ежегодна Д-152 28.05.2020 г Д-755
08.06.2018 г.
не да Д-728
08.06.2018 г.
не
Бисер Йорданов Пармаков ВА, той и СО ежегодна Д-207 05.06.2020 г Д-291
29.05.2018 г.
не да Д-290
29.05.2018 г.
не
Бойко Димитров Нетев главен експерт ежегодна Д-40 30.04.2020 г Д-546
06.06.2018 г.
не да Д-545
06.06.2018 г.
не
Борислав Георгиев Борисов СО, той и ВА ежегодна Д-193 05.06.2020 г Д-306
29.05.2018 г.
не да Д-305
29.05.2018 г.
не
Боряна Андреева Трайкова главен експерт ежегодна Д-31 27.04.2020 г Д-666
07.06.2018 г.
не да Д-665
07.06.2018 г.
не
Боян Димов Димов ССО, той и ВА ежегодна Д-116 15.05.2020 г Д-87
14.05.2018 г.
не да Д-86
14.05.2018 г.
не
Валентин Димитров Митков главен специалист ежегодна Д-68 08.05.2020 г Д-702
07.06.2018 г.
не да Д-701
07.06.2018 г.
не
Валентин Колев Димитров младши специалист ежегодна Д-262 12.06.2020 г Д-186
22.05.2018 г.
не да Д-185
22.05.2018 г.
не
Валентин Стоянов Павлов специалист ежегодна Д-261 12.06.2020 г Д-405
04.06.2018 г.
не да Д-404
04.06.2018 г.
не
Валери Петров Симеонов главен експерт ежегодна Д-44 05.05.2020 г Д-705
07.06.2018 г.
не да Д-704
07.06.2018 г.
не
Валерий Георгиев Трайков младши специалист ежегодна Д-146 28.05.2020 г Д-120
16.05.2018 г.
не да Д-119
16.05.2018 г.
не
Ваня Веселинова Мирчева главен специалист ежегодна Д-58 08.05.2020 г Д-570
06.06.2018 г.
не да Д-569
06.06.2018 г.
не
Васил Иванов Иванов ССО, той и ВА ежегодна Д-101 15.05.2020 г Д-12
14.05.2018 г.
не да Д-11
14.05.2018 г.
не
Васил Мирчов Стоянов главен специалист ежегодна Д-67 08.05.2020 г Д-696
07.06.2018 г.
не да Д-695
07.06.2018 г.
не
Васил Кирилов Божилов главен специалист ежегодна Д-192 05.06.2020 г Д-280
04.08.2020г.
не да Д-611
06.06.2018 г.
не
Васил Петров Василев СО, той и ВА ежегодна Д-56 08.05.2020 г Д-304
01.11.2019 г.
не да Д-611
06.06.2018 г.
не
Венцислав Димитров Петров ръководител на ЗВО ежегодна Д-161 01.06.2020 г Д-654
07.06.2018 г.
не да Д-653
07.06.2018 г.
не
Венцислав Димитров Димитров директор на дирекция ежегодна Д-23 13.04.2020 г Д-287
28.05.2019 г.
не да Д-300
24.09.2019 г.
не
Весела Стоичкова Белчева главен експерт ежегодна Д-232 11.06.2020 г Д-606
06.06.2018 г.
не да Д-605
06.06.2018 г.
не
Веселин Димов Василев специалист ежегодна Д-153 28.05.2020 г Д-111
15.05.2018 г.
не да Д-110
15.05.2018 г.
не
Веселин Илиев Теменлиев началник на сектор ежегодна Д-105 15.05.2020 г Д-75
14.05.2018 г.
не да Д-74
14.05.2018 г.
не
Веселин Стамов Кичуков СО, той и ВА ежегодна Д-220 09.06.2020 г Д-204
22.05.2018 г.
не да Д-203
22.05.2018 г.
не
Веселин Цветанов Статков главен специалист ежегодна Д-271 12.06.2020 г Д-600
06.06.2018 г.
не да Д-599
06.06.2018 г.
не
Веселина Софрониева Георгиева главен експерт ежегодна Д-159 29.05.2020 г Д-486
05.06.2018 г.
не да Д-485
05.06.2018 г.
не
Веселинка Михайлова Сарайдарова изпълнител, хигиенист ежегодна Д-157 29.05.2020 г Д-444
05.06.2018 г.
не да Д-443
05.06.2018 г.
не
Виктор Костов Киров младши специалист ежегодна Д-108 15.05.2020 г Д-30
14.05.2018 г.
не да Д-29
14.05.2018 г.
не
Владимир Апостолов Николаев ВА, той и СО ежегодна Д-150 28.05.2020 г Д-129
17.05.2018 г.
не да Д-128
17.05.2018 г.
не
Владимир Господинов Монев директор ежегодна Д-92 15.05.2020 г Д-767
12.07.2018 г.
не да Д-92
15.05.2020 г.
не
Габриела Валентинова Петрова младши експерт встъпителна Д-76 11.05.2020 г Д-41
04.05.2020 г.
не да Д-76
11.05.2020 г.
не
Габриела Георгиева Георгиева главен експерт встъпителна Д-279 22.07.2020 г Д-273
15.06.2020 г.
не да Д-279
22.07.2020 г.
