РЕГИСТЪР от 2021 г.

РЕГИСТЪР от 2021 г. на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в администрацията на Държавната комисия по сигурността на информацията

№ по ред име, презиме, фамилия длъжност вид на декларацията входящ номер дата декларация за несъвместимост декларация за промяна в декларацията за несъвместимост декларация
за имущество и интереси
декларация за промяна в декларацията за интереси Част II
Част I
имущество
Част II
интереси
1 Албена Кръстева Боцева главен експерт ежегодна Д-58 27.04.2021 г. Д-522
06.06.2018 г.
не да Д-521
06.06.2018 г.
не
2 Александър Димитров Благов старши експерт ежегодна Д-178 11.05.2021 г. Д-624
06.06.2018 г.
не да Д-623
06.06.2018 г.
не
3 Александър Антонов Ангелов главен специалист встъпителна
ежегодна
Д-287
Д-27
17.09.2020г.
21.04.2021 г.
Д-282
20.08.2020 г.
не да Д-287
17.09.2020 г.
не
4 Анатоли Стефанов Андонов главен специалист ежегодна Д-171 11.05.2021 г. Д-745
08.06.2018 г.
не да Д-741
08.06.2018 г.
не
5 Ангел Стоянов Ангелов ССО, той и ВА ежегодна Д-136 07.05.2021 г. Д-246
23.05.2018 г.
не да Д-245
23.05.2018 г.
не
6 Ангел Трендафилов
Шилев
ССО, той и ВА ежегодна Д-110 05.05.2021 г. Д-788
05.09.2018 г.
не да Д-175
11.05.2021 г.
не
7 Андон Иванов Кесяков главен специалист ежегодна  Д-170 10.05.2021 г. Д-537
06.06.2018 г.
не да Д-536
06.06.2018 г.
не
8 Андрей
Емилов Каменов
главен експерт ежегодна Д-174 11.05.2021 г. Д-474
05.06.2018 г.
не да Д-473
05.06.2018 г.
не
9 Анелия Страхилова Владимирова главен експерт ежегодна Д-168 10.05.2021 г. Д-462
05.06.2018 г.
не да Д-130
13.05.2019 г.
не
10 Анелия Светлинова Добрева главен експерт встъпителна Д-4 21.01.2021 г. Д-3
11.01.2021 г.
не да Д-4 21.01.2021 г. не
11 Анна Кирилова Ярловска главен експерт встъпителна Д-309 18.10.2021 г. Д-309 18.10.2021 г. не да Д-311 25.10.2021 г. не
12 Анна Симеонова Петрова главен експерт встъпителна ежегодна Д-308  Д-225 20.11.2020 г. 12.05.2021 г. Д-292
20.10.2020 г.
не да Д-308
20.11.2020 г.
не
13 Антоанета Любенова Григорова главен експерт ежегодна Д-238 12.05.2021 г. Д-510
06.06.2018 г.
не да Д-509
06.06.2018 г.
не
14 Антон Иванов Борисов директор на дирекция ежегодна Д-287 14.05.2021 г. Д-714
08.06.2018 г.
не да Д-713
08.06.2018 г.
не
15 Антон Петров Андонов младши специалист ежегодна Д-49 26.04.2021 г. Д-90
14.05.2018 г.
не да Д-89
14.05.2018 г.
не
16 Антонио Тодоров Георгиев специалист ежегодна Д-194 11.05.2021 г. Д-396
04.06.2018 г.
не да Д-395
04.06.2018 г.
не
17 Ася Иванова Будинова главен експерт встъпителна ежегодна Д-289 Д-187 28.09.2020 г. 11.05.2021 г. Д-284
10.09.2020 г.
не да Д-289 28.09.2020 г. не
18 Аспарух Анастасов Хвойнев ВА, той и СО ежегодна Д-135 07.05.2021 г. Д-240
23.05.2018 г.
не да Д-239
23.05.2018 г.
не
19 Атанас Гришев Момчев младши специалист ежегодна Д-138 07.05.2021 г. Д-243
23.05.2018 г.
не да Д-242
23.05.2018 г.
не
20 Атанас Стоянов Найденов СО, той и ВА встъпителна ежегодна Д-2
Д-92 
07.01.2021 г.
05.05.2021 г.
Д-311
15.12.2020 г.
не да Д-2
07.01.2021 г.
не
21 Ахмед Исмаилов Исмаилов сътрудник, охрана ежегодна Д-70 27.04.2021 г. Д-755
08.06.2018 г.
не да Д-728
08.06.2018 г.
не
22 Бисер Йорданов Пармаков ВА, той и СО ежегодна Д-284  13.05.2021 г. Д-291
29.05.2018 г.
не да Д-290
29.05.2018 г.
не
23 Бойко Димитров Нетев главен експерт ежегодна Д-90 05.05.2021 г. Д-546
06.06.2018 г.
не да Д-545
06.06.2018 г.
не
24 Боряна Андреева Трайкова главен експерт ежегодна Д-19 20.04.2021 г. Д-666
07.06.2018 г.
не да Д-665
07.06.2018 г.
не
25 Боян Димов
Димов
ССО, той и ВА ежегодна Д-51 26.04.2021 г. Д-87
14.05.2018 г.
не да Д-86
14.05.2018 г.
не
26 Валентин Димитров Митков главен специалист ежегодна Д-157 10.05.2021 г. Д-702
07.06.2018 г.
не да Д-701
07.06.2018 г.
не
27 Валентин Колев Димитров младши специалист ежегодна Д-202 11.05.2021 г. Д-186
22.05.2018 г.
не да Д-185
22.05.2018 г.
не
28 Валентин Стоянов Павлов специалист ежегодна Д-203 11.05.2021 г. Д-405
04.06.2018 г.
не да Д-404
04.06.2018 г.
не
29 Ваня Веселинова Мирчева главен специалист ежегодна Д-228 12.05.2021 г. Д-570
06.06.2018 г.
не да Д-569
06.06.2018 г.
не
30 Ваня Господинова Попова старши експерт встъпителна Д-146 10.05.2021 г. Д-38
26.04.2021 г.
не да Д-146 10.05.2021 г. не
31 Васил Иванов
Иванов
ССО, той и ВА ежегодна Д-102 05.05.2021 г. Д-12
14.05.2018 г.