не
Генчо Петров Донов ВА, той и СО ежегодна Д-166 01.06.2020 г Д-270
28.05.2018 г.
не да Д-269
28.05.2018 г.
не
Генчо Ненов Минков специалист ежегодна Д-245 12.06.2020 г Д-774
05.09.2018 г.
не да Д-5
23.01.2019 г.
не
Георги Дражев Стоянов специалист ежегодна Д-106 15.05.2020 г Д-3
14.05.2018 г.
не да Д-2
14.05.2018 г.
не
Георги Друмев Петков началник на отдел ежегодна Д-86 15.05.2020 г Д-561
06.06.2018 г.
не да Д-560
06.06.2018 г.
не
Георги Павлов Панов директор на дирекция ежегодна Д-243 11.06.2020 г Д-609
06.06.2018 г.
не да Д-608
06.06.2018 г.
не
Георги Василев Топалов младши специалист ежегодна Д-107 15.05.2020 г Д-27
14.05.2018 г.
не да Д-26
14.05.2018 г.
не
Георги Кирилов Георгиев ВА, той и СО ежегодна Д-204 05.06.2020 г Д-228
23.05.2018 г.
не да Д-227
23.05.2018 г.
не
Георги Красимиров Кощров главен експерт ежегодна Д-120 18.05.2020 г Д-480
05.06.2018 г.
не да Д-479
05.06.2018 г.
не
Георги Светлозаров Дошев ВА, той и СО ежегодна Д-222 09.06.2020 г Д-213
22.05.2018 г.
не да Д-212
22.05.2018 г.
не
Георги Христов Китанов главен експерт ежегодна Д-29 16.04.2020 г Д-453
05.06.2018 г.
не да Д-452
05.06.2018 г.
не
Гергана Недева Иванова главен експерт ежегодна Д-47 05.05.2020 г Д-540
06.06.2018 г.
не да Д-539
06.06.2018 г.
Д-48 05.05.2020 г.
Гергина Мирославова Дукова главен специалист ежегодна Д-173 05.06.2020 г Д-615
06.06.2018 г.
не да Д-614
06.06.2018 г.
не
Господин Манев Манев главен експерт ежегодна Д-30 16.04.2020 г Д-286
03.06.2019 г.
не да Д-221
14.05.2019 г.
не
Даниел Парушев Дяков младши специалист ежегодна Д-154 28.05.2020 г Д-252
25.05.2018 г.
не да Д-251
25.05.2018 г.
не
Даниела Божидарова Георгиева младши специалист ежегодна Д-61 08.05.2020 г Д-255
25.05.2018 г.
не да Д-254
25.05.2018 г.
не
Даниела Красимирова Вънгева главен експерт ежегодна Д-210 09.06.2020 г Д-552
06.06.2018 г.
не да Д-551
06.06.2018 г.
не
Даниела Спирова Карушева главен експерт ежегодна Д-229 10.06.2020 г Д-750
15.06.2018 г.
не да Д-741
15.06.2018 г.
не
Делчо Иванов Въртийски главен специалист ежегодна Д-18 09.04.2020 г Д-447
05.06.2018 г.
не да Д-446
05.06.2018 г.
не
Десислава Иванова Комова главен експерт ежегодна Д-175 05.06.2020 г Д-588
06.06.2018 г.
не да Д-587
06.06.2018 г.
не
Деян Георгиев Димитров ССО, той и ВА ежегодна Д-155 28.05.2020 г Д-782
01.11.2018 г.
не да Д-781
30.11.2018 г.
не
Димитър Атанасов Иванов ССО, той и ВА ежегодна Д-194 05.06.2020 г Д-309
29.05.2018 г.
не да Д-308
29.05.2018 г.
не
Димитър Георгиев Димитров ССО, той и ВА ежегодна Д-148 28.05.2020 г Д-132
17.05.2018 г.
не да Д-131
17.05.2018 г.
не
Димитър Кирилов Мичев старши експерт ежегодна Д-54 08.05.2020 г Д-630
06.06.2018 г.
не да Д-629
06.06.2018 г.
не
Димитър Милчев Миланов СО, той и ВА встъпителна Д-6 05.02.2020 г Д-3
03.02.2020 г.
не да Д-6
05.02.2020 г.
не
Димитър Николов Барзилов ВА, той и СО ежегодна Д-197 05.06.2020 г Д-339
30.05.2018 г.
не да Д-338
30.05.2018 г.
не
Димитър Николов Найденов началник на сектор ежегодна Д-181 05.06.2020 г Д-162
21.05.2018 г.
не да Д-161
21.05.2018 г.
не
Димитър Николов Шопов главен специалист ежегодна Д-277 25.06.2020 г извън срок Д-726
08.06.2018 г.
не да Д-725
08.06.2018 г.
не
Димитър Пламенов Ралчев специалист ежегодна Д-182 05.06.2020 г Д-360
01.06.2018 г.
не да Д-359
01.06.2018 г.
не
Димитър Светославов Александров началник на сектор ежегодна Д-42 04.05.2020 г Д-165
21.05.2018 г.
не да Д-164
21.05.2018 г.
не
Димитър Тодоров Георгиев СО, той и ВА встъпителна Д-7 06.02.2020 г Д-1
20.01.2020 г.
не да Д-7
06.02.2020 г.
не
Димо Русев Димов специалист ежегодна Д-102 15.05.2020 г Д-60
14.05.2018 г.
не да Д-59
14.05.2018 г.
не
Диян Иванов Стоянов ВА, той и СО ежегодна Д-111 15.05.2020 г Д-298
21.08.2019 г.
не не не не
Добромир Александров Господинов специалист ежегодна Д-113 15.05.2020 г Д-93
14.05.2018 г.
не да Д-92
14.05.2018 г.
не
Добромир Димитров Пеев ВА, той и СО ежегодна Д-141 28.05.2020 г Д-117
15.05.2018 г.
не да Д-116
15.05.2018 г.
не
Добромир Димитров Райков ССО, той и ВА ежегодна Д-151 28.05.2020 г Д-138
17.05.2018 г.
не да Д-137
17.05.2018 г.
не
Добромир Иванов Димитров младши специалист ежегодна Д-147 28.05.2020 г Д-126
16.05.2018 г.
не да Д-125
16.05.2018 г.
не
Добромир Методиев Анев директор на дирекция ежегодна Д-137 28.05.2020 г Д-513
06.06.2018 г.
не да Д-512
06.06.2018 г.
не
Добромир Георгиев Добрев ВА, той и СО ежегодна Д-100 15.05.2020 г Д-1
03.01.2019 г.
не да Д-70
09.05.2019 г.
не
Драгомир Василев Владимиров ВА, той и СО ежегодна Д-200 05.06.2020 г Д-381
04.06.2018 г.
не да Д-380
04.06.2018 г.
не
Евгени Любенов Михайлов ССО, той и ВА ежегодна Д-203 05.06.2020 г Д-222
23.05.2018 г.
не да Д-221
23.05.2018 г.
не
Евгени Стефанов Борисов младши специалист ежегодна Д-239 11.06.2020 г Д-174
21.05.2018 г.
не да Д-173
21.05.2018 г.
не
Евгени Цветанов Стоянов младши специалист ежегодна Д-202 05.06.2020 г Д-378
04.06.2018 г.
не да Д-377
04.06.2018 г.
не
Елена Петрова Стоянова главен специалист ежегодна Д-77 12.05.2020 г Д-660
07.06.2018 г.
не да Д-659
07.06.2018 г.
не
Елена Витанова Петрова главен експерт ежегодна Д-160 29.05.2020 г Д-675
07.06.2018 г.
не да Д-674
07.06.2018 г.
не
Елена Паунова Младенова сътрудник по охрана встъпителна Д-15 06.04.2020 г Д-11
02.03.2020 г.
не да Д-16
06.04.2020 г.
не
Елеонора Стоянова Лашкова главен експерт ежегодна Д-79 13.05.2020 г Д-216
22.05.2018 г.
не да Д-215
22.05.2018 г.
не
Ели Петрова Въльовска главен експерт ежегодна Д-46 05.05.2020 г Д-285
28.05.2019 г.
не не не не
Емануил Недев Епитропов ССО, той и ВА ежегодна Д-252 12.06.2020 г Д-321
29.05.2018 г.
не да Д-320
29.05.2018 г.
не
Емил Георгиев Метахчев ВА, той и СО ежегодна Д-223 09.06.2020 г Д-207
22.05.2018 г.
не да Д-206
22.05.2018 г.
не
Емил Николаев Чавдаров ССО, той и ВА ежегодна Д-233 11.06.2020 г Д-159
19.05.2018 г.
не да Д-158
19.05.2018 г.
не
Емил Димитров Петров главен експерт ежегодна Д-91 15.05.2020 г Д-293
15.07.2019 г.
не не не не
Заприн Йорданов Запринов младши специалист ежегодна Д-216 09.06.2020 г Д-141
18.05.2018 г.
не да Д-140
18.05.2018 г.
не
Златан Стойнов Панев младши специалист ежегодна Д-217 09.06.2020 г Д-183
21.05.2018 г.
не да Д-182
21.05.2018 г.
не
Зоя Георгиева Миланова главен специалист ежегодна Д-34 27.04.2020 г Д-690
07.06.2018 г.
не да Д-689
07.06.2018 г.
не
Ива Николаева Начева главен експерт ежегодна Д-50 07.05.2020 г Д-351
31.05.2018 г.
не да Д-350
31.05.2018 г.
не
Ивайло Йорданов Георгиев специалист ежегодна Д-131 26.05.2020 г Д-417
05.06.2018 г.
не да Д-416
05.06.2018 г.
не
Иван Атанасов Бутев младши специалист ежегодна Д-218 09.06.2020 г Д-153
18.05.2018 г.
не да Д-152
18.05.2018 г.
не
Иван Атанасов Стивасарев специалист ежегодна Д-224 09.06.2020 г Д-258
25.05.2018 г.
не да Д-257
25.05.2018 г.
не
Иван Георгиев Иванов ВА, той и СО ежегодна Д-119 15.05.2020 г Д-84
14.05.2018 г.
не да Д-83
14.05.2018 г.
не
Иван Любенов Сергиев главен експерт ежегодна Д-274 15.06.2020 г Д-573
06.06.2018 г.
не да Д-572
06.06.2018 г.