не да Д-11
14.05.2018 г.
не
32 Васил Мирчов
Стоянов
главен специалист ежегодна Д-155 10.05.2021 г. Д-696
07.06.2018 г.
не да Д-695
07.06.2018 г.
не
33 Васил Кирилов Божилов главен специалист ежегодна Д-242 13.05.2021 г. Д-280
04.08.2020г.
не да Д-611
06.06.2018 г.
не
34 Васил Петров Василев СО, той и ВА ежегодна Д-63 27.04.2021 г. Д-304
01.11.2019 г.
не да Д-611
06.06.2018 г.
не
35 Венцислав Димитров
Петров
ръководител на ЗВО ежегодна Д-142 07.05.2021 г. Д-654
07.06.2018 г.
не да Д-653
07.06.2018 г.
не
36 Венцислав Димитров
Димитров
директор на дирекция ежегодна Д-18 19.04.2021 г. Д-287
28.05.2019 г.
не да Д-300
24.09.2019 г.
не
37 Весела Стоичкова Белчева главен експерт ежегодна Д-164 10.05.2021 г. Д-606
06.06.2018 г.
не да Д-605
06.06.2018 г.
не
38 Веселин Димов Василев специалист ежегодна Д-77 27.04.2021 г. Д-111
15.05.2018 г.
не да Д-110
15.05.2018 г.
не
39 Веселин Илиев Теменлиев началник на сектор ежегодна Д-40 26.04.2021 г. Д-75
14.05.2018 г.
не да Д-74
14.05.2018 г.
не
40 Веселин Стамов Кичуков СО, той и ВА ежегодна Д-113 05.05.2021 г. Д-204
22.05.2018 г.
не да Д-203
22.05.2018 г.
не
41 Веселин Цветанов Статков главен специалист ежегодна Д-184 11.05.2021 г. Д-600
06.06.2018 г.
не да Д-599
06.06.2018 г.
не
42 Веселина Софрониева Георгиева главен експерт ежегодна Д-147 10.05.2021 г. Д-486
05.06.2018 г.
не да Д-485
05.06.2018 г.
не
43 Веселинка Михайлова Сарайдарова изпълнител, хигиенист ежегодна Д-229 12.05.2021 г. Д-444
05.06.2018 г.
не да Д-443
05.06.2018 г.
не
44 Виктор Костов
Киров
младши специалист ежегодна Д-43 26.04.2021 г. Д-30
14.05.2018 г.
не да Д-29
14.05.2018 г.
не
45 Владимир Апостолов Николаев ВА, той и СО ежегодна Д-72 27.04.2021 г. Д-129
17.05.2018 г.
не да Д-128
17.05.2018 г.
не
46 Владислав Александров Велинов  главен експерт встъпителна ежегодна Д-295  Д-56 26.10.2020 г.  27.04.2021 г. Д-288
28.09.2020 г.
не да Д-295 26.10.2020 г. не
47 Владимир Господинов
Монев
директор ежегодна Д-32 21.04.2021 г. Д-767
12.07.2018 г.
не да Д-92
15.05.2020 г.
не
48 Габриела Валентинова Петрова младши експерт встъпителна ежегодна Д-76, Д-24 11.05.2020 г.  20.04.2021 г. Д-41
04.05.2020 г.
не да Д-76
11.05.2020 г.
не
49 Габриела Георгиева Георгиева главен експерт встъпителна ежегодна Д-279
Д-255
20.07.2020 г.
13.05.2021 г.
Д-273
15.06.2020 г.
не да Д-279 20.07.2020 г. не
50 Генчо Ненов
Минков
специалист ежегодна  Д-220 11.05.2021 г. Д-774
05.09.2018 г.
не да Д-5
23.01.2019 г.
не
51 Георги
Дражев Стоянов
специалист ежегодна Д-41 26.04.2021 г. Д-3
14.05.2018 г.
не да Д-2
14.05.2018 г.
не
52 Георги Друмев
Петков
началник на отдел ежегодна Д-252 13.05.2021 г. Д-561
06.06.2018 г.
не да Д-560
06.06.2018 г.
не
53 Георги Павлов
Панов
директор на дирекция ежегодна Д-179 11.05.2021 г. Д-609
06.06.2018 г.
не да Д-608
06.06.2018 г.
не
54

Георги Василев Топалов

младши специалист ежегодна Д-42 26.04.2021 г. Д-27
14.05.2018 г.
не да Д-26
14.05.2018 г.
не
55 Георги Кирилов Георгиев ВА, той и СО ежегодна Д-281 13.05.2021 г. Д-228
23.05.2018 г.
не да Д-227
23.05.2018 г.
не
56 Георги Красимиров Кощров главен експерт ежегодна Д-285 14.05.2021 г. Д-480
05.06.2018 г.
не да Д-479
05.06.2018 г.
не
57 Георги Светлозаров Дошев ВА, той и СО ежегодна Д-108 05.05.2021 г. Д-213
22.05.2018 г.
не да Д-212
22.05.2018 г.
не
58 Георги Златанов Балджиев младши експерт встъпителна
ежегодна
Д-307
Д-169
18.11.2020 г.
10.05.2021 г.
Д-293
20.10.2020 г.
не да Д-307  18.11.2020 г. не
59 Георги Георгиев Пешев ВА, той и СО встъпителна
ежегодна
Д-300
Д-85
30.10.2020 г.
27.04.2021 г.
Д-296
26.10.2020 г.
не да Д-304  18.11.2020 г. не
60 Гергана Недева Иванова главен експерт ежегодна Д-28 21.04.2021 г. Д-540
06.06.2018 г.
не да Д-539
06.06.2018 г.
Д-48
05.05.2020 г.
61 Гергина Мирославова Дукова главен специалист ежегодна Д-67 27.04.2021 г. Д-615
06.06.2018 г.
не да Д-614
06.06.2018 г.
не
62 Господин Манев
Манев
главен експерт ежегодна Д-65 27.04.2021 г. Д-286
03.06.2019 г.
не да Д-221
14.05.2019 г.
не
63 Даниел Парушев Дяков младши специалист ежегодна Д-78 27.04.2021 г. Д-252
25.05.2018 г.
не да Д-251
25.05.2018 г.