не
Иван Петров Арабаджийски специалист ежегодна Д-215 09.06.2020 г Д-147
18.05.2018 г.
не да Д-146
18.05.2018 г.
не
Иван Господинов Иванов началник на сектор ежегодна Д-103 15.05.2020 г Д-18
14.05.2018 г.
не да Д-17
14.05.2018 г.
не
Иван Драгомиров Найденов ВА, той и СО ежегодна Д-198 05.06.2020 г Д-300
29.05.2018 г.
не да Д-299
29.05.2018 г.
не
Иван Недялков Матушев младши специалист ежегодна Д-96 15.05.2020 г Д-45
14.05.2018 г.
не да Д-44
14.05.2018 г.
не
Иван Божидаров Стойчев специалист ежегодна Д-201 05.06.2020 г Д-778
01.11.2018 г.
не да не не
Ивелина Христова Начева главен експерт ежегодна Д-227 10.06.2020 г Д-489
05.06.2018 г.
не да Д-488
05.06.2018 г.
не
Иво Димитров Куздов СО, той и ВА ежегодна Д-237 11.06.2020 г Д-290
01.07.2019 г.
не не не не
Изидора Александрова Петкова директор на дирекция ежегодна Д-167 02.06.2020 г Д-12
04.03.2020 г.
не да Д-38
27.04.2020 г.
не
Илия Георгиев Димитров главен специалист ежегодна Д-19 10.04.2020 г Д-305
01.11.2019 г.
не не не не
Йордан Георгиев Златев главен специалист ежегодна Д-268 12.06.2020 г Д-627
06.06.2018 г.
не да Д-626
06.06.2018 г.
не
Йрданка Стефанова Василева главен експерт ежегодна Д-127 26.05.2020 г Д-594
06.06.2018 г.
не да Д-593
06.06.2018 г.
не
Калин Иванов Върбанов младши специалист ежегодна Д-238 11.06.2020 г Д-261
28.05.2018 г.
не да Д-260
28.05.2018 г.
не
Калин Василев Филипов ВА, той и СО ежегодна Д-241 11.06.2020 г Д-267
28.05.2018 г.
не да Д-266
28.05.2018 г.
не
Калин Петров Борисов ССО, той и ВА ежегодна Д-263 12.06.2020 г Д-779
06.11.2018 г.
не да не не
Калоян Ивайлов Стоичков ССО, той и ВА ежегодна Д-206 05.06.2020 г Д-294
29.05.2018 г.
не да Д-293
29.05.2018 г.
не
Камелия Георгиева Михова главен експерт ежегодна Д-208 05.06.2020 г Д-669
07.06.2018 г.
не да Д-668
07.06.2018 г.
не
Камен Георгиев Енчев ВА, той и СО ежегодна Д-251 12.06.2020 г Д-420
05.06.2018 г.
не да Д-419
05.06.2018 г.
не
Кирил Тодоров Пинджуров ССО ежегодна Д-132 26.05.2020 г Д-399
04.06.2018 г.
не да Д-398
04.06.2018 г.
не
Кирил Валентинов Милушев ССО, той и ВА ежегодна Д-234 11.06.2020 г Д-171
21.05.2018 г.
не да Д-170
21.05.2018 г.
не
Кирил Веселинов Илиев специалист ежегодна Д-185 05.06.2020 г Д-318
29.05.2018 г.
не да Д-317
29.05.2018 г.
не
Кирил Войславов Бубев специалист ежегодна Д-164 01.06.2020 г Д-48
14.05.2018 г.
не да Д-176
21.05.2018 г.
не
Кирил Николов Янков специалист ежегодна Д-93 15.05.2020 г Д-48
14.05.2018 г.
не да Д-47
14.05.2018 г.
не
Кольо Стоянов Колев ВА, той и СО ежегодна Д-97 15.05.2020 г Д-9
14.05.2018 г.
не да Д-8
14.05.2018 г.
не
Константин Андонов Костов главен специалист ежегодна Д-51 07.05.2020 г Д-746
08.06.2018 г.
не да Д-733
08.06.2018 г.
не
Костадин Петков Хвойнев специалист ежегодна Д-179 05.06.2020 г Д-249
23.05.2018 г.
не да Д-248
23.05.2018 г.
не
Красимир Георгиев Марков ВА, той и СО ежегодна Д-191 05.06.2020 г Д-384
04.06.2018 г.
не да Д-383
04.06.2018 г.
не
Кристиян Любомиров Ценков главен експерт ежегодна Д-211 09.06.2020 г Д-549
06.06.2018 г.
не да Д-548
06.06.2018 г.
не
Лилия Стоянова Яшова старши експерт ежегодна Д-123 21.05.2020 г Д-36
14.05.2018 г.
не да Д-99
10.05.2019 г.
не
Лина Любомирова Пазова главен експерт ежегодна Д-84 14.05.2020 г Д-516
06.06.2018 г.
не да Д-515
06.06.2018 г.
не
Лора Славеева Етова начални на отдел ежегодна Д-87 15.05.2020 г Д-567
06.06.2018 г.
не да Д-566
06.06.2018 г.
не
Лорета Кирилова Горанова финансов контрольор ежегодна Д-264 12.06.2020 г Д-3
11.01.2019 г.
не да Д-238
14.05.2019 г.
не
Лъчезар Златков Стоянов младши специалист ежегодна Д-205 05.06.2020 г Д-297
29.05.2018 г.
не да Д-296
29.05.2018 г.
не
Лъчезар Петров Диков ВА, той и СО ежегодна Д-195 05.06.2020 г Д-342
30.05.2018 г.
не да Д-341
30.05.2018 г.
не
Любен Тодоров Лазаров младши специалист ежегодна Д-250 12.06.2020 г Д-234
23.05.2018 г.
не да Д-233
23.05.2018 г.
не
Любомир Петров Величков СО, той и ВА ежегодна Д-256 12.06.2020 г Д-432
05.06.2018 г.
не да Д-431
05.06.2018 г.
не
Любомир Теодоров Недялков специалист ежегодна Д-184 05.06.2020 г Д-357
01.06.2018 г.
не да Д-356
01.06.2018 г.
не
Любомира Емилова Владова младши експерт ежегодна Д-133 26.05.2020 г Д-672
07.06.2018 г.
не да Д-671
07.06.2018 г.
не
Магделена Асенова Стоянова директор на дирекция ежегодна Д-266 12.06.2020 г Д-772
03.08.2018 г.
не да Д-230
14.05.2019 г.
не
Мария Лъчезарова Минева младши експерт ежегодна Д-20 10.04.2020 г Д-531
06.06.2018 г.
Д-289
17.06.2019 г.
не да Д-530
06.06.2018 г.
не
Мартина Спасова Спасова главен експерт ежегодна Д-37 27.04.2020 г Д-13
16.03.2020 г.
не да Д-18
12.04.2019 г.
не
Милан Христов Ценев главен специалист ежегодна Д-57 08.05.2020 г Д-645
07.06.2018 г.
не да Д-644
07.06.2018 г.
не
Милен Димов Господинов ССО, той и ВА ежегодна Д-246 12.06.2020 г Д-231
23.05.2018 г.
не да Д-230
23.05.2018 г.
не
Милен Бориславов Георгиев ССО, той и ВА ежегодна Д-236 11.06.2020 г Д-168
21.05.2018 г.
не да Д-167
21.05.2018 г.
не
Милена Емилова Николова главен експерт ежегодна Д-85 14.05.2020 г Д-576
06.06.2018 г.
не да Д-575
06.06.2018 г.
не
Милена Иванова Стоичкова началник на отдел ежегодна Д-176 05.06.2020 г Д-723
08.06.2018 г.
не да Д-722
08.06.2018 г.
не
Милена Иванова Христова началник на отдел ежегодна Д-126 26.05.2020 г Д-456
05.06.2018 г.
не да Д-455
05.06.2018 г.
не
Мирослав Иванов Малчев ВА, той и СО ежегодна Д-249 12.06.2020 г Д-225
23.05.2018 г.
не да Д-224
23.05.2018 г.
не
Мирослав Цветанов Димитров младши специалист ежегодна Д-188 05.06.2020 г Д-387
04.06.2018 г.
не да Д-386
04.06.2018 г.
не
Мирослава Александрова Семкова началник на отдел ежегодна Д-171 04.06.2020 г Д-762
15.06.2018 г.
не да Д-131
13.05.2019 г.
не
Михаела Антонова Христова главен експерт ежегодна Д-242 11.06.2020 г Д-483
05.06.2018 г.
не да Д-482
05.06.2018 г.
не
Михаела Лъчезарова Иванова ССО ежегодна Д-60 08.05.2020 г Д-375
04.06.2018 г.
не да Д-374
04.06.2018 г.
не
Михаил Рангелов Янакиев главен специалист ежегодна Д-276 16.06.2020 г извън срок Д-294
22.07.2019 г.
не не Д-276
16.06.2020 г.
не
Момчил Светославов Предов ВА, той и СО ежегодна Д-255 12.06.2020 г Д-429
05.06.2018 г.
не да Д-428
05.06.2018 г.
не
Надежда Тодорова Вачева главен експерт ежегодна Д-82 13.05.2020 г Д-678
07.06.2018 г.
не да Д-677
07.06.2018 г.
не
Надя Иванова Върбанова главен експерт ежегодна Д-124 21.05.2020 г Д-102
14.05.2018 г.
не да Д-100
10.05.2019 г.
не
Неделина Събева Георгиева началник на отдел ежегодна Д-230 10.06.2020 г Д-558
06.06.2018 г.
не да Д-557
06.06.2018 г.
не
Никола Георгиев Петров главен специалист ежегодна Д-55 08.05.2020 г Д-648
07.06.2018 г.
не да Д-647
07.06.2018 г.
не
Николай Асенов Начев главен специалист ежегодна Д-71 08.05.2020 г Д-651
07.06.2018 г.
не да Д-650
07.06.2018 г.
не
Николай Атанасов Карталов специалист ежегодна Д-62 08.05.2020 г Д-330
30.05.2018 г.
не да Д-329
30.05.2018 г.
не
Николай Василев Върбанов младши специалист ежегодна Д-115 15.05.2020 г Д-33
14.05.2018 г.
не да Д-32
14.05.2018 г.
не
Николай Димитров Колев ССО, той и ВА ежегодна Д-248 12.06.2020 г Д-333
30.05.2018 г.