не
64 Даниела Божидарова Георгиева младши специалист ежегодна Д-197 11.05.2021 г. Д-255
25.05.2018 г.
не да Д-254
25.05.2018 г.
не
65 Даниела Красимирова Вънгева главен експерт ежегодна Д-163 10.05.2021 г. Д-552
06.06.2018 г.
не да Д-551
06.06.2018 г.
не
66 Даниела Спирова
Карушева
главен експерт ежегодна Д-183 11.05.2021 г. Д-750
15.06.2018 г.
не да Д-741
15.06.2018 г.
не
67 Делчо
Иванов Въртийски
главен специалист ежегодна Д-17 16.04.2021 г. Д-447
05.06.2018 г.
не да Д-446
05.06.2018 г.
не
68 Десислава Иванова Комова главен експерт ежегодна Д-167 10.05.2021 г. Д-588
06.06.2018 г.
не да Д-587
06.06.2018 г.
не
69 Деян Георгиев
Димитров
ССО, той и ВА ежегодна Д-76 27.04.2021 г. Д-782
01.11.2018 г.
не да Д-781
30.11.2018 г.
не
70 Димитър Атанасов Иванов ССО, той и ВА ежегодна Д-271 13.05.2021 г. Д-309
29.05.2018 г.
не да Д-308
29.05.2018 г.
не
71 Димитър Георгиев Димитров ССО, той и ВА ежегодна Д-69 27.04.2021 г. Д-132
17.05.2018 г.
не да Д-131
17.05.2018 г.
не
72 Димитър Кирилов
Мичев
старши експерт ежегодна Д-132 07.05.2021 г. Д-630
06.06.2018 г.
не да Д-629
06.06.2018 г.
не
73 Димитър Милчев Миланов СО, той и ВА ежегодна Д-268 13.05.2021 г. Д-3
03.02.2020 г.
не да Д-6
05.02.2020 г.
не
74 Димитър Николов Барзилов ВА, той и СО ежегодна Д-274 13.05.2021 г. Д-339
30.05.2018 г.
не да Д-338
30.05.2018 г.
не
75 Димитър Николов Найденов началник на сектор ежегодна Д-256 13.05.2021 г. Д-162
21.05.2018 г.
не да Д-161
21.05.2018 г.
не
76 Димитър Николов Шопов главен специалист ежегодна Д-249 13.05.2021 г. Д-726
08.06.2018 г.
не да Д-725
08.06.2018 г.
не
77 Димитър Пламенов Ралчев специалист ежегодна Д-257 13.05.2021 г. Д-360
01.06.2018 г.
не да Д-359
01.06.2018 г.
не
78 Димитър Светославов Александров началник на сектор ежегодна Д-192 11.05.2021 г. Д-165
21.05.2018 г.
не да Д-164
21.05.2018 г.
не
79 Димитър Тодоров Георгиев СО, той и ВА ежегодна Д-266
Д-267 
13.05.2021 г.
13.05.2021 г.
Д-1
20.01.2020 г.
не да Д-7 06.02.2020 г. не
80 Димитър Иванов Калъчев ВА, той и СО встъпителна Д-13 09.03.2021 г. Д-7
25.02.2021 г.
не да Д-13 09.03.2021 г. не
81 Димо Русев
Димов
специалист ежегодна Д-103 05.05.2021 г. Д-60
14.05.2018 г.
не да Д-59
14.05.2018 г.
не
82 Диян Иванов
Стоянов
ВА, той и СО ежегодна Д-47 26.04.2021 г. Д-298
21.08.2019 г.
не не Д-246 13.05.2021 г. не
83 Добромир Александров Господинов специалист ежегодна Д-48 26.04.2021 г. Д-93
14.05.2018 г.
не да Д-92
14.05.2018 г.
не
84 Добромир Димитров Пеев ВА, той и СО ежегодна Д-81 27.04.2021 г. Д-117
15.05.2018 г.
не да Д-116
15.05.2018 г.
не
85 Добромир Димитров Райков ССО, той и ВА ежегодна Д-68 27.04.2021 г. Д-138
17.05.2018 г.
не да Д-137
17.05.2018 г.
не
86 Добромир Методиев Анев директор на дирекция ежегодна Д-151 10.05.2021 г. Д-513
06.06.2018 г.
не да Д-512
06.06.2018 г.
не
87 Добромир Георгиев
Добрев
ВА, той и СО ежегодна Д-100 05.05.2021 г. Д-1
03.01.2019 г.
не да Д-70
09.05.2019 г.
не
88 Драгомир Василев Владимиров ВА, той и СО ежегодна Д-276 13.05.2021 г. Д-381
04.06.2018 г.
не да Д-380
04.06.2018 г.
не
89 Евгени Любенов Михайлов ССО, той и ВА ежегодна Д-280 13.05.2021 г. Д-222
23.05.2018 г.
не да Д-221
23.05.2018 г.
не
90 Евгени Стефанов Борисов младши специалист ежегодна Д-117 05.05.2021 г. Д-174
21.05.2018 г.
не да Д-173
21.05.2018 г.
не
91 Евгени Цветанов Стоянов младши специалист ежегодна Д-279 13.05.2021 г. Д-378
04.06.2018 г.
не да Д-377
04.06.2018 г.
не
92 Екатерина Веселинова Гърнева младши експерт ежегодна Д-310
Д-224
11.12.2020 г.
12.05.2021 г.
Д-303
13.11.2020 г.
не да Д-310
11.12.2020 г.
не
93 Елена Витанова Петрова главен експерт ежегодна Д-30 21.04.2021 г. Д-675
07.06.2018 г.
не да Д-674
07.06.2018 г.
не
94 Елена Паунова Младенова сътрудник по охрана встъпителна
ежегодна
Д-16
Д-185
06.04.2020 г.
11.05.2021 г.
Д-11
02.03.2020 г.
не да Д-16
06.04.2020 г.
не
95 Елеонора Георгиева Златанова главен специалист встъпителна Д-307 01.10.2021 г. Д-307 01.10.2021 г. не да Д-310 21.10.2021 г. не
96 Елеонора Стоянова
Лашкова
главен експерт ежегодна Д-62 27.04.2021 г. Д-216
22.05.2018 г.
не да Д-215
22.05.2018 г.
не
97 Ели Петрова
Въльовска
главен експерт ежегодна Д-150 10.05.2021 г. Д-285
28.05.2019 г.