не да Д-332
30.05.2018 г.
не
Николай Кирилов Константинов сътрудник, охрана ежегодна Д-129 26.05.2020 г Д-324
29.05.2018 г.
не да Д-323
29.05.2018 г.
не
Николай Минчев Вълчански главен специалист ежегодна Д-66 08.05.2020 г Д-663
07.06.2018 г.
не да Д-662
07.06.2018 г.
не
Николай Митков Стойков ССО, той и ВА ежегодна Д-254 12.06.2020 г Д-441
05.06.2018 г.
не да Д-440
05.06.2018 г.
не
Николай Съйков Ненов специалист ежегодна Д-253 12.06.2020 г Д-372
04.06.2018 г.
не да Д-371
04.06.2018 г.
не
Николай Тодоров Тосев началник на сектор ежегодна Д-225 09.06.2020 г Д-201
22.05.2018 г.
не да Д-200
22.05.2018 г.
не
Николай Тодоров Костадинов ВА, той и СО ежегодна Д-144 28.05.2020 г Д-57
14.05.2018 г.
не да Д-56
14.05.2018 г.
не
Николай Иванов Кръстев главен специалист ежегодна Д-52 08.05.2020 г Д-9
12.03.2019 г.
не да не не
Николай Стефанов Абаджиев младши експерт ежегодна Д-265 12.06.2020 г Д-301
01.10.2019 г.
не да Д-302
04.10.2019 г.
не
Нина Дитрова Зарева директор на дирекция ежегодна Д-169 04.06.2020 г Д-747
15.06.2018 г.
не да не не
Огнян Жечев Аврамов началник на отдел ежегодна Д-39 27.04.2020 г Д-471
05.06.2018 г.
не да Д-470
05.06.2018 г.
не
Огнян Георгиев Николов главен експерт ежегодна Д-24 15.04.2020 г Д-285
28.05.2018 г.
не да Д-284
28.05.2018 г.
не
Павел Тошев Вълков СО, той и ВА ежегодна Д-190 05.06.2020 г Д-276
28.05.2018 г.
не да Д-275
28.05.2018 г.
не
Павлина Георгиева Миланова главен експерт ежегодна Д-231 10.06.2020 г Д-720
08.06.2018 г.
не да Д-719
08.06.2018 г.
не
Петко Антонов Силянов ССО, той и ВА ежегодна Д-189 05.06.2020 г Д-198
22.05.2018 г.
не да Д-197
22.05.2018 г.
не
Петко Апостолов Николов младши специалист ежегодна Д-104 15.05.2020 г Д-66
14.05.2018 г.
не да Д-65
14.05.2018 г.
не
Петко Бориславов Петков СО, той и ВА ежегодна Д-258 12.06.2020 г Д-402
04.06.2018 г.
не да Д-401
04.06.2018 г.
не
Петко Георгиев Арабаджиев ССО, той и ВА ежегодна Д-94 15.05.2020 г Д-51
14.05.2018 г.
не да Д-50
14.05.2018 г.
не
Петко Димитров Маринов ВА, той и СО ежегодна Д-214 09.06.2020 г Д-144
18.05.2018 г.
не да Д-143
18.05.2018 г.
не
Петър Тинев Петров главен специалист ежегодна Д-65 08.05.2020 г Д-585
06.06.2018 г.
не да Д-584
06.06.2018 г.
не
Петър Атанасов Димитров младши специалист ежегодна Д-140 28.05.2020 г Д-114
15.05.2018 г.
не да Д-113
15.05.2018 г.
не
Петър Симеонов Петров ВА, той и СО ежегодна Д-156 28.05.2020 г Д-108
15.05.2018 г.
не да Д-107
15.05.2018 г.
не
Петър Тодоров Петров главен специалист ежегодна Д-143 28.05.2020 г Д-752
08.06.2018 г.
не да Д-730
08.06.2018 г.
не
Пламен Недев Пенчев главен експерт ежегодна Д-22 10.04.2020 г Д-534
06.06.2018 г.
не да Д-533
06.06.2018 г.
не
Пламен Владимиров Маринов старши специалист ежегодна Д-69 08.05.2020 г Д-742
08.06.2018 г.
не да Д-739
08.06.2018 г.
не
Пламен Иванов Казаков главен експерт ежегодна Д-63 08.05.2020 г Д-693
07.06.2018 г.
не да Д-692
07.06.2018 г.
не
Пламен Йосифов Иванов специалист ежегодна Д-183 05.06.2020 г Д-393
04.06.2018 г.
не да Д-392
04.06.2018 г.
не
Пламен Любомиров Тодоров младши специалист ежегодна Д-259 12.06.2020 г Д-426
05.06.2018 г.
не да Д-425
05.06.2018 г.
не
Пламена Гаврилова Цекова старши вътрешен одитор ежегодна Д-172 04.06.2020 г Д-684
07.06.2018 г.
не да Д-683
07.06.2018 г.
не
Полина Иванова Миланова главен експерт ежегодна Д-72 08.05.2020 г Д-501
06.06.2018 г.
не да Д-500
06.06.2018 г.
не
Радмила Савова Сандевва главен експерт ежегодна Д-135 27.05.2020 г Д-579
06.06.2018 г.
не да Д-578
06.06.2018 г.
не
Радослав Божидаров Явалиев ССО, той и ВА ежегодна Д-187 05.06.2020 г Д-315
29.05.2018 г.
не да Д-314
29.05.2018 г.
не
Радослав Георгиев Петков младши специалист ежегодна Д-130 26.05.2020 г Д-495
06.06.2018 г.
не да Д-494
06.06.2018 г.
не
Радослав Радославов Георгиев старши специалист ежегодна Д-49 07.05.2020 г Д-292
11.07.2019 г.
не да Д-296
29.07.2019 г.
не
Радослава Константинова Китанова сътрудник по охрана встъпителна Д-15 02.04.2020 г Д-10
17.02.2020 г.
не да Д-15
02.04.2020 г.
не
Радостина Колева Апостолова - Пънчева главен специалист ежегодна Д-90 15.05.2020 г Д-711
08.06.2018 г.
не да Д-710
08.06.2018 г.
не
Ралица Велизарова Ранчева главен експерт ежегодна Д-174 05.06.2020 г Д-555
06.06.2018 г.
не да Д-554
06.06.2018 г.
не
Ралица Веселинова Ценкова главен експерт ежегодна Д-212 09.06.2020 г Д-459
05.06.2018 г.
не да Д-458
05.06.2018 г.
не
Росен Милчов Стоев главен специалист ежегодна Д-64 08.05.2020 г Д-498
06.06.2018 г.
не да Д-497
06.06.2018 г.
не
Росен Николов Николов ВА, той и СО ежегодна Д-199 05.06.2020 г Д-354
01.06.2018 г.
не да Д-353
01.06.2018 г.
не
Росен Петков Борисов специалист ежегодна Д-145 28.05.2020 г Д-123
16.05.2018 г.
не да Д-122
16.05.2018 г.
не
Румяна Димитрова Иванова - Велева главен експерт ежегодна Д-83 14.05.2020 г Д-525
06.06.2018 г.
не да Д-524
06.06.2018 г.
не
Румяна Иванова Петрова главен експерт ежегодна Д-121 18.05.2020 г Д-633
06.06.2018 г.
не да Д-632
06.06.2018 г.
не
Светлин Георгиев Петров ВА, той и СО встъпителна Д-9 13.02.2020 г Д-2
27.01.2020 г.
не да Д-9
13.02.2020 г.
не
Светослав Емилов Петров сътрудник, охрана ежегодна Д-128 26.05.2020 г Д-273
28.05.2018 г.
не да Д-272
28.05.2018 г.
не
Силвио Симеонов Стоименов главен експерт ежегодна Д-33 27.04.2020 г Д-465
05.06.2018 г.
не да Д-464
05.06.2018 г.
не
Силвия Стойкова Ташева началник на отдел ежегодна Д-228 10.06.2020 г Д-468
05.06.2018 г.
не да Д-467
05.06.2018 г.
не
Силвия Зарева Костадинова изпълнител, хигиенист ежегодна Д-275 15.06.2020 г Д-790
22.10.2018 г.
не да Д-233
14.05.2019 г.
не
Симеон Николаев Николаев началник на отдел ежегодна Д-43 04.05.2020 г Д-771
01.08.2018 г.
не да не не
Славейко Петров Данчев началник на отдел ежегодна Д-28 16.04.2020 г Д-369
01.06.2018 г.
не да Д-368
01.06.2018 г.
не
Слави Ангелов Райков главен специалист ежегодна Д-70 08.05.2020 г Д-743
08.06.2018 г.
не да Д-737
08.06.2018 г.
не
Снежана Чавдарова Николова главен специалист ежегодна Д-158 29.05.2020 г Д-19
02.05.2019 г.
не да Д-248
15.05.2019 г.
не
Станислав Николаев Староселски ВА, той и СО ежегодна Д-257 12.06.2020 г Д-438
05.06.2018 г.
не да Д-437
05.06.2018 г.
не
Станислав Димов Марков главен експерт ежегодна Д-209 09.06.2020 г Д-291
10.07.2019 г.
не не не не
Стелиян Йорданов Стоянов началник на сектор ежегодна Д-244 12.06.2020 г Д-423
05.06.2018 г.
не да Д-422
05.06.2018 г.
не
Стефан Георгиев Стефанов ВА, той и СО ежегодна Д-247 12.06.2020 г Д-336
30.05.2018 г.
не да Д-335
30.05.2018 г.
не
Стефан Методиев Станоев главен специалист ежегодна Д-270 12.06.2020 г Д-504
06.06.2018 г.
не да Д-503
06.06.2018 г.
не
Стефан Стефанов Туртаров главен специалист ежегодна Д-267 12.06.2020 г Д-618
06.06.2018 г.
не да Д-617
06.06.2018 г.
не
Стойко Георгиев Стойков ВА, той и СО ежегодна Д-118 15.05.2020 г Д-78
14.05.2018 г.
не да Д-77
14.05.2018 г.
не
Стоян Денков Георгиев специалист ежегодна Д-74 08.05.2020 г Д-366
01.06.2018 г.
не да Д-365
01.06.2018 г.
не
Стоян Кирчев Петров ССО, той и ВА ежегодна Д-109 15.05.2020 г Д-72
14.05.2018 г.