не не Д-150 10.05.2021 г. не
98 Емануил Недев Епитропов ССО, той и ВА ежегодна Д-213 11.05.2021 г. Д-321
29.05.2018 г.
не да Д-320
29.05.2018 г.
не
99 Емил Георгиев Метахчев ВА, той и СО ежегодна Д-109 05.05.2021 г. Д-207
22.05.2018 г.
не да Д-206
22.05.2018 г.
не
100 Емил Николаев Чавдаров ССО, той и ВА ежегодна Д-118 05.05.2021 г. Д-159
19.05.2018 г.
не да Д-158
19.05.2018 г.
не
101 Емил Димитров
Петров
главен експерт ежегодна Д-173  11.05.2021 г. Д-293
15.07.2019 г.
не не  Д-173 11.05.2021 г. не 
102 Заприн Йорданов Запринов младши специалист ежегодна Д-97 05.05.2021 г. Д-141
18.05.2018 г.
не да Д-140
18.05.2018 г.
не
103 Златан Стойнов Панев младши специалист ежегодна Д-111 05.05.2021 г. Д-183
21.05.2018 г.
не да Д-182
21.05.2018 г.
не
104 Зоя Георгиева Миланова главен специалист ежегодна Д-34 22.04.2021 г. Д-690
07.06.2018 г.
не да Д-689
07.06.2018 г.
не
105 Ива Николаева Начева главен експерт ежегодна Д-39 26.04.2021 г. Д-351
31.05.2018 г.
не да Д-350
31.05.2018 г.
не
106 Ивайло Йорданов Георгиев специалист ежегодна Д-190 11.05.2021 г. Д-417
05.06.2018 г.
не да Д-416
05.06.2018 г.
не
107 Иван Атанасов
Бутев
младши специалист ежегодна Д-114 05.05.2021 г. Д-153
18.05.2018 г.
не да Д-152
18.05.2018 г.
не
108 Иван Атанасов Стивасарев специалист ежегодна Д-112 05.05.2021 г. Д-258
25.05.2018 г.
не да Д-257
25.05.2018 г.
не
109 Иван Георгиев Иванов ВА, той и СО ежегодна Д-53 26.04.2021 г. Д-84
14.05.2018 г.
не да Д-83
14.05.2018 г.
не
110 Иван Любенов Сергиев главен експерт ежегодна Д-36 23.04.2021 г. Д-573
06.06.2018 г.
не да Д-572
06.06.2018 г.
не
111 Иван Петров Арабаджийски специалист ежегодна Д-95 05.05.2021 г. Д-147
18.05.2018 г.
не да Д-146
18.05.2018 г.
не
112 Иван Господинов Иванов началник на сектор ежегодна Д-104 05.05.2021 г. Д-18
14.05.2018 г.
не да Д-17
14.05.2018 г.
не
113 Иван Драгомиров Найденов ВА, той и СО ежегодна Д-275 13.05.2021 г. Д-300
29.05.2018 г.
не да Д-299
29.05.2018 г.
не
114 Иван Недялков Матушев младши специалист ежегодна Д-106 05.05.2021 г. Д-45
14.05.2018 г.
не да Д-44
14.05.2018 г.
не
115 Иван Божидаров
Стойчев
специалист ежегодна Д-277 13.05.2021 г. Д-778
01.11.2018 г.
не да Д-278 13.05.2021 г. не
116 Иво Димитров
Куздов
СО, той и ВА ежегодна Д-127 05.05.2021 г. Д-290
01.07.2019 г.
не не Д-230 12.05.2021 г. не
117 Изидора Александрова
Петкова
директор на дирекция ежегодна Д-129 07.05.2021 г. Д-12
04.03.2020 г.
не да Д-38
27.04.2020 г.
не
118 Илия Георгиев
Димитров
главен специалист ежегодна Д-227 12.05.2021 г. Д-305
01.11.2019 г.
не не Д-227 12.05.2021 г. не
119 Йордан Георгиев
Златев
главен специалист ежегодна Д-223 11.05.2021 г. Д-627
06.06.2018 г.
не да Д-626
06.06.2018 г.
не
120 Йрданка Стефанова Василева главен експерт ежегодна Д-243 13.05.2021 г. Д-594
06.06.2018 г.
не да Д-593
06.06.2018 г.
не
121 Калин
Иванов Върбанов
младши специалист ежегодна Д-126 05.05.2021 г. Д-261
28.05.2018 г.
не да Д-260
28.05.2018 г.
не
122 Калин Василев Филипов ВА, той и СО ежегодна Д-125 05.05.2021 г. Д-267
28.05.2018 г.
не да Д-266
28.05.2018 г.
не
123 Калин Петров
Борисов
ССО, той и ВА ежегодна Д-201 11.05.2021 г. Д-779
06.11.2018 г.
не да Д-244 13.05.2021 г. не
124 Калоян Ивайлов Стоичков ССО, той и ВА ежегодна Д-283  13.05.2021 г. Д-294
29.05.2018 г.
не да Д-293
29.05.2018 г.
не
125 Камелия Георгиева Михова главен експерт ежегодна Д-139 07.05.2021 г. Д-669
07.06.2018 г.
не да Д-668
07.06.2018 г.
не
126 Камен Георгиев Енчев ВА, той и СО ежегодна Д-215 11.05.2021 г. Д-420
05.06.2018 г.
не да Д-419
05.06.2018 г.
не
127 Катя Стефчова Цветанова началник на отдел встъпителна Д-315 23.11.2021 г. Д-313 01.11.2021 г. не да Д-315 23.11.2021 г. не
128 Кирил Тодоров Пинджуров ССО ежегодна Д-196 11.05.2021 г. Д-399
04.06.2018 г.
не да Д-398
04.06.2018 г.
не
129 Кирил Валентинов Милушев ССО, той и ВА ежегодна Д-119 05.05.2021 г. Д-171
21.05.2018 г.
не да Д-170
21.05.2018 г.
не
130 Кирил Веселинов Илиев специалист ежегодна Д-260 13.05.2021 г. Д-318
29.05.2018 г.
не да Д-317
29.05.2018 г.
не
131 Кирил Войславов Бубев специалист ежегодна Д-121 05.05.2021 г. Д-48
14.05.2018 г.
не да Д-176
21.05.2018 г.
не
132 Кирил Николов Янков специалист ежегодна Д-105 05.05.2021 г. Д-48
14.05.2018 г.
не да Д-47
14.05.2018 г.
не
133 Кирил Митков Цекин младши експерт встъпителна
ежегодна
Д-306
Д-236
18.11.2020 г.
12.05.2021 г.
Д-294
20.10.2020 г.
не да Д-306 18.11.2020 г. не
134 Кольо Стоянов
Колев
ВА, той и СО встъпителна
ежегодна
Д-101 05.05.2021 г. Д-9
14.05.2018 г.
не да Д-8
14.05.2018 г.
не
135 Константин Андонов
Костов
главен специалист ежегодна Д-64 27.04.2021 г. Д-746
08.06.2018 г.
не да Д-733
08.06.2018 г.
не
136 Костадин Петков Хвойнев специалист ежегодна Д-137 07.05.2021 г. Д-249
23.05.2018 г.
не да Д-248
23.05.2018 г.
не
137 Кристина Бисерова Георгиева младши експерт встъпителна Д-300 22.06.2021 г. Д-294
16.06.2021 г.
не да Д-300  22.06.2021 г. не
138 Кристиян Любомиров Ценков главен експерт встъпителна Д-166 10.05.2021 г. Д-549
06.06.2018 г.
не да Д-548
06.06.2018 г.
не
139 Лилия Стоянова Яшова старши експерт ежегодна Д-60 27.04.2021 г. Д-36
14.05.2018 г.
не да Д-99
10.05.2019 г.
не
140 Лили Делчева Анчева главен експерт встъпителна Д-15 05.04.2021 г. Д-14
15.03.2021 г.
не да Д-15 05.04.2021 г. не
141 Лина Любомирова Пазова главен експерт ежегодна Д-159 10.05.2021 г. Д-516
06.06.2018 г.
не да Д-515
06.06.2018 г.
не
142 Лора Славеева Етова началник на отдел ежегодна Д-37 23.04.2021 г. Д-567
06.06.2018 г.
не да Д-566
06.06.2018 г.
не
143 Лъчезар Златков Стоянов младши специалист ежегодна Д-282 13.05.2021 г. Д-297
29.05.2018 г.
не да Д-296
29.05.2018 г.
не
144 Лъчезар Петров
Диков
ВА, той и СО ежегодна Д-272 13.05.2021 г. Д-342
30.05.2018 г.
не да Д-341
30.05.2018 г.
не
145 Любен
Тодоров Лазаров
младши специалист ежегодна Д-218 11.05.2021 г. Д-234
23.05.2018 г.
не да Д-233
23.05.2018 г.
не
146 Любомир Петров Величков СО, той и ВА ежегодна Д-207 11.05.2021 г. Д-432
05.06.2018 г.
не да Д-431
05.06.2018 г.
не
147 Любомир Теодоров Недялков специалист ежегодна Д-259 13.05.2021 г. Д-357
01.06.2018 г.
не да Д-356
01.06.2018 г.
не
148 Любомира Емилова Владова младши експерт ежегодна Д-89 05.05.2021 г. Д-672
07.06.2018 г.
не да Д-671
07.06.2018 г.
не
149 Магделена Асенова
Стоянова
директор на дирекция ежегодна Д-248 13.05.2021 г. Д-772
03.08.2018 г.
не да Д-230
14.05.2019 г.
не
150 Мануела Димитрова Христова старши експерт встъпителна Д-8 25.02.2021 г. Д-5
01.02.2021 г.
не да Д-8 25.02.2021 г. не
151 Маргарита Руменова Шишкова главен експерт встъпителна Д-12 09.03.2021 г. Д-6
15.02.2021 г.
не да Д-12 09.03.2021 г. не
122 Мартина Спасова
Спасова
главен експерт ежегодна Д-26 21.04.2021 г. Д-13
16.03.2020 г.
не да Д-18
12.04.2019 г.
не
153 Милан Христов
Ценев
главен специалист ежегодна Д-172 11.05.2021 г. Д-645
07.06.2018 г.
не да Д-644
07.06.2018 г.
не
154 Милен Димов Господинов ССО, той и ВА ежегодна Д-214 11.05.2021 г. Д-231
23.05.2018 г.
не да Д-230
23.05.2018 г.
не
155 Милен Бориславов Георгиев ССО, той и ВА ежегодна Д-122 05.05.2021 г. Д-168
21.05.2018 г.
не да Д-167
21.05.2018 г.
не
156 Милена Емилова Николова главен експерт ежегодна Д-21 20.04.2021 г Д-576
06.06.2018 г.
не да Д-575
06.06.2018 г.
не
157 Милена Иванова Христова началник на отдел ежегодна Д-153 10.05.2021 г. Д-456
05.06.2018 г.
не да Д-455
05.06.2018 г.
не
158 Мирослав Иванов Малчев ВА, той и СО ежегодна Д-212 11.05.2021 г. Д-225
23.05.2018 г.
не да Д-224
23.05.2018 г.
не
159 Мирослав Цветанов Димитров младши специалист ежегодна Д-193 11.05.2021 г. Д-387
04.06.2018 г.
не да Д-386
04.06.2018 г.
не
160 Мирослава Александрова Семкова началник на отдел ежегодна Д-33 21.04.2021 г. Д-762
15.06.2018 г.
не да Д-131
13.05.2019 г.
не
161 Михаела Лъчезарова Иванова ССО ежегодна Д-199 11.05.2021 г. Д-375
04.06.2018 г.
не да Д-374
04.06.2018 г.
не
162 Михаил Рангелов
Янакиев
главен специалист ежегодна Д-154 10.05.2021 г. Д-294
22.07.2019 г.
не не Д-276
16.06.2020 г.
не
163 Младен Иванов Йовков ВА, той и СО встъпителна
ежегодна
Д-301
Д-87
30.10.2020 г. 27.04.2021 г. Д-297
26.10.2020 г.
не да Д-305
18.11.2020 г.
не
164 Момчил Светославов Предов ВА, той и СО ежегодна Д-208 11.05.2021 г. Д-429
05.06.2018 г.
не да Д-428
05.06.2018 г.
не
165 Надежда Тодорова Вачева главен експерт ежегодна Д-239 12.05.2021 г. Д-678
07.06.2018 г.
не да Д-677
07.06.2018 г.
не
166 Неделина Събева Георгиева началник на отдел ежегодна Д-253 13.05.2021 г. Д-558
06.06.2018 г.
не да Д-557
06.06.2018 г.
не
167 Никола Георгиев Петров главен специалист ежегодна Д-152 10.05.2021 г. Д-648
07.06.2018 г.
не да Д-647
07.06.2018 г.
не
168 Николай Асенов
Начев
главен специалист ежегодна Д-131 07.05.2021 г. Д-651
07.06.2018 г.
не да Д-650
07.06.2018 г.
не
169 Николай Атанасов Карталов специалист ежегодна Д-198 11.05.2021 г. Д-330
30.05.2018 г.
не да Д-329
30.05.2018 г.
не
170 Николай Василев Върбанов младши специалист ежегодна Д-50 26.04.2021 г. Д-33
14.05.2018 г.
не да Д-32
14.05.2018 г.
не
171 Николай Димитров Колев ССО, той и ВА ежегодна Д-217 11.05.2021 г. Д-333
30.05.2018 г.
не да Д-332
30.05.2018 г.
не
172 Николай Динев Колев ВА, той и СО ежегодна Д-55 26.04.2021 г. Д-286
16.09.2020 г.
не да Д-247
13.05.2021 г.
не
173 Николай Кирилов Константинов сътрудник, охрана ежегодна Д-25 20.04.2021 г. Д-324
29.05.2018 г.
не да Д-323
29.05.2018 г.
не
174 Николай Минчев
Вълчански
главен специалист ежегодна Д-156 10.05.2021 г. Д-663
07.06.2018 г.
не да Д-662
07.06.2018 г.
не
175 Николай Митков Стойков ССО, той и ВА ежегодна Д-206 11.05.2021 г. Д-441
05.06.2018 г.
не да Д-440
05.06.2018 г.
не
176 Николай Съйков
Ненов
специалист ежегодна Д-211 11.05.2021 г. Д-372
04.06.2018 г.
не да Д-371
04.06.2018 г.
не
177 Николай Тодоров
Тосев
началник на сектор ежегодна Д-115 05.05.2021 г. Д-201
22.05.2018 г.
не да Д-200
22.05.2018 г.
не
178 Николай Тодоров Костадинов ВА, той и СО ежегодна Д-84 27.04.2021 г. Д-57
14.05.2018 г.
не да Д-56
14.05.2018 г.
не
179 Николай Иванов
Кръстев
главен специалист ежегодна Д-226 12.05.2021 г. Д-9
12.03.2019 г.
не да Д-226 12.05.2021 г. не
180 Николай Стефанов
Абаджиев
младши експерт ежегодна Д-29 21.04.2021 г. Д-301
01.10.2019 г.
не да Д-302
04.10.2019 г.
не
181 Нина Дитрова
Зарева
директор на дирекция ежегодна Д-160 10.05.2021 г. Д-747
15.06.2018 г.
не да Д-160 10.05.2021 г. не
182 Огнян Андреев Цветанов СА, той и ВА встъпителна Д-295 17.06.2021 г. Д-293
14.06.2021 г.
не да Д-295  17.06.2021 г. не
183 Огнян Георгиев Николов главен експерт ежегодна Д-128 07.05.2021 г. Д-285
28.05.2018 г.
не да Д-284
28.05.2018 г.
не
184 Павел Тошев
Вълков
СО, той и ВА ежегодна Д-265 13.05.2021 г. Д-276
28.05.2018 г.
не да Д-275
28.05.2018 г.
не
185 Павлина Георгиева Миланова главен експерт ежегодна Д-254 13.05.2021 г. Д-720
08.06.2018 г.
не да Д-719
08.06.2018 г.
не
186 Петко Антонов Силянов ССО, той и ВА ежегодна Д-264 13.05.2021 г. Д-198
22.05.2018 г.
не да Д-197
22.05.2018 г.
не
187 Петко Апостолов Николов младши специалист ежегодна Д-98 05.05.2021 г. Д-66
14.05.2018 г.
не да Д-65
14.05.2018 г.
не
188 Петко Бориславов Петков СО, той и ВА ежегодна Д-209 11.05.2021 г. Д-402
04.06.2018 г.
не да Д-401
04.06.2018 г.
не
189 Петко Георгиев Арабаджиев ССО, той и ВА ежегодна Д-107 05.05.2021 г. Д-51
14.05.2018 г.
не да Д-50
14.05.2018 г.
не
190 Петко Димитров Маринов ВА, той и СО ежегодна Д-96 05.05.2021 г. Д-144
18.05.2018 г.
не да Д-143
18.05.2018 г.
не
191 Петър Тинев
Петров
главен специалист ежегодна Д-158 10.05.2021 г. Д-585
06.06.2018 г.
не да Д-584
06.06.2018 г.
не
192 Петър Атанасов Димитров младши специалист ежегодна Д-80 27.04.2021 г. Д-114
15.05.2018 г.
не да Д-113
15.05.2018 г.
не
193 Петър Симеонов Петров ВА, той и СО ежегодна Д-75 27.04.2021 г. Д-108
15.05.2018 г.
не да Д-107
15.05.2018 г.
не
194 Петър Тодоров Петров главен специалист ежегодна Д-83 27.04.2021 г. Д-752
08.06.2018 г.
не да Д-730
08.06.2018 г.
не
195 Пламен Недев
Пенчев
главен експерт ежегодна Д-235 12.05.2021 г. Д-534
06.06.2018 г.
не да Д-533
06.06.2018 г.
не
196 Пламен Владимиров Маринов  старши специалист ежегодна Д-130 07.05.2021 г. Д-742
08.06.2018 г.
не да Д-739
08.06.2018 г.
не
197 Пламен Иванов Казаков главен експерт ежегодна Д-31 21.04.2021 г. Д-693
07.06.2018 г.
не да Д-692
07.06.2018 г.
не
198 Пламен Йосифов Иванов специалист ежегодна Д-258 13.05.2021 г. Д-393
04.06.2018 г.
не да Д-392
04.06.2018 г.
не
199 Пламен Любомиров Тодоров младши специалист ежегодна Д-210 11.05.2021 г. Д-426
05.06.2018 г.
не да Д-425
05.06.2018 г.
не
200 Пламена Гаврилова Цекова старши вътрешен одитор ежегодна Д-149 10.05.2021 г. Д-684
07.06.2018 г.
не да Д-683
07.06.2018 г.
не
201 Полина Иванова Миланова главен експерт ежегодна Д-251 13.05.2021 г. Д-501
06.06.2018 г.
не да Д-500
06.06.2018 г.
не
202 Радмила Савова Сандевва главен експерт ежегодна Д-188 11.05.2021 г. Д-579
06.06.2018 г.
не да Д-578
06.06.2018 г.
не
203 Радослав Божидаров Явалиев ССО, той и ВА ежегодна Д-262 13.05.2021 г. Д-315
29.05.2018 г.
не да Д-314
29.05.2018 г.
не
204 Радослав Георгиев Петков младши специалист ежегодна Д-195 11.05.2021 г. Д-495
06.06.2018 г.
не да Д-494
06.06.2018 г.
не
205 Радослав Радославов
Георгиев
старши специалист ежегодна Д-134 07.05.2021 г. Д-292
11.07.2019 г.
не да Д-296
29.07.2019 г.
не
206 Радослава Константинова Китанова сътрудник по охрана встъпителна
ежегодна
Д-15 Д-191 02.04.2020 г. 11.05.2021 г. Д-10
17.02.2020 г.
не да Д-15
02.04.2020 г.
не
207 Радостина Колева Апостолова - Пънчева главен специалист встъпителна
ежегодна
Д-232 12.05.2021 г. Д-711
08.06.2018 г.
не да Д-710
08.06.2018 г.
не
208 Ралица Велизарова Ранчева главен експерт ежегодна Д-20 20.04.2020 г. Д-555
06.06.2018 г.
не да Д-554
06.06.2018 г.
не
209 Ралица Веселинова Ценкова главен експерт ежегодна Д-165 10.05.2021 г. Д-459
05.06.2018 г.
не да Д-458
05.06.2018 г.
не
210 Ралица Стелианова Иванова главен експерт встъпителна Д-288 27.05.2021 г.

Д-222

11.05.2021 г.

не да Д-288
27.05.2021 г.
не
211 Росен Милчов
Стоев
главен специалист ежегодна Д-133 07.05.2021 г. Д-498
06.06.2018 г.
не да Д-497
06.06.2018 г.
не
212 Росен Николов Николов ВА, той и СО ежегодна Д-263 13.05.2021 г. Д-354
01.06.2018 г.
не да Д-353
01.06.2018 г.
не
213 Росен Петков Борисов специалист ежегодна Д-73 27.04.2021 г. Д-123
16.05.2018 г.
не да Д-122
16.05.2018 г.
не
214 Румяна Иванова Петрова главен експерт ежегодна Д-61 27.04.2021 г. Д-633
06.06.2018 г.
не да Д-632
06.06.2018 г.
не
215 Светлин Георгиев Петров ВА, той и СО ежегодна Д-200 11.05.2021 г. Д-2
27.01.2020 г.
не да Д-9
13.02.2020 г.
не
216 Светослав Емилов
Петров
сътрудник, охрана ежегодна Д-270 13.05.2021 г. Д-273
28.05.2018 г.
не да Д-272
28.05.2018 г.
не
217 Силвио Симеонов Стоименов главен експерт ежегодна Д-22 20.04.2021 г. Д-465
05.06.2018 г.
не да Д-464
05.06.2018 г.
не
218 Силвия Стойкова Ташева началник на отдел ежегодна Д-182 11.05.2021 г. Д-468
05.06.2018 г.
не да Д-467
05.06.2018 г.
не
219 Силвия Зарева
Костадинова
изпълнител, хигиенист ежегодна Д-250 13.05.2021 г. Д-790
22.10.2018 г.
не да Д-233
14.05.2019 г.
не
220 Симеон Николаев
Николаев
началник на отдел ежегодна Д-16 13.04.2021 г. Д-771
01.08.2018 г.
не да Д-189  11.05.2021 г. не
221 Славейко Петров Данчев началник на отдел ежегодна Д-66 27.04.2021 г. Д-369
01.06.2018 г.
не да Д-368
01.06.2018 г.
не
222 Слави Ангелов
Райков
главен специалист ежегодна Д-161 10.05.2021 г. Д-743
08.06.2018 г.
не да Д-737
08.06.2018 г.
не
223 Снежана Чавдарова
Николова
главен специалист ежегодна Д-148 10.05.2021 г. Д-19
02.05.2019 г.
не да Д-248
15.05.2019 г.
не
224 Станимир Иванов Парцалев началник на отдел встъпителна Д-301 25.06.2021 г. Д-289
01.06.2021 г.
не не Д-301  25.06.2021 г. не
225 Станислав Николаев Староселски ВА, той и СО ежегодна Д-205 11.05.2021 г. Д-438
05.06.2018 г.
не да Д-437
05.06.2018 г.
не
226 Станислав Димов
Марков
главен експерт ежегодна Д-231 12.05.2021 г. Д-291
10.07.2019 г.
не не Д-231 12.05.2021 г. не
227 Стелиян Йорданов Стоянов началник на сектор ежегодна Д-219 11.05.2021 г. Д-423
05.06.2018 г.
не да Д-422
05.06.2018 г.
не
228 Стефан Георгиев Стефанов ВА, той и СО ежегодна Д-216 11.05.2021 г. Д-336
30.05.2018 г.
не да Д-335
30.05.2018 г.
не
229 Стефан Киров Киров ВА, той и СО встъпителна Д-11 02.03.2021 г. Д-9
26.02.2021 г.
не да Д-11 02.03.2021 г. не
230 Стефан Методиев Станоев главен специалист ежегодна Д-162 10.05.2021 г. Д-504
06.06.2018 г.
не да Д-503
06.06.2018 г.
не
231 Стефан Стефанов Туртаров главен специалист ежегодна Д-237 12.05.2021 г. Д-618
06.06.2018 г.
не да Д-617
06.06.2018 г.
не
232 Стойко Георгиев Стойков ВА, той и СО ежегодна Д-54 26.04.2021 г. Д-78
14.05.2018 г.
не да Д-77
14.05.2018 г.
не
233 Стойко Христов Чантуров ССО, той и ВА встъпителна Д-304 22.07.2021 г. Д-303
01.07.2021 г.
не не Д-304 22.07.2021 г. не
234 Стоян Денков Георгиев специалист ежегодна Д-186 11.05.2021 г. Д-366
01.06.2018 г.
не да Д-365
01.06.2018 г.
не
235 Стоян Кирчев
Петров
ССО, той и ВА ежегодна Д-44 26.04.2021 г. Д-72
14.05.2018 г.
не да Д-71
14.05.2018 г.
не
236 Стоян Пенков
Бенков
ВА, той и СО ежегодна Д-45 26.04.2021 г. Д-69
14.05.2018 г.
не да Д-68
14.05.2018 г.
не
237 Стоян Станкев
Въчков
специалист ежегодна Д-91 05.05.2021 г. Д-363
01.06.2018 г.
не да Д-362
01.06.2018 г.
не
238 Стоян Димитров Димитров ССО, той и ВА ежегодна Д-52 26.04.2021 г. Д-81
14.05.2018 г.
не да Д-80
14.05.2018 г.
не
239 Стоян Димитров
Денчев
началник на отдел ежегодна Д-59 27.04.2021 г. Д-687
07.06.2018 г.
не да Д-686
07.06.2018 г.
Д-81
13.05.2020 г.
240 Таню Христов Грозев младши специалист ежегодна Д-93  05.05.2021 г. Д-63
14.05.2018 г.
не да Д-62
14.05.2018 г.
не
241 Таня Благоева Богданова - Вранчева главен експерт ежегодна Д-233 12.05.2021 г. Д-327
29.05.2018 г.
не да Д-326
29.05.2018 г.
не
242 Таня Колева Пенева главен експерт ежегодна Д-144 07.05.2021 г. Д-582
06.06.2018 г.
не да Д-581
06.06.2018 г.
не
243 Татяна Владимирова Ковачева главен експерт ежегодна Д-140 07.05.2021 г. Д-96
14.05.2018 г.
не да Д-95
14.05.2018 г.
не
244 Татяна Ивайлова Кощрова старши експерт ежегодна Д-286 14.05.2021 г. Д-507
06.06.2018 г.
не да Д-506
06.06.2018 г.
не
245 Татяна Колева
Кръстева
главен специалист ежегодна Д-141 07.05.2021 г. Д-789
10.09.2018 г.
не да Д-119
13.05.2019 г.
не
246 Теодор Николов Николов младши специалист ежегодна Д-123 05.05.2021 г. Д-189
22.05.2018 г.
не да Д-188
22.05.2018 г.
не
247 Тихомир Недков Николов ВА, той и СО ежегодна Д-71 27.04.2021 г. Д-135
17.05.2018 г.
не да Д-134
17.05.2018 г.
не
248 Тодор Генчев Илиев главен експерт встъпителна Д-292 11.06.2021 г. Д-290
07.06.2021 г.
не да Д-292   11.06.2021 г. не
249 Тодор Павлов  Куцев СО, той и ВА встъпителна ежегодна Д-302
Д-94
10.11.2020 г. 05.05.2021 г. Д-291
12.10.2020 г.
не да Д-176
11.05.2021 г.
не
250 Тотко Иванов
Тотев
началник на сектор ежегодна Д-86 27.04.2021 г. Д-192
22.05.2018 г.
не да Д-191
22.05.2018 г.
не
251 Тотю Нанков Тотев ССО, той и ВА ежегодна Д-82 27.04.2021 г. Д-54
14.05.2018 г.
не да Д-53
14.05.2018 г.
не
252 Христо Ламбов
Енев
специалист ежегодна Д-79 27.04.2021 г. Д-105
15.05.2018 г.
не да Д-101
15.05.2018 г.
не
253 Христо Юриев Дамянов СО, той и ВА ежегодна Д-269 13.05.2021 г. Д-4
03.02.2020 г.
не да Д-8
10.02.2020 г.
не
254 Христо Валентинов Златанов младши специалист ежегодна Д-261 13.05.2021 г. Д-345
31.05.2018 г.
не да Д-344
31.05.2018 г.
не
255 Христо Димитров Пановски ВА, той и СО ежегодна Д-120 05.05.2021 г. Д-288
29.05.2018 г.
не да Д-287
29.05.2018 г.
не
256 Христо Станилов Христов ВА, той и СО ежегодна Д-99 05.05.2021 г. Д-15
14.05.2018 г.
не да Д-14
14.05.2018 г.
не
257 Христо Стефанов Трифонов началник на сектор ежегодна Д-116 05.05.2021 г. Д-180
21.05.2018 г.
не да Д-179
21.05.2018 г.
не
258 Цветалина Николова Щъркова ССО ежегодна Д-180 11.05.2021 г. Д-279
28.05.2018 г.
не да Д-278
28.05.2018 г.
не
259 Цветелина Михайлова Тошева главен експерт встъпителна ежегодна Д-285
Д-177
11.09.2020 г.
11.05.2021 г.
Д-283
20.08.2020 г.
не да Д-285
11.09.2020 г.
не
260 Цветан Стоянов Николов ВА, той и СО ежегодна Д-204 11.05.2021 г. Д-435
05.06.2018 г.
не да Д-434
05.06.2018 г.
не
261 Цветан Илиев
Атанасов
ВА, той и СО ежегодна Д-46 26.04.2021 г. Д-295
22.07.2019 г.
не не Д-245
13.05.2021 г.
не
262 Цветелин Григоров Пеянков младши експерт встъпителна ежегодна Д-281
Д-23
07.08.2020 г.
20.04.2021 г.
Д-278
20.07.2020 г.
не да Д-281
07.08.2020 г.
не
263 Цветелина Валентинова Иванова страрши експерт ежегодна Д-57 27.04.2021 г. Д-681
07.06.2018 г.
не да Д-680
07.06.2018 г.
не
264 Щелияна Апостолова Итова главен експерт ежегодна Д-143 07.05.2021 г. Д-519
06.06.2018 г.
не да Д-518
06.06.2018 г.
не
265 Янко Росенов Христов ССО, той и ВА встъпителна Д-308 15.10.2021 г. Д-308 15.10.2021 г. не да Д-312 26.10.2021 г. не