не да Д-71
14.05.2018 г.
не
Стоян Пенков Бенков ВА, той и СО ежегодна Д-110 15.05.2020 г Д-69
14.05.2018 г.
не да Д-68
14.05.2018 г.
не
Стоян Станкев Въчков специалист ежегодна Д-163 01.06.2020 г Д-363
01.06.2018 г.
не да Д-362
01.06.2018 г.
не
Стоян Димитров Димитров ССО, той и ВА ежегодна Д-117 15.05.2020 г Д-81
14.05.2018 г.
не да Д-80
14.05.2018 г.
не
Стоян Димитров Денчев началник на отдел ежегодна Д-80 13.05.2020 г Д-687
07.06.2018 г.
не да Д-686
07.06.2018 г.
Д-81 13.05.2020 г.
Стоян Захариев Стоянов ССО, той и ВА ежегодна Д-219 09.06.2020 г Д-2
07.01.2019 г.
не да не не
Таню Христов Грозев младши специалист ежегодна Д-98 15.05.2020 г Д-63
14.05.2018 г.
не да Д-62
14.05.2018 г.
не
Таня Благоева Богданова - Вранчева главен експерт ежегодна Д-45 05.05.2020 г Д-327
29.05.2018 г.
не да Д-326
29.05.2018 г.
не
Таня Колева Пенева главен експерт ежегодна Д-134 27.05.2020 г Д-582
06.06.2018 г.
не да Д-581
06.06.2018 г.
не
Татяна Владимирова Ковачева главен експерт ежегодна Д-25 15.04.2020 г Д-96
14.05.2018 г.
не да Д-95
14.05.2018 г.
не
Татяна Ивайлова Велкова старши експерт ежегодна Д-122 19.05.2020 г Д-507
06.06.2018 г.
не да Д-506
06.06.2018 г.
не
Татяна Колева Кръстева главен специалист ежегодна Д-26 15.04.2020 г Д-789
10.09.2018 г.
не да Д-119
13.05.2019 г.
не
Теодор Николов Николов младши специалист ежегодна Д-165 01.06.2020 г Д-189
22.05.2018 г.
не да Д-188
22.05.2018 г.
не
Теодора Тинкова Петкова главен експерт ежегодна Д-170 04.06.2020 г Д-99
14.05.2018 г.
не да Д-141
13.05.2019 г.
не
Тихомир Недков Николов ВА, той и СО ежегодна Д-149 28.05.2020 г Д-135
17.05.2018 г.
не да Д-134
17.05.2018 г.
не
Тотко Иванов Тотев началник на сектор ежегодна Д-138 28.05.2020 г Д-192
22.05.2018 г.
не да Д-191
22.05.2018 г.
не
Тотю Нанков Тотев ССО, той и ВА ежегодна Д-142 28.05.2020 г Д-54
14.05.2018 г.
не да Д-53
14.05.2018 г.
не
Христо Ламбов Енев специалист ежегодна Д-139 28.05.2020 г Д-105
15.05.2018 г.
не да Д-101
15.05.2018 г.
не
Христо Юриев Дамянов СО, той и ВА встъпителна Д-8 10.02.2020 г Д-4
03.02.2020 г.
не да Д-8
10.02.2020 г.
не
Христо Валентинов Златанов младши специалист ежегодна Д-186 05.06.2020 г Д-345
31.05.2018 г.
не да Д-344
31.05.2018 г.
не
Христо Димитров Пановски ВА, той и СО ежегодна Д-235 11.06.2020 г Д-288
29.05.2018 г.
не да Д-287
29.05.2018 г.
не
Христо Любенов Генов ВА, той и СО ежегодна Д-196 05.06.2020 г Д-303
29.05.2018 г.
не да Д-302
29.05.2018 г.
не
Христо Станилов Христов ВА, той и СО ежегодна Д-99 15.05.2020 г Д-15
14.05.2018 г.
не да Д-14
14.05.2018 г.
не
Христо Стефанов Трифонов началник на сектор ежегодна Д-240 11.06.2020 г Д-180
21.05.2018 г.
не да Д-179
21.05.2018 г.
не
Цветалина Николова Щъркова ССО ежегодна Д-168 02.06.2020 г Д-279
28.05.2018 г.
не да Д-278
28.05.2018 г.
не
Цветан Стоянов Николов ВА, той и СО ежегодна Д-260 12.06.2020 г Д-435
05.06.2018 г.
не да Д-434
05.06.2018 г.
не
Цветан Илиев Атанасов ВА, той и СО ежегодна Д-112 15.05.2020 г Д-295
22.07.2019 г.
не не не не
Цветелин Григоров Пеянков младши експерт встъпителна Д-281 07.08.2020 г Д-278
20.07.2020 г.
не да Д-281
07.08.2020 г.
не
Цветелина Валентинова Иванова страрши експерт ежегодна Д-35 27.04.2020 г Д-681
07.06.2018 г.
не да Д-680
07.06.2018 г.
не
Щелияна Апостолова Итова главен експерт ежегодна Д-32 27.04.2020 г Д-519
06.06.2018 г.
не да Д-518
06.06.2018 г.
не
Юлия Любенова Хубенова главен секретар ежегодна Д-125 21.05.2020 г Д-751
15.06.2018 г.
не да не